Právny rámec Dokonalá opatera:

Opatrovateľská zmluva

Vzájomné obchodné vzťahy medzi opatrovanými osobami alebo ich rodinnými príslušníkmi, poverenými osobami alebo oprávnenými zástupcami, sprostredkovateľskými agentúrami, ako aj nezávislými opatrovateľmi/kami sú upravené v troch kategóriách zmlúv.

 

 

Opatrovateľská zmluva 

  • Medzi opatrovanými osobami alebo ich rodinnými príslušníkmi, poverenými osobami alebo oprávnenými zástupcami a sprostredkovateľskou spoločnosťou sa uzatvára písomná sprostredkovateľská zmluva.
  • Obchodné vzťahy medzi opatrovanými osobami alebo ich rodinnými príslušníkmi, poverenými osobami alebo oprávnenými zástupcami a nezávislými opatrovateľmi/kami sú upravené v písomnej opatrovateľskej zmluve.
  • Medzi sprostredkovateľskými spoločnosťami a nezávislými opatrovateľmi/kami existuje tiež písomná organizačná zmluva.


Sprostredkovateľské spoločnosti, ako aj profesijní zástupcovia záujmov v Hospodárskej komore Rakúska a ich krajinské organizácie majú pripravené vzorové zmluvy vo viacjazyčných verziách. Tie sa dajú stiahnuť aj na domovskej internetovej stránke odborných spolkov alebo profesijných združení v sekcii Stiahnuť.

Všeobecne sa tieto zmluvy vyznačujú maximálnou transparentnosťou. Okrem iného je dôležité jasne definovať rozsah služieb, spôsob platby a možnosť výpovede alebo ukončenie opatrovateľskej zmluvy, odmenu za prácu, povinnosť zachovania mlčanlivosti, vykonávacie pokyny pre bežný deň a núdzové prípady, vedenie knihy domácnosti, zastupovanie v prípade choroby alebo prekážky v poskytovaní služieb, ale aj prípadné prijímanie darov.

Profesionálne tuzemské sprostredkovateľské spoločnosti sa osvedčili aj v týchto záležitostiach ako cenná podpora: stoja nielen za jasne definovanými zmluvami, ale aj za absolútne transparentnými obchodným správaním bez skrytých nákladov a upozorňujú na to, že ohlásenie živnosti nezávislého/ej opatrovateľa/ky a ich registrácia na sociálne poistenie sú základom riadneho prevádzkovania živnosti podľa pravidiel. Okrem toho poskytujú opatrovateľom/kám podporu napríklad pri organizácii poistenia zodpovednosti.