Asigurarea Calității

Transparență și reguli clar definite


Serviciile de înaltă calitate ale asistenților personali se datorează mai multor factori: pe lângă măsurile adoptate prin regulamentul privind "normele profesionale de exercitare a intermedierii și organizării serviciilor de asistență personală", transparența serviciilor contractate și documentația completă a activităților asigură un grad înalt de siguranță și fiabilitate. Contractul de servicii de îngrijire și asistență formează baza prin care este definită activitatea de muncă a asistenților personali. Contractul pentru servicii de îngrijire și asistență va conține reglementări cu privire la activitățile zilnice, la protocolul agreat pentru situații de urgență și pentru cazul în care starea generală de sănătate a persoanei îngrijite se înrăutățește. 

Atenție: Asistenții personali sunt obligați să respecte confidențialitatea clientului


Documentație și registrul de cheltuieli casnice


Documentația serviciilor pusă în mod constant la dispoziție garantează trasabilitatea activităților de îngrijire și asistență și asigură, de asemenea, o tranziție lină în timpul schimbului de tură. Gestionarea obligatorie a registrului de cheltuieli casnice asigură în final o transparență financiară absolută. Pe lângă o serie de alte angajamente asistenții personali sunt obligați să păstreze cu strictețe confidențialitatea circumstanțelor personale ale clienților lor.  


Reguli clare pentru îngrijire


Tocmai limitarea activităților de îngrijire medicală a asistenților personali asigură o delimitare clară a competențelor acestora. În absența unor contraindicații de natură medicală, asistenții personali pot fi însărcinați cu anumite activități de îngrijire medicală, cum ar fi administrarea de medicamente, bandajarea, administrarea unor injecții de insulină sau de anti-coagulant, dar numai în urma unor instrucțiuni scrise și din partea medicului și în urma încheierii unei proceduri de formare din partea cadrelor medicale de specialitate. Agențiile profesioniste de intermediere, prin bagajul lor voluminos de cunoștințe în domeniu, contribuie chiar și în astfel de situații la un nivel înalt de calitate al serviciilor de îngrijire și asistență.