Osiguranje kvalitete

Transparentnost i jednoznačna pravila

Osim dokumenta koji uređuje etičko ponašanje i načine poslovanja „Etička pravila i pravila poslovanja za pružanje usluga osobne pomoći“ koji je izdalo ministarstvo, visoku kvalitetu usluga koje pružaju samostalni skrbnici jamči i transparentan ugovor o pružanju usluga i iscrpna dokumentacija o obavljenim poslovima. Pri tome je ugovor o pružanju usluga u pisanom obliku temelj djelatnosti samostalnog skrbnika.

Ugovor o pružanju skrbi

Ugovor o pružanju usluga skrbi sadrži sve dogovorene usluge, podrobno opisane. Ugovor o pružanju skrbi također sadrži i obvezne smjernice za svakodnevne aktivnosti i slučaj nužde, kao što je to pogoršanje zdravlja korisnika skrbi.

Smjernice

Smjernice za svakodnevne aktivnosti i hitne slučajeve opisuju funkcije i obveze skrbnika i podrobno određuju kako se skrbnik mora ponašati u slučaju pogoršanja stanja korisnika skrbi (odnosno obavještavanje obitelji, liječnika ili ustanova te primjena mjera prve pomoći).

Dokumentacija

Od samostalnih skrbnika očekuje se da dokumentiraju pružene usluge u pisanom obliku i da ta dokumentacija bude na raspolaganju onima koji su uključeni u skrb i potporu.

Povjerljivost

Samostalni skrbnici obvezni su očuvati povjerljivost osobnih podataka koje su saznali tijekom poslovanja, u skladu s propisima o etičkom ponašanju i načinu poslovanja koji je mjerodavan za usluge skrbi za osobe i to čuvanje odnosi se na sva pitanja i odnose s članovima obitelji i samim korisnikom usluge kojima je povjeren.

Vođenje dnevnika kućanstva

U dnevnik kućanstva unose se sve zadaće koje je samostalni skrbnik obavio za korisnika i sav novac koji je primio. Dnevnik kućanstva mora se čuvati uz dosje dokumenata dvije godine.

Minimalan opseg grupa troškova mora sadržavati sljedeća područja: stanarina/ troškovi korištenja, hrana, lijekovi, materijal za čišćenje, deterdžent, pranje rublja, odjeća, higijenske potrepštine, potrepštine za kućne ljubimce, novine/časopisi/knjige, namještaj, alati, biljke i pribori.

Poslovi njege

Njegovanje ili zdravstvena zaštita moguća je samo uz delegiranje. Delegiranje njege ili zdravstvene zaštite podrazumijeva prijenos aktivnosti njege ili zdravstvene zaštite samostalnim skrbnicima. Osim pisanog naloga za to je također potrebna uputa i obuka koju pruža stručno medicinsko osoblje.

Pretpostavke:

U svrhu osiguranja kvalitete i pravne zaštite nužno je osigurati zadovoljenje sljedećih uvjeta prilikom svakog delegiranja njege i zdravstvenih usluga:

Delegiranje poslova njege i zdravstvene njege moguće je samo za pojedinačne slučajeve. To znači da samostalni skrbnici smiju provoditi njima prenesene postupke samo u sklopu skrbi za osobu za koju je delegiranje izričito ustanovljeno.  Njegovanje i medicinska pomoć dopušteni su samo ako će samostalni skrbnik biti neprestano ili u najmanju ruku redovito prisutan u kućanstvu tijekom duljeg razdoblja. U jednom kućanstvu moguće je brinuti se za najviše 3 osobe koje su u međusobnom srodstvu. Za to je obvezan i pismeni pristanak osobe o kojoj se skrbi ili pristanak člana obitelji, njihovog predstavnika ili opunomoćenika.
 Zatražene aktivnosti moraju biti sadržane u pisanom nalogu koji izdaje zdravstveni radnik. 
U sastavu uputa i ovlasti mora izričito biti navedena i mogućnost da skrbnik odbija preuzimanje zatraženih aktivnosti.
Profesionalni instruktor ili mentor mora provjeriti raspolaže li osoba koja pruža usluge skrbi vještinama potrebnima za poslove koji su joj povjereni prijenosom.
 Delegiranje poslova njege ili medicinske usluge ograničeno je i mora biti gotovo najkasnije pri završetku pružanja usluga skrbi.