Stiahnuť

Opatrovateľská zmluva

Opatrovateľská zmluva – Zmluva medzi nezávislým/ou opatrovateľom/kou a klientom/kou

Stiahnuť
Prílohy ./B1 a ./B2 k opatrovateľskej zmluve

Prílohy ./B1 a ./B2 k opatrovateľskej zmluve

Stiahnuť
Organizačná zmluva

Organizačná zmluva – zmluva medzi nezávislým/ou opatrovateľom/kou a sprostredkovateľskou agentúrou

Stiahnuť
Príloha ./O1 k organizačnej zmluve

Príloha ./O1 k organizačnej zmluve

Stiahnuť
Vyhlásenie o ochrane údajov poskytovateľa opatrovateľskej služby

P r í l o h a ./O 2
(k organizačnej zmluve)
Vyhlásenie o ochrane údajov poskytovateľa opatrovateľskej služby

Stiahnuť
Vyhlásenie o ochrane údajov sprostredkovateľskej organizácie

P r í l o h a ./O 3
(k organizačnej zmluve)
Vyhlásenie o ochrane údajov sprostredkovateľskej organizácie

Stiahnuť
Sprostredkovateľská zmluva

Sprostredkovateľská zmluva – zmluva medzi sprostredkovateľskou agentúrou a klientom/kou

Stiahnuť
Príloha ./V1 k sprostredkovateľskej zmluve

Príloha ./V1 k sprostredkovateľskej zmluve

Stiahnuť
P r í l o h a ./V 2

P r í l o h a ./V 2
(k zmluve o sprostredkovaní)
FORMULÁR NA ZRUŠENIE ZMLUVY

Stiahnuť
PLNÁ MOC

PLNÁ MOC

Stiahnuť
Prihlásenie na pobyt v Rakúsku

Prihláste svoje bydlisko v Rakúsku na príslušnom miestnom úrade alebo magistráte.

Stiahnuť
Osvedčenie o prihlásení pre občanov EHS

Najneskôr po uplynutí 3 mesiacov po usadení sa v Rakúsku sa musíte prihlásiť na príslušnom okresnom úrade. Dostanete potvrdenie o prihlásení.

ODKAZ
Žiadosť o poskytnutie príspevku na 24-hodinové opatrovanie

Opatrovaná osoba môže za určitých podmienok získať finančné prostriedky.

ODKAZ
Förderrichtlinien für ÖQZ-24 Erstzertifizierung

Förderrichtlinien für ÖQZ-24 Erstzertifizierung

Download
Antrag auf Förderung der ÖQZ-24 Erstzertifizierung

Antrag auf Förderung der ÖQZ-24 Erstzertifizierung

Download

Ani napriek starostlivému spracovaniu ich obsahu však nemôžeme vylúčiť chyby. Akákoľvek zodpovednosť Hospodárskej komory je teda vylúčená.