Stiahnuť

Opatrovateľská zmluva

Opatrovateľská zmluva – Zmluva medzi nezávislým/ou opatrovateľom/kou a klientom/kou


Prílohy ./B1 a ./B2 k opatrovateľskej zmluve

Prílohy ./B1 a ./B2 k opatrovateľskej zmluve


Organizačná zmluva

Organizačná zmluva – zmluva medzi nezávislým/ou opatrovateľom/kou a sprostredkovateľskou agentúrou


Príloha ./O1 k organizačnej zmluve

Príloha ./O1 k organizačnej zmluve


Príloha ./O 2

(k organizačnej zmluve) Vyhlásenie o ochrane údajov poskytovateľa opatrovateľskej služby


Príloha ./O 3

(k organizačnej zmluve) Vyhlásenie o ochrane údajov sprostredkovateľskej organizácie


Sprostredkovateľská zmluva

Sprostredkovateľská zmluva – zmluva medzi sprostredkovateľskou agentúrou a klientom/kou


Príloha ./V1 k

Príloha ./V1 k sprostredkovateľskej zmluve


Príloha ./V 2

(k zmluve o sprostredkovaní) FORMULÁR NA ZRUŠENIE ZMLUVY


PLNÁ MOC


Prihlásenie na pobyt v Rakúsku

Prihláste svoje bydlisko v Rakúsku na príslušnom miestnom úrade alebo magistráte.


Osvedčenie o prihlásení pre občanov EHS

Najneskôr po uplynutí 3 mesiacov po usadení sa v Rakúsku sa musíte prihlásiť na príslušnom okresnom úrade. Dostanete potvrdenie o prihlásení.


Žiadosť o poskytnutie príspevku na 24-hodinové opatrovanie

Opatrovaná osoba môže za určitých podmienok získať finančné prostriedky.


Förderrichtlinien für ÖQZ-24 Erstzertifizierung

Förderrichtlinien für ÖQZ-24 Erstzertifizierung


Antrag auf Förderung der ÖQZ-24 Erstzertifizierung

Antrag auf Förderung der ÖQZ-24 Erstzertifizierung


NÚDZOVÝ PLÁN

Postup v núdzovom prípade
Dôležité telefónne čísla
Dôležité kontakty
Informačná povinnosť


Ani napriek starostlivému spracovaniu ich obsahu však nemôžeme vylúčiť chyby. Akákoľvek zodpovednosť Hospodárskej komory je teda vylúčená.