Stiahnuť

ÖQZ Folder

ÖQZ 24 - Das Österreichische Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung

download (466.51 KB)

INFORMAČNÝ HÁROK OPATROVANIE

Február 2023 (už sa neaktualizuje)

download (421.2 KB)

Čo smú robiť osobní opatrovatelia?

Informácie pre osobných opatrovateľov v rámci 24-hodinového opatrovania

Stiahnuť (131.99 KB)

Opatrovateľská zmluva

Opatrovateľská zmluva – Zmluva medzi nezávislým/ou opatrovateľom/kou a klientom/kou
(2/2023)

Stiahnuť (51.21 KB)

Prílohy ./B1 a ./B2 k opatrovateľskej zmluve

Prílohy ./B1 a ./B2 k opatrovateľskej zmluve
(2/2023)

Stiahnuť (40.08 KB)

Organizačná zmluva / ÖQZ Organizačná zmluva

Organizačná zmluva – zmluva medzi nezávislým/ou opatrovateľom/kou a sprostredkovateľskou agentúrou
(2/2023)

Stiahnuť (62.79 KB)

Príloha ./O1 k organizačnej zmluve

Príloha ./O1 k organizačnej zmluve
(2/2023)

Stiahnuť (42 KB)

Príloha ./O 2

(k organizačnej zmluve) Vyhlásenie o ochrane údajov poskytovateľa opatrovateľskej služby
(2/2023)

Stiahnuť (59 KB)

Príloha ./O 3

(k organizačnej zmluve) Vyhlásenie o ochrane údajov sprostredkovateľskej organizácie
(2/2023)

Stiahnuť (60 KB)

Príloha ./O4 (ÖQZ – 24)

Písomné informácie podľa bodu 1.2.1 smernice ÖQZ-24 (rakúsky certifikát kvality pre sprostredkovateľské organizácie)
(2/2023)

Stiahnuť (76 KB)

Sprostredkovateľská zmluva / ÖQZ Sprostredkovateľská zmluva

Sprostredkovateľská zmluva – zmluva medzi sprostredkovateľskou agentúrou a klientom/kou
(2/2023)

Stiahnuť (89.23 KB)

Príloha ./V1 k

Príloha ./V1 k sprostredkovateľskej zmluve
(2/2023)

Stiahnuť (40.5 KB)

Príloha ./V 2

(k zmluve o sprostredkovaní) FORMULÁR NA ZRUŠENIE ZMLUVY
(2/2023)

Stiahnuť (21.87 KB)

PLNÁ MOC

Stiahnuť (16.12 KB)

Prihlásenie na pobyt v Rakúsku

Prihláste svoje bydlisko v Rakúsku na príslušnom miestnom úrade alebo magistráte.

Stiahnuť (331.36 KB)

Osvedčenie o prihlásení pre občanov EHS

Najneskôr po uplynutí 3 mesiacov po usadení sa v Rakúsku sa musíte prihlásiť na príslušnom okresnom úrade. Dostanete potvrdenie o prihlásení.


Žiadosť o poskytnutie príspevku na 24-hodinové opatrovanie

Opatrovaná osoba môže za určitých podmienok získať finančné prostriedky.


NÚDZOVÝ PLÁN

Postup v núdzovom prípade
Dôležité telefónne čísla
Dôležité kontakty
Informačná povinnosť

Stiahnuť (56.58 KB)

Ani napriek starostlivému spracovaniu ich obsahu však nemôžeme vylúčiť chyby. Akákoľvek zodpovednosť Hospodárskej komory je teda vylúčená.