Kvalitātes nodrošināšana

Pārredzamība un skaidri noteikumi

Pašnodarbināto personu aprūpētāju kvalitāte balstās uz vairākiem pīlāriem: saslaņā ar Ekonomikas un Darba ministrijas izdotajiem "Noteikumiem par personu aprūpi un organizāciju" tiek pieprasīts skaidri sastādīts vienošanās līgums, kurā darbam nepieciešamā dokumentācija ir droša un uzticama. Personu aprūpes jomas pamatnostādnes piedāvā aprūpes līgums, kurā visi piedāvātie pakalpojumi ir skaidri definēti. Līgums sniedz vadlīnijas ikdienas un ārkārtas situācijās, gadījumā, ja pasliktinās klienta vai klientes veselības stāvoklis. 

Uzmanību: Pašnodarbinātajiem personu aprūpētājiem un aprūpētājām ir pienākums ievērot konfidencialitāti.

Dokumentāciju un saimniecības uzskaites žurnāls

Bieži piedāvātā pakalpojumu rakstiska dokumentācija padara saprotamu pakalpojumu izpildi un garantē mierīgu aprūpes nomaiņu. Obligātā saimnicības uzskaites žurnāla papildināšana nodrošina pilnīgu finanšu caurskatāmību. Papildus vairākiem citiem pienākumiem, pašnodarbinātais personas aprūpētājs vai aprūpētāja pašsaprotami apņemās ievērot konfidencialitāti informācijā, kas skar nodarbinātā klientus.  

Skaidri noteikumi attiecībā uz aprūpi

Konkrētāk, aprūpes un ārstniecisko darbību norobežojums rūpējas par saprotamu kompetenes sadalījumu, kur personu aprūpētāji un aprūpētājas definētas aprūpes darbības un medicīniskus uzdevumus, kā piemēram, insulīna injekcijas, asins paraugu savākšana un citas ar medicīnas palīglīdzekļiem saistītas darbības var veikt tikai pēc rakstiskas ārstu atļaujas, kad ir saņemta veselības aprūpes speciālistu instruktāža. Arī šajā jomā palīdz profesionālie starpniecības uzņēmumi ar savu pieredzi, viņi sniedz ievērojamu pienesumu aprūpes pakalpojumu augstākai kvalitātei.