kvalitātes nodrošināšana

Pārredzamība un skaidri noteikumi

Ievērojot "personu aprūpes noteikumus", ir sastādīta vienota regula Tie, kā arī pārredzamsizpildes līgums un visaptveroša dokumentācija nodrošina augstas kvalitātes pašnodarbināto personu aprūpes pakalpojumus. Personu aprūpes jomas pamatnostādnes piedāvā aprūpes līgums, kurā visi piedāvātie pakalpojumi ir skaidri definēti. Aprūpes līgums ietver obligātās darbības vadlīnijas ikdienā un ārkārtas gadījumā, piemēram, pašnodarbinātās personas stāvokļa pasliktināšanās gadījumā.

Aprūpes līgums

Aprūpes līgumā ir jānorāda visus veicamos pakalpojumus. 

Vadlīnijas

Rīcības vadlīnijās ikdienas lietošanai un ārkārtas situācijās  ir jāiekļauj aprūpes līgums un noteikumi, kā uzvesties personu aprūpētājiem, ja klienta veselības stāvoklis pasliktinās (piemēram, tuvinieku, ārstu, iestāžu informēšana, pirmās palīdzības veikšana).

Dokumentācija

Pašnodarbinātajiem personu aprūpētājiem ir pienākums rakstveidā atskaitīties par pakalpojumiem, un padarīt tos pieejamus visiem indivīdiem, kuri ir iesaistīti aprūpē un atbalstā.

Uzmanību:  Pašnodarbinātajiem personu aprūpētājiem un aprūpētājām ir pienākums ievērot konfidencialitāti.

Mājsaimniecības saimniecības uzskaites žurnāla papildināšana

Grāmatvedības uzskaitē ir jāatdala pesonīgie no kopējiem personu aprūpētāju izdevumiem, kā arī jāatzīmē saņemtais naudas apjoms. Budžeta uzskaite jāveido reizi divos gados.
Izdevumu grupām jābūt vismaz šādas jomas: Īrē / ekspluatācijas izmaksas, pārtikas produkti, farmaceitiskie līdzekļi, tīrīšanas līdzekļi, veļas mazgāšanas līdzekļi, apakšveļa, apģērbs, higiēnas preces, mājdzivnieku kopšana, laikraksti / žurnāli / grāmatas, mēbeles, trauki, augi + piederumi

Izdevumu grupām jābūt vismaz šādas jomas: Īrē / ekspluatācijas izmaksas, pārtikas produkti, farmaceitiskie līdzekļi, tīrīšanas līdzekļi, veļas mazgāšanas līdzekļi, apakšveļa, apģērbs, higiēnas preces, mājdzivnieku kopšana, laikraksti / žurnāli / grāmatas, mēbeles, trauki, augi + piederumi

Māszinību aktivitātes

Delegācijai medicīnas un aprūpes darbībām
Ar medicīnas aktivitāšu delegāciju saprot medicīnas darbību nodošanu pašnodarbinātajiem personu aprūpētājiem. Tas prasa papildus rakstveida vienošanos un instruktāžu no medicīniskā personāla puses.

Prasības delegācijas medicīnas un aprūpes darbībām

Kvalitātes nodrošināšanas un tiesiskās aizsardzības nolūkā ir jāievēro šādas prasības delegācijas medicīniskajās darbībās:
Delegācijas medicīnas un aprūpes pasākumi jāveic atsevišķos gadījumos. Tas nozīmē, ka pašnodarbinātajam personas aprūpētājam ir atļauts veikt medicīniskas darbības tikai tai personai, par kuru tika atrunāts delegācijā. Māsu un medicīniskās darbības var veikt tikai tad, ja pašnodarbinātais personas aprūpētājs vai aprūpētāja ir klāt, lai pastāvīgi vai vismaz regulāri ilgstoši palīzētu mājsaimniecībā. Vienā mājsaimniecībā personu aprūpētāji var rūpēties par maksimāli 3 cilvēkiem, kas savā starpā ir saistīti ar radniecīgām saitēm. Ir jābūt rakstveida piekrišanai no aprūpējamās personas vai piederīgā.
Ir jābūt rakstiskam ziņojumam par medicīniskā personāla uzticētajām darbībām. 
Instukcijas ietvaros ir skaidri norādīta iespēja, kas ietver opciju atteikties no personas aprūpētāja(-s) darbībām.
Personai, kura uzņemās instruktāžu, ir jāpārliecinās, ka personas aprūpētājam vai aprūpētājai ir nepieciešamās prasmes, lai veiktu uzticētos uzdevumus.
Māsu darbību nodošana ir īslaicīga un beidzas vēlākais ar līguma izbeigšanos.