Pomoč pri načinu življenja

Osrednje področje dejavnosti samostojnih negovalk in negovalcev oseb je skrb in podpora oskrbovanim osebam v vsakodnevnem življenju: pomoč pri načinu življenja in v vsakodnevnem življenju in pomoč pri vsakodnevnih opravilih ter pri načrtovanju poteka dneva.

Podpora pri oblikovanju 
poteka dneva

Ko ljudje ne morejo več sami obvladati svojega življenja: Še posebej v tej fazi življenja si veliko oseb želi ostati v svojem, znanem bivalnem okolju, v svojem domu, z znanimi ljudmi; in vedeti, da imajo nekoga, ki jih podpira pri nadaljevanju običajnega življenja in pri strukturiranju vsakodnevnega življenja ter jim pomaga, da tudi v spremenjenih pogojih spet najdejo ritem, ki daje življenju pridih domačnosti. To nalogo opravljajo samostojne negovalke in negovalci oseb oskrbovanih oseb. Podpirajo oskrbovane osebe pri oblikovanju dnevne rutine.

Pomoč pri vsakodnevnih
opravilih

Ko je vse težavno, ko stvari ne gredo tako zlahka od rok, ko so ljudje vse bolj preobremenjeni z obilico opravil, s katerimi se morajo spopadati v vsakodnevnem življenju: samostojne negovalke in negovalci oseb oskrbovanih oseb nudijo strokovno pomoč in poprimejo za delo, kjer je potrebno – da je življenje mogoče doma v domačem okolju.

Pomoč pri uradnih
zadevah

Ljudje ne prenehajo biti državljanke in državljani samo zato, ker so omejeni v svojih telesnih sposobnostih ali v svojem načinu življenja. Pod pečatom popolne tajnosti in pravilne dokumentacije, ki je potrebna za podporo oskrbovanim osebam, podpirajo negovalke in negovalci oseb oskrbovane osebe tudi pri obdelavi in izvedbi uradnih zadev.


Storitve, ki jih samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb v svojem statusu podjetja s poslovnimi storitvami oskrbe nudijo, se ustrezno in redno dokumentirajo in so dostopne. Spodaj so ponazorjene dejavnosti, ki jih je mogoče nuditi v okviru oskrbe oseb. V kontrolnem seznamu lahko dejavnosti, ki se izvajajo, obkljukate oz. na kratko opišete (npr. priprava obrokov: zajtrk, malica itd.). Seznam je seveda mogoče razširiti.