Asigurarea calității

Transparență și reguli clar definite

Normele profesionale și regulamentul de exercitare a serviciilor de asistență personală sunt reglementate prin intermediul unei ordonanțe. Atât prin intermediul acestora cât și prin intermediul unui acord privind nivelul de calitate al serviciilor prestate și al unei documentări explicite a activiății se poate asigura un nivel înalt de calitate a serviciilor asistenților personali. Contractul de servicii de îngrijire și asistență formează baza prin care este definită activitatea de muncă a asistenților personali. Contractul pentru servicii de îngrijire și asistență va conține reglementări cu privire la activitățile zilnice, la protoculul agreat pentru situații de urgență și pentru cazul în care starea generală de sănătate a persoanei îngrijite se înrăutățește.

 

Contractul pentru servicii de îngrijire

În contractul de îngrijire și asistență trebuie precizate toate serviciile ce vor fi furnizate. 

Reglementări generale

În contract trebuie să fie incluse reglementările generale cu privire la activitățile zilnice și protocolul pentru situații de urgență. Acestea stabilesc în detaliu ce măsuri trebuie să ia asistentul personal în cazul în care observă o deteriorare a stării generale de sănătate a persoanei îngrijite (de ex., să informeze familia sau reprezentantul legal, să informeze cadrele medicale și să acorde prim-ajutor).

Documentaţie

Asistenții personali au obligația de a documenta în scris serviciile furnizate și de a pune această documentație la dispoziția tuturor celorlalte persoane implicate în îngrijirea și asistența persoanei în cauză.

Atenție: Asistenții personali sunt obligați să respecte confidențialiatea clientului

Gestionarea registrului de cheltuieli casnice

Asistentul personal trebuie să noteze în registrul de cheltuieli casnice toate cheltuielile survenite în decursul activităților de îngrijire și asistență și toate sumele de bani primite în acest scop. Registrul de cheltuieli casnice și documentele aferente trebuie păstrate pentru cel puțin doi ani de zile.

Cheltuielile casnice vor fi grupate cel puțin în următoarele categorii: costurile pentru chirie și pentru utilități, costurile pentru alimente, medicamente, materiale pentru curățare și detergenți, îmbrăcăminte, produse de igienă, alimente și alte necesități pentru animalele de companie, ziare / reviste / cărți, mobilier, ustensile, plante și accesorii


Cheltuielile casnice vor fi grupate cel puțin în următoarele categorii: costurile pentru chirie și pentru utilități, costurile pentru alimente, medicamente, materiale pentru curățare și detergenți, îmbrăcăminte, produse de igienă, alimente și alte necesități pentru animalele de companie, ziare / reviste / cărți, mobilier, ustensile, plante și accesorii

Activități de asistență medicală

Delegarea sarcinilor de asistență medicală și activități medicale
Prin delegarea activităților de asistență medicală și se înțelege transmiterea sarcinilor de îngrijire medicală asistenților personali. Aceasta presupune, pe lângă delegarea în scris a acestor sarcini, și instruirea asistentului personal de către cadrele medicale de specialitate.

Condițiile premergătoare pentru delegarea activităților de asistență și îngrijire medicală

În scopul asigurării calității, dar și în vederea protejării asistentului personal în fața legii,la momentul delegării sarcinilor de îngrijire medicală următoarele condiții trebuie în mod obligatoriu îndeplinite:
Delegarea serviciilor de îngrijire și asistență medicală se efectuează exclusiv în cazuri individuale. Prin acesta se înțelege că asistentul personal are dreptul de a oferi asistență și îngrijire medicală exclusiv persoanei pentru care aceste sarcini i-au fost delegate. Asistentul medical poate îndeplini sarcinile de îngrijire medicală numai în condițiile în care este prezent în mod constant sau cel puțin regulat pentru perioade mai lungi de timp în locuința personanei pe care o îngrijește. Asistentul personal are dreptul de a oferi servicii de asistență unui număr de maxim trei persoane care locuiesc împreună și care fac parte din aceeași familie. Trebuie să existe acordul în scris al persoanei sau al reprezentantului legal.
Personalul medical trebuie să ofere indicații în scris cu privire la sarcinile de îngrijire medicală pe care asistentul personal le va îndeplini. 
În cadrul instructajului trebuie să fie explicit menționat dreptul asistentului personal de a refuza preluarea sarcinilor de îngrijire medicală.
Personalul medical care efectuează instrucțiunile și formarea trebuie să se asigure că asistentul personal posedă abilitățile necesare pentru a efectua activitățile cu care este însărcinat.
Delegarea sarcinilor de îngrijire medicală este de natură temporară și se încheie cel târziu la momentul rezilierii contractului de servicii.