Služby v domácnosti a pomoc 
v každodennom živote

Nezávislí/é opatrovatelia/ľky vykonávajú domáce práce. Patrí k nim napríklad príprava jedál, nakupovanie, ostatné činnosti súvisiace s obstarávaním a vybavovaním, upratovanie a iné podobné domáce práce, pranie a žehlenie bielizne, starostlivosť o rastliny a zvieratá, ale aj zdanlivo úplne banálne veci, ako je pravidelné vetranie.

Príprava jedál

Nakupovanie a príprava jedál patria medzi najdôležitejšie úlohy, vďaka ktorým nezávislí/é opatrovatelia/ľky umožňujú svojim zákazníkom/čkam viesť život doma v dôverne známom prostredí. Tým, že sa zaoberajú aj špeciálnymi potrebami a želaniami a zvyklosťami opatrovaných osôb, významným spôsobom prispievajú k tomu, aby sa tieto osoby cítili bezpečne a mohli viesť svoj obvyklý život, pričom ich prínos sa zďaleka nedá dostatočne oceniť.

Upratovanie a domáce práce

Mnohí ľudia, ktorí potrebujú pomoc, nemajú žiadnych príbuzných alebo aspoň nie vo svojej blízkosti. Niekedy stačia aj dve alebo tri hodiny pomoci týždenne, aby takíto ľudia mohli aj naďalej žiť vo svojom obvyklom prostredí, niekedy takíto ľudia potrebujú komplexnú starostlivosť, aby sa dal tento stav udržať. Nezávislí/é opatrovatelia/ľky sa starajú o to, aby domácnosť bola udržiavaná v čistote, aby v domácom prostredí bolo naozaj všetko v poriadku.

Starostlivosť o zvieratá a rastliny zaobchádzanie s nimi

Sotva niečo iné tak veľmi stelesňuje osobnú históriu obyvateľov/liek domácnosti než zvieratá a rastliny. Nezávislí/é opatrovatelia/ľky sa postarajú o to, aby sa obľúbení štvornohí alebo dvojnohí spoločníci a často dlhé roky pestované rastliny spojené so spomienkami nemuseli dať preč, keď na starostlivosť o nich už nie je dostatok síl.

Pranie, žehlenie a opravovanie bielizne a oblečenia

Práve ľudia vyžadujúci opateru majú potrebu udržiavať čistú posteľnú bielizeň a uteráky a potrebujú vedieť, že ich obľúbené kúsky oblečenia sú opravené, udržiavané a ožehlené v skrini. Ak už nie je dostatok síl, pomáhajú nezávislí/é opatrovatelia/ľky pri  praní, žehlení a zašívaní bielizne a oblečenia, ako aj pri starostlivosti o obuv.

Nákupy, ostatné vybavovanie a pochôdzky

Čo je pre mladších, vitálnych a zdravých ľudí často súčasťou ich pôžitkov počas voľného času, môže byť pre starších, pohybovo obmedzených alebo chorých ľudí sotva zvládnuteľnou alebo dokonca už nezvládnuteľnou výzvou. Tým, že nezávislí/é opatrovatelia/ľky prevezmú na seba povinnosť nakupovania a rôznych pochôdzok, pomôžu im prekonať pre nich nezvládnuteľné situácie.

Vytvorenie denného režimu

Nezávislí/é opatrovatelia/ľky poskytujú pomoc v každodennom živote. Stoja pritom po boku opatrovaných osôb napríklad aj pri vytváraní denného režimu alebo im poskytujú pomoc pri každodenných činnostiach.


Všetky potrebné dokumenty na podávanie žiadostí o príspevky sa dajú stiahnuť na webovej stránke rakúskeho Ministerstava sociálnych vecí www.sozialministeriumservice.at alebo je možné vyžiadať si ich telefonicky na čísle 05 99 88. Ďalšie podrobné informácie o možnostiach daňového odpočtu nákladov na opatrovanie nájdete na domovskej stránke rakúskeho Ministerstva financií www.bmf.gv.at.