kvalitātes nodrošināšana

Pārredzamība un skaidri noteikumi

Papildus pasākumiem, ko ministrijas rīkojumu pieņemtajām "Standes- un vingrošanas noteikumiem par pakalpojumiem cilvēku aprūpe" garantē caurspīdīgu darbības nolīgumu un visaptverošu dokumentāciju darbu augstas kvalitātes neatkarīgas aprūpes pakalpojumus. Tādējādi pašnodarbinātiem personu aprūpētājiem un aprūpētājām pakalpojumu pamatnostādnes vaido rakstisks aprūpes līgums

Aprūpes līgums

Aprūpes līgumā ir iekļauti visi veicamie un izslēgtie uzdevumi.  Aprūpes līgums ietver obligātās darbības vadlīnijas ikdienā un ārkārtas gadījumā, piemēram, pašnodarbinātās personas stāvokļa pasliktināšanās gadījumā.

Vadlīnijas

Vadlīnijas ikdienai un nelaimes gadījumiem apraksta aprūpes uzņēmumu uznevumus un piemākumus, kā personu aprūpētājiem ir jārīkojas aprūpējamās personas stāvokļa pasliktināšanāš gadījumā (piemēram, tuvinieku, ārstiem vai iestāžu piekrišana, pirmās palīdzības pasākumu veikšana).

Dokumentācija

Pašnodarbinātajiem personu aprūpētājiem ir pienākums rakstveidā pienākumus padarīt pieejamus visiem indivīdiem, kuri ir iesaistīti aprūpē un atbalstā.

Dienesta noslēpums

Pašnodarbinātie personu aprūpētāji saskaņā ar statūtiem ir pakļauta īstenot noteikumus par klientu aprūpi visos jautājumos, kas tām uzticēts viņu profesijā vai arī zināms par radiniekiem, informācija, ko nedrīkst izpaust.

Mājsaimniecības saimniecības uzskaites žurnāla papildināšana

Grāmatvedības uzskaitē ir jāatdala pesonīgie no kopējiem personu aprūpētāju izdevumiem, kā arī jāatzīmē saņemtais naudas apjoms. Budžeta uzskaite jāveido reizi divos gados.

Izdevumu grupām jābūt vismaz šādas jomas: Īrē / ekspluatācijas izmaksas, pārtikas produkti, farmaceitiskie līdzekļi, tīrīšanas līdzekļi, veļas mazgāšanas līdzekļi, apakšveļa, apģērbs, higiēnas preces, mājdzivnieku kopšana, laikraksti / žurnāli / grāmatas, mēbeles, trauki, augi + piederumi

Māszinību aktivitātes

Māszinību aktivitāšu veikšana ir pakļauta delegācijai. Ar medicīnas aktivitāšu delegāciju saprot medicīnas darbību nodošanu pašnodarbinātajiem personu aprūpētājiem. Tas prasa papildus rakstveida vienošanos un instruktāžu no medicīniskā personāla puses.

Nosacījumi

Kvalitātes nodrošināšanas un tiesiskās aizsardzības nolūkā ir jāievēro šādas prasības delegācijas medicīniskajās darbībās:

Medicīnas darbības jāveic atsevišķos gadījumos. Tas nozīmē, ka pašnodarbinātajam personas aprūpētājam ir atļauts veikt medicīniskas darbības tikai tai personai, par kuru tika atrunāts delegācijā.  Aprūpi un medicīnas darbības var īstenot tikai tad, ja personas aprūpētājam vai aprūpētājai pastāvīgi vai vismaz regulāri ir iesaistīs aprūpējamās personas privātajā mājsaimniecībā. Vienā mājsaimniecībā personu aprūpētāji var rūpēties par maksimāli 3 cilvēkiem, kas savā starpā ir saistīti ar radniecīgām saitēm. Starp aprūpējamo un piederīgo personu ir noslēgta rakstiskavienošanās.
 Ir jābūt rakstiskam ziņojumam par medicīniskā personāla uzticētajām darbībām. 
Instukcijas ietvaros ir skaidri norādīta iespēja, kas ietver opciju atteikties no personas aprūpētāja(-s) darbībām.
Personai, kura uzņemās instruktāžu, ir jāpārliecinās, ka personas aprūpētājam vai aprūpētājai ir nepieciešamās prasmes, lai veiktu uzticētos uzdevumus.
 Māsu darbību nodošana ir īslaicīga un beidzas vēlākais ar līguma izbeigšanos.