Vzorové zmluvy a prílohy

NASLEDUJÚCE VZOROVÉ ZMLUVY A K NIM PRISLÚCHAJÚCE PRÍLOHY BOLI VYPRACOVANÉ NA ŽIADOSŤ PROFESIJNÉHO ODBORU PRE OSOBNÉ PORADENSTVO A OPATROVANIE OSÔB RENOMOVANOU PRÁVNICKOU KANCELÁRIOU:

Opatrovateľská zmluva

Opatrovateľská zmluva – Zmluva medzi nezávislým/ou opatrovateľom/kou a klientom/kou

Stiahnuť
Prílohy ./B1 a ./B2 k opatrovateľskej zmluve

Prílohy ./B1 a ./B2 k opatrovateľskej zmluve

Stiahnuť
Organizačná zmluva

Organizačná zmluva – zmluva medzi nezávislým/ou opatrovateľom/kou a sprostredkovateľskou agentúrou

Stiahnuť
Príloha ./O1 k organizačnej zmluve

Príloha ./O1 k organizačnej zmluve

Stiahnuť
Datenschutzerklärung Betreuungsunternehmen

B e i l a g e ./O 2
(zum Organisationsvertrag)
Datenschutzerklärung Betreuungsunternehmen

Download
Datenschutzerklärung Vermittlungsunternehmen

B e i l a g e ./O 3
(zum Organisationsvertrag)
Datenschutzerklärung Vermittlungsunternehmen

Download
Sprostredkovateľská zmluva

Sprostredkovateľská zmluva – zmluva medzi sprostredkovateľskou agentúrou a klientom/kou

Stiahnuť
Príloha ./V1 k sprostredkovateľskej zmluve

Príloha ./V1 k sprostredkovateľskej zmluve

Stiahnuť
Prospekt Osobná starostlivosť Zakladateľský servis

Zhrnutie hlavných krokov pre nezávislých/é opatrovateľov/ky:

Stiahnuť
Prihlásenie na pobyt v Rakúsku

Prihláste svoje bydlisko v Rakúsku na príslušnom miestnom úrade alebo magistráte.

Stiahnuť
Osvedčenie o prihlásení pre občanov EHS

Najneskôr po uplynutí 3 mesiacov po usadení sa v Rakúsku sa musíte prihlásiť na príslušnom okresnom úrade. Dostanete potvrdenie o prihlásení.

ODKAZ
Žiadosť o poskytnutie príspevku na 24-hodinové opatrovanie

Opatrovaná osoba môže za určitých podmienok získať finančné prostriedky.

ODKAZ

Ani napriek starostlivému spracovaniu ich obsahu však nemôžeme vylúčiť chyby. Akákoľvek zodpovednosť Hospodárskej komory je teda vylúčená.