Ceļš uz neatkarību

Bizness ar ētikas prasībām
 

Pašnodarbināti personu aprūpētāji veic sociālo uzņēmējdarbību. Juridiskais pamatu var atrast mājas aprūpes likumā un rūpniecības kodeksā. Ar veselības un aprūpes likumu vai medicīnas aktu ir reglamentēts, kādus medicīnas pakalpojumus šie patstāvīgie personu apkalpotāji un apkalpotājas var veikt atsevišķos gadījumos.
 

5 soļi līdz personu aprūpei
 

Lai strādātu Austrijā kā pašnodarbinātam personu aprūpētājam vai aprūpētājai, jums ir jāveic sekojošie 5 soļi:
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Pašnodarbinātiem personu aprūpētājiem un aprūpētājām ir jāreģistrē uzņēmējdarbība. Iesniedziet attiecīgos kritērijus, lielākā daļa biznesa reģistru atbalsta pāšnodarbinātos personu aprūpētājus un aprūpētājas piesakot savu biznesu reģistrā. 
 

Prasības pašnodarbinātiem personu aprūpētājiem, lai legalizētu savu biznesu, ir:
 

1.
Pilngadība. Pilngadīgas ir tās personas, kuras sasnoegušas vismaz 18 gadu vecumu. Dzimšanas gads, ja vien jūs netiekat uzraudzīts.

2.
Austrijas vai ES dalībvalsts pilsonība EEZ dalībvalsts vai Šveices pilsoņiem vai - attiecībā uz trešo valstu pārstāvjiem - pastāv oficiāla uzturēšanās atļauja, tiesības strādāt profesijā. ES pilsoņi vai EEZ dalībvalstu un Šveices pilsoņi saņem vienlīdzīgu statusu, lai reģistrētu savu uzņēmējdarbību tāpat kā austrieši un austrietes. Tomēr vēlākais četrus mēnešus pēc ierašanās Austrijā jums ir jāpiesakās mikrorajona pārvaldē, ja jūs Austrijā vēlaties uzturēties ilgāk par trīs mēnešiem. 

3.
Izslēgšanas iemeslu neesamība. Kā izslēgšanas iemesli var tikt atzīti, piemēram, sodāmība par noteiktiem pārkāpumiem un sodiem un trūkstjur idiska atzinuma par maksātnespējas procesu, ja vien tie parādās bankrota failā. Tiek uzskaitīti izslēgšanas iemesli, kas stājas spēkā ārpus Austrijas robežām.

Stift

UZŅĒMĒJDARBĪBAS REĢISTRĀCIJA

Reģistrējot savu uzņēmējdarbību, jūs kļūstat par tirdzniecības kameras locekli. Lai reģistrētu uzņēmējdarbību cilvēku aprūpē, jums jāatbilst šādiem kritērijiem: pabeigšana 18. dzimšanas dienas
ES dalībvalsts pilsonība vai Lihtenšteinas, Norvēģijas, Islandes un Šveices, vai arī uzturēšanās atļaujas uzrādīšana  
kas nav izveidota izslēgšanas dēļ (z. B. notiesāšana par krāpniecisku bankrotu)

flag

REĢISTRĀCIJA SOCIĀLĀ NODROŠINĀJUMA PĀRVALDĒ
 

Biznesa reģistrācijai seko obligātās iemaksas veselības, pensiju un nelaimes gadījumu apdrošināšanā. Tas arī ietver tiesības uz fondu pensijām. Lai gan pēc uzņēmuma reģistrācijas tiek informēta Sociālā nodrošinājuma pārvalde (SNP), tomēr pašnodarbinātajiem personu aprūpētājiem un aprūpētājām ir pienākums viena mēneša laikā pieteiktis SNP.

sva

DARBĪBAS UZSĀKŠANA
 

Darbības uzsākšana ir saistīta ar "Verf24" formulāra izpildi dzīvesvietas finanšu pārvaldē viena mēneša laikā pēc uzņēmējdarbības reģistrācijas. 

 

BMF - Formulare Steuern & Zoll

 

 

PADOMS:

Ja (apzināti) ilgāku laiku netiek praktizēts reģistrētās uzņēmējdarbības arods, tad ir īslaicīgi jāaptur uzņēmuma reģistrācija grupā "personu konsultēšana un aprūpe". Ja jūs plānojat jebkuru citu komerciālu izmantošanu vai komerciāls vietu, biznesa licence tiek slēgta.

 

menschen

LĪGUMU SLĒGŠANA UN REKLĀMA

Kātopošajam personu aprūpētājai vai aprūpētājam eksistē vairākas iespējas, kā piesaistīt klientus. Jūs varat reklamēt savus pakalpojumus, izveidot, piemēram, skrejlapas, brošūras, griezties aprūpētāju atlases uzņēmumā ar vēlmu uz ielūgumu uz īstu sarunu. 
 

Reklāma:

Kā personu aprūpētājs vai aprūpētāja jūs varat apmeklēt savus poteciālos klientus tikai pēc atsevišņa ielūguma, lai reklamētu savus pakalpojumus.,

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

Aprūpes līguma slēgšana
 

Pakalpojumu līgums ir pamats katrām aprūpes attiecībām
un tajā ir jāietver vismaz sekojošie punkti: uzņēmēja nosaukums un adrese • Līguma sākums un ilgums • Pakalpojumu saturs (aktivitātes) • Darbības pamatnostādnes attiecībā uz ikdienas un ārkārtas darbībām • noteikumi, kas attiecas uz līguma laušanu
 

stift