Stiahnuť

Förderrichtlinie

Erstzertifizierung österreichisches Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung (ÖQZ-24)


ANTRAG AUF FÖRDERUNG DER ERSTZERTIFIZIERUNG

des österreichischen Qualitätszertifikats für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung (ÖQZ-24)


Bestätigungsschreiben

für den Antrag auf Förderung der Erstzertifizierung


Opatrovateľská zmluva

Opatrovateľská zmluva – Zmluva medzi nezávislým/ou opatrovateľom/kou a klientom/kou
(2/2020)


Prílohy ./B1 a ./B2 k opatrovateľskej zmluve

Prílohy ./B1 a ./B2 k opatrovateľskej zmluve
(2/2020)


Organizačná zmluva / ÖQZ Organizačná zmluva

Organizačná zmluva – zmluva medzi nezávislým/ou opatrovateľom/kou a sprostredkovateľskou agentúrou
(2/2020)


Príloha ./O1 k organizačnej zmluve

Príloha ./O1 k organizačnej zmluve
(2/2020)


Príloha ./O 2

(k organizačnej zmluve) Vyhlásenie o ochrane údajov poskytovateľa opatrovateľskej služby
(2/2020)


Príloha ./O 3

(k organizačnej zmluve) Vyhlásenie o ochrane údajov sprostredkovateľskej organizácie
(2/2020)


Príloha ./O4 (ÖQZ – 24)

Písomné informácie podľa bodu 1.2.1 smernice ÖQZ-24 (rakúsky certifikát kvality pre sprostredkovateľské organizácie)
(2/2020)


Sprostredkovateľská zmluva / ÖQZ Sprostredkovateľská zmluva

Sprostredkovateľská zmluva – zmluva medzi sprostredkovateľskou agentúrou a klientom/kou
(2/2020)


Príloha ./V1 k

Príloha ./V1 k sprostredkovateľskej zmluve
(2/2020)


Príloha ./V 2

(k zmluve o sprostredkovaní) FORMULÁR NA ZRUŠENIE ZMLUVY
(2/2020)


PLNÁ MOC


Prihlásenie na pobyt v Rakúsku

Prihláste svoje bydlisko v Rakúsku na príslušnom miestnom úrade alebo magistráte.


Osvedčenie o prihlásení pre občanov EHS

Najneskôr po uplynutí 3 mesiacov po usadení sa v Rakúsku sa musíte prihlásiť na príslušnom okresnom úrade. Dostanete potvrdenie o prihlásení.


Žiadosť o poskytnutie príspevku na 24-hodinové opatrovanie

Opatrovaná osoba môže za určitých podmienok získať finančné prostriedky.


NÚDZOVÝ PLÁN

Postup v núdzovom prípade
Dôležité telefónne čísla
Dôležité kontakty
Informačná povinnosť


Ani napriek starostlivému spracovaniu ich obsahu však nemôžeme vylúčiť chyby. Akákoľvek zodpovednosť Hospodárskej komory je teda vylúčená.