Pot do samostojnosti

Obrt s poklicno etiko
 

Pri samostojni oskrbi oseb gre za neodvisno obrt. Pravno podlago za to je mogoče najti med drugim v zakonu o oskrbi na domu in obrtnem zakonu. Z zakonom o zdravstveni oskrbi in zdravstveni negi je urejeno tudi, da se nega in zdravstvene storitve v posameznih primerih lahko prenesejo na samostojne negovalke in negovalce oskrbovanih oseb.
 

5 korakov do oskrbe oseb
 

Da bi delali v Avstriji kot neodvisna negovalka oz. negovalec oskrbovanih oseb, morate slediti naslednjim petim korakom:
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb morajo prijaviti svojo obrt. Če obstajajo ustrezni pogoji, večina posredniških podjetij po potrebi in na željo podpre neodvisne negovalke in negovalce oskrbovanih oseb pri prijavi obrti. 
 

Pogoji za registracijo obrti za samostojne negovalce oseb so:
 

1.
Upravičenost: Upravičene so osebe, ki dopolnijo 18. let, razen če nimajo opravilne sposobnosti.

2.
Avstrijsko državljanstvo ali državljanstvo države članice EU ali države članice EGP ali Švice ali – za državljane tretjih držav – predložitev uradnega dovoljenja za bivanje, ki opravičuje pravico do opravljanja poklica: Državljani EU ali držav članic EGP in Švice uživajo pravico do naselitve in ne potrebujejo vizuma, svojo obrt smejo prijaviti in izvajati enako kot Avstrijke in Avstrijci. Vendar se morajo najkasneje štiri mesece po vstopu prijaviti pri okrajnem upravnem organu, če želijo ostati v Avstriji neprekinjeno več kot tri mesece. 

3.
Odsotnost razlogov za izključitev: Kot merila za izključitev veljajo, na primer, predhodna kaznovanost zaradi določenih kaznivih dejanj in v določenem kazenskem razponu zaradi pomanjkanja sredstev v odprtih ali razveljavljenih postopkov insolventnosti, dokler se pojavljajo v datoteki o stečajih. Upoštevajo se tudi merila za izključitev, ki obstajajo zunaj avstrijskih meja.

Stift

REGISTRACIJA OBRTI

Z registracijo obrti postanete član gospodarske zbornice. Da bi lahko prijavili obrt za oskrbo oseb, morate izpolnjevati naslednje pogoje: dopolnjenih 18. let,
državljanstvo države članice EU ali Lihtenštajna, Norveške, Islandije ali Švice ali pravica za bivanje, 
odsotnost razlogov za izključitev (npr. obsodba zoper goljufiv stečaj).

flag

PRIJAVA NA ZAVOD ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE
 

Registracija obrti vodi do obveznega zavarovanja za zdravstveno, pokojninsko in nezgodno zavarovanje. Prav tako je tu zajeta pravica do pokojnine. Čeprav obrtni urad obvesti zavod za socialno zavarovanje (SVA) o registraciji obrti, so se samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb dolžni v roku enega meseca prijaviti na zavod za socialno zavarovanje.

sva

ODPRTJE PODJETJA
 

O odprtju podjetja je treba s pomočjo obrazca »Verf24« v roku enega meseca po registraciji podjetja seznaniti pristojni davčni urad. 

 

BMF - Formulare Steuern & Zoll

 

NASVET:

Pri (nameravanem) dolgotrajnejšem neopravljanju obrti je treba mirovanje opravljanja obrti prijaviti pri pristojni strokovni skupini »svetovanje osebam in oskrba oseb«. Če obrti ne nameravate več opravljati ali če nimate več lokacije obrti v Avstriji, je treba vrniti obrtno dovoljenje.

 

menschen

PRIPRAVLJANJE POGODBE IN OGLAŠEVANJE
 

Kot bodoča negovalka oz. negovalec oskrbovanih oseb imate več različnih možnosti, da pritegnete stranke. Lahko oglašujete svoje storitve (npr. letaki, brošure), vključite posredniško podjetje ali interesente na povabilo obvestite v neposrednem pogovoru. 
 

Oglaševanje:

Kot negovalka oz. negovalec oskrbovanih oseb lahko potencialne stranke obiščete izključno na povabilo, da predstavite svoje storitve.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

Sklenitev pogodbe o opravljanju oskrbe
 

Pogodba o oskrbi je osnova vsakega negovalnega razmerja
in mora vsebovati vsaj naslednje elemente: Ime in naslov izvajalca • Začetek in trajanje pogodbenega razmerja • Storitve (dejavnosti) • Smernice ravnanja za vsak dan in v nujnem primeru • Določila o prenehanju veljavnosti pogodbe

stift