Pravni steber popolne oskrbe:

Pogodba o oskrbi

Medsebojni poslovni odnosi med oskrbovano osebo in njeno družino, posredniško agencijo in samostojnimi negovalkami oz. negovalci oskrbovanih oseb so urejeni s tremi kategorijami pogodb.

 

 

Pogodba o oskrbi 

Med oskrbovano osebo oz. njenimi svojci, zastopnikom ali pooblaščencem in posredniškim podjetjem je lahko sklenjena pisna pogodba o posredovanju.

Poslovni odnos med oskrbovano osebo oz. njenimi svojci, zastopnikom ali pooblaščencem in samostojno negovalko oz. samostojnim negovalcem oskrbovanih oseb se pisno uredi v pogodbi o oskrbi.

Prav tako obstaja tudi pisna organizacijska pogodba med podjetjem za posredovanje in samostojnimi negovalkami oz. samostojnimi negovalci oskrbovanih oseb.


Posredniška podjetja, kot tudi strokovno interesno zastopstvo pri Gospodarski zbornici Avstrije in njihove nacionalne organizacije imajo vzorce pogodb, pripravljene v večjezičnih različicah. Dostopne so na spletnih straneh strokovnega združenja in njegovih sekcij, tudi za prenos.

Na splošno je za te pogodbe značilna maksimalna preglednost. Med drugim je pomembna jasna opredelitev obsega, načinov plačila in odpovedi ali prenehanja pogodbe o storitvah oskrbe, nadomestila za delo, obveznosti zaupnosti, praktičnih navodil za običajno delo in za nujne primere, vodenje gospodinjskega dnevnika, nadomeščanje zaradi bolezni ali zadržanosti, vendar tudi morebitnega sprejemanja daril.

Profesionalno lokalno posredniško podjetje se tudi v tej zadevi izkaže kot dragocena podpora: stojijo ne le za jasno opredeljenimi sporazumi, ampak tudi za povsem preglednim poslovnim pristopom, brez skritih stroškov, in izkazujejo, da je prijava obrti samostojnih negovalk oz. negovalcev oskrbovanih oseb in prijava v socialno zavarovanje osnova za pravilne poslovne dejavnosti. Zagotavljajo tudi podporo negovalkam oz. negovalcem, na primer pri organizaciji zavarovanja civilne odgovornosti.