Pravice in obveznosti

PRAVICE IN OBVEZNOSTI ki jih imate KOT SAMOSTOJNA NEGOVALKA OZ. NEGOVALEC OSKRBOVANCA

Samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb so zavezani k sodelovanju z drugimi osebami, ki sodelujejo pri negi oskrbovanih oseb, in zavodi, ki skupaj delajo v korist oskrbovane osebe. Poleg tega so zavezani k dolžnosti varovanja zaupnosti za vse, kar jim je zaupano pri opravljanju njihovega poklica ali o zadevah, s katerimi se seznanijo.

Pravice samostojnih negovalk in negovalcev oskrbovanih oseb

 • Pravica sklepanja pogodb z dogovorjenim nadomestilom za opravljeno delo
 • Samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb niso dolžni v okviru svojih pogodbenih obveznosti izvajati dolžnosti strokovnih zdravstvenih delavcev
 • Pravica, da živijo v stanovanju oskrbovane osebe (izključno v skladu s pogodbenimi obveznostmi)

 

 

Tudi oseba, ki nadomešča samostojno negovalko oz. negovalca oskrbovane osebe, lahko negovalne dejavnosti izvaja samo v skladu z zakonskimi določbami za zdravstvene delavce –- po ustreznem usposabljanju. V smernicah za ravnanje se lahko sklenejo tudi drugi dogovori, npr. za primer bolezni samostojnih negovalk oz. negovalcev oskrbovanih oseb (npr. da se izogibajo neposrednemu stiku z oskrbovano osebo).


Naloge samostojnih negovalk in negovalcev oskrbovanih oseb

 • Prijava obrti za oskrbo oseb
 • Opravljanje dogovorjenih pogodbenih storitev
 • Skladnost s smernicami za ravnanje za vsakodnevno rabo in za nujne primere
 • Obveznost sodelovanja z drugimi vključenimi ustanovami in osebami pri negi in zdravstveni oskrbi oskrbovane osebe
 • Poklicna tajnost
 • Obveznost vodenja gospodinjskega dnevnika
 • Skladnost s kodeksom poklicne etike
 • Pri sklenitvi pogodbe se upoštevajo zahteve po informacijah iz Zakona o varstvu potrošnikov, zlasti obvezna pisna oblika pogodbe o oskrbi.
 • Obvezna prijava
 • Prijava v socialno zavarovanje
 • Davščina
 • Članstvo v Gospodarski zbornici

 


Pri 24-urni oskrbi na dan se lahko sprejme samo nadomeščanje druge samostojne negovalke oz. negovalca oskrbovane osebe in ne vseh zaposlenih v podjetju za oskrbo. Nesamostojne zaposlene osebe so vedno podvržene veljavnim predpisom o delovnem času, saj Zakon o oskrbi na domu s svojimi posebnimi določbami ne velja za njih. 24-urne oskrbe ne sme v nobenem primeru opraviti zaposleni negovalke oz. negovalca. Prav tako zaposleni ne sme opravljati dejavnosti zdravstvene nege.

Tu so najpomembnejši pogoji za delegiranje dejavnosti zdravstvene nege in medicinskih dejavnosti:

 • Delegiranje dejavnosti zdravstvene nege in medicinskih dejavnosti se lahko izvaja samo v posameznih primerih.
 • Dejavnosti zdravstvene nege in medicinskih dejavnosti se lahko izvajajo samo, če je samostojna negovalka oz. negovalec oskrbovane osebe stalno ali vsaj redno prisoten dlje časa v gospodinjstvu oskrbovane osebe.
 • Za vsako posamezno gospodinjstvo lahko skrbijo največ tri osebe, ki so drug do drugega v družinskem razmerju.
 • Obstajati mora pisno soglasje svojcev, pooblaščencev ali zastopnikov oskrbovane osebe.
 • Spoštovati je treba pisna navodila s strani zdravstvenih delavcev, kar se tiče določenih obstoječih dejavnosti.
 • V okviru navodil in pouka je izrecno nakazana tudi možnost zavrnitve prevzema dejavnosti, ki jih prevzame negovalka oz. negovalec oskrbovane osebe.
 • Oseba, ki opravlja strokovno svetovanje oz. daje navodila, se mora pred tem prepričati, da ima negovalka oz. negovalec oskrbovane osebe potrebno znanje.
 • Delegiranje dejavnosti zdravstvene nege in medicinskih dejavnosti je časovno omejeno. Konča se najkasneje z vsakokratnim negovalnim razmerjem.