Гарантія якості

Чіткі та прозорі правила

На додачу до вимог "Положень про надання послуг з догляду", затверджених відповідними нормами Міністерства, прозорі угоди з надання послуг та необхідна документація про виконану роботу гарантують високу якість послуг приватних соціальних працівників. Основою діяльності приватних соціальних працівників є письмовий договір на надання послуг з догляду за особами з обмеженими можливостями.

Договір опікунського догляду

При укладанні договору детально узгоджуються всі необхідні послуги.  Договір на надання послуг з догляду містить перелік обов'язкових дій щодо вирішення повсякденних та надзвичайних ситуацій, наприклад при погіршенні стану здоров'я особи, якій потрібен догляд.

Обов'язкові дії

Перелік обов'язкових дій для повсякденного життя і в надзвичайних ситуаціях описує функції і обов'язки доглядальника і детально пояснює як соціальні працівники повинні поводитися у разі погіршення стану здоров'я особи, над якою вони опікуються  (наприклад, повідомити членів сім'ї, лікарів або медичні установи, або здійснити першу медичну допомогу).

Документація

Приватні соціальні працівники зобов'язані документувати всі надані послуги в письмовій формі і, у разі необхідності, надати повну документацію всім залученим до догляду особам.

Конфіденційність

Приватні соціальні працівники зобов'язані дотримуватися конфіденційності щодо ведення своєї діяльності щодо членів родини особи, якою вони опікуються.

Ведення розрахункової книги працівника

В розрахунковій книзі соціального працівника відмічаються всі витрати, пов'язані з особою, якою вони опікуються, а також отримана заробітна плата. Розрахункова книжка працівника разом зі всіма квитанціями повинна зберігатися протягом двох років.

Групи витрат охоплюють такі сфери: Оренда/експлуатаційні витрати, витрати на продукти харчування, медикаменти, мийні засоби, білизна, одяг, засоби гігієни, товари для домашніх тварин, газети/журнали/книги, меблі, посуд, рослини та аксесуари

Діяльність з догляду

Здійснення догляду за хворими або медичної діяльності вимагає надання повноважень. Під наданням повноважень мається на увазі передача повноважень надавати медичні та сестринські послуги приватним соціальним працівникам. Для цього потрібно на додачу до письмового дозволу також отримати настанови та інструкції від кваліфікованого медичного персоналу

Умови

З метою забезпечення якості , а також з метою правового захисту потрібно дотримуватись таких умов під час передачі повноважень з догляду:

Повноваження з надання медичних послуг та сестринського догляду повинні надаватися тільки в окремих випадках. Це означає, що приватні соціальні працівники мають право здійснювати медичний догляд тільки за тією особою, щодо якої їм передали повноваження.  Догляд і медична допомога можуть надаватися тільки в тому разі, коли приватний соціальний працівник  постійно або принаймні регулярно, протягом тривалого часу перебуває в будинку опікуваної особи. Приватний соціальний працівник може опікуватися щонайбільше трьома членами однієї родини в одному й тому самому домі. Опікувана особа, член її родини або її представник повинні надати письмову згоду на отримання послуг з догляду.
 Медичні працівники повинні надати письмові інструкції щодо надання конкретно визначених  послуг. 
Для соціального працівника існує конкретно зазначена в інструкціях можливість відмовитися від зобов'язань надавати медичну допомогу.
Особа, яка здійснює інструктаж та проводить навчання, повинна переконатися, що  приватний соціальний працівник має необхідні навички та вміння для виконання переданих повноважень.
 Передані повноваження на здійснення сестринської та медичної діяльності є обмеженими в часі і закінчуються разом із закінченням угоди.