Profesionalne domaće tvrtke za posredovanje savršen su partner za informiranje onda kada je potrebno organizirati i osigurati kvalitetnu uslugu skrbi kod kuće.

Prvo, takve tvrtke poveznica su između samostalnih skrbnika i njihovih klijenata. Drugo, ona nezavisnim pružateljima usluga koji dolaze iz zemalja istočne Europe pružaju potporu pri organizaciji njihove djelatnosti i ugovaranju te pri obrazovanju i obuci. Stoga imaju središnju ulogu u održivom razvoju i širenju visokokvalitetnih usluga skrbi. U svjetlu predvidivo iznimnog rasta potražnje njihova je uloga od gotovo neprocjenjive vrijednosti. 

Posrednici informiraju korisnike i njihove obitelji o svim dostupnim uslugama u sklopu pružanja usluga skrbi te ih također obavještavaju o troškovima svog posredovanja. 

Posrednici se smatraju izvorom organizacijske i profesionalne pomoći kroz čitav tijek pružanja skrbi te osiguravaju savjetovanje i podršku.

RASCHE UND KOMPETENTE UNTERSTÜTZUNG

Budući da su one i mjesto kojemu se korisnici skrbi i njihovi članovi obitelji mogu obratiti te partner koji samostalnim skrbnicima pruža usluge posredovanja, kao i partner u edukaciji, tvrtke za posredovanje imaju odgovornost prema objema stranama. Kako bi se potpuno ispunila njihova zadaća posredovanja te kako bi se suzbilo nastajanje bilo kakvog sukoba interesa, posredovanje i organiziranje usluga skrbi 2015. godine izdvojeno je iz djelatnosti skrbi. 

Poslovanje domaćih posrednika regulirano je propisom objavljenim u Saveznom glasniku Republike Austrije „Zahtjevi etičkog poslovanja za organizaciju skrbi“ i time je zajamčena maksimalna sigurnost i pouzdanost u organizaciji i pružanju usluga skrbi korisnicima usluga, njihovim obiteljima, pa i samim pružateljima. Etički zahtjevi definiraju sveobuhvatnu dubinsku provjeru, minimalne zahtjeve u pogledu sadržaja ugovora i dokumentacije te stoga daju važan doprinos razvoju kvalitete.

Doppelte Verantwortung

Tvrtke za posredovanje osiguravaju to da stručna i prikladna skrb bude čim prije raspoloživa na mjestu na kojemu je potrebna. Temeljna značajka usluge posredovanja jest dodijeliti samostalne skrbnike onima kojima je skrb potrebna. Pritom dodijeljeni skrbnici uvijek rade kao neovisni poduzetnici.

U slučajevima opsežnih usluga skrbi u duljem trajanju tvrtke za posredovanje brinu se za osiguranje kontinuiteta i pouzdanosti skrbi te nastoje osigurati prijelaz bez poteškoća između dvaju turnusa skrbnika, kao i zamjenu skrbnika koji je spriječen ili nedostupan.

Sicherheit und Verlässlichkeit

Osim toga, tvrtke za posredovanje obično pripreme niz izbornih usluga za svoje klijente na objema stranama ugovornog odnosa:

Mnoge tvrtke za posredovanje nude redovne posjete stručnog osoblja sa svrhom kontrole kvalitete na licu mjesta, a po potrebi i u slučaju nezgode.
Mnoge tvrtke za posredovanje nude osobno upoznavanje sa samostalnim skrbnikom na početku pružanja usluge, u što je moguće uključiti članove obitelji , bližnje, pa i medicinsko osoblje.
Mnoge tvrtke za posredovanje pomažu objema stranama na dobrovoljnoj i savjetodavnoj osnovi  u rješavanju formalnih pitanja, organizacijskim detaljima i ugovaranju pružanja skrbi.
U usluge skrbi često ulaze i pomoć u organizaciji medicinske pomoći i pomagala.
Osim toga, tvrtke također savjetuju korisnike skrbi i članove njihovih obitelji predstavljajući im mogućnosti za ishođenje potpora i državnih plaćanja te ih podupiru pri podnošenju zahtjeva.
Profesionalne lokalne tvrtke za posredovanje mjesto su na kojemu je moguće zatražiti informaciju u slučaju da skrbnici ili korisnici imaju bilo kakvih pitanja ili poteškoća.
Tvrtke za posredovanje često samostalnim skrbnicima nude mogućnosti informiranja, obuke i razvoja kako bi razvili ponudu svojih usluga skrbi i mogli udovoljiti rastućoj potražnji.

Breite Palette von Serviceleistungen

Osobe kojima je potrebna usluga skrbi u pravilu potraže prikladnog samostalnog skrbnika putem jedne od brojnih austrijskih tvrtki za posredovanje. One pomažu pri traženju i odabiru prikladnog samostalnog skrbnika, kao i pri rješavanju organizacijskih problema te ispunjavanju birokratskih zahtjeva, koje je potrebno ispuniti  pri podnošenju zahtjeva za odobrenjem olakšica ili bespovratnih sredstava. Zahvaljujući njihovim rasprostranjenim profesionalnim mrežama, iskustvu i organizacijskim sposobnostima, tvrtke za posredovanje u mogućnosti su vrlo brzo pronaći stručne samostalne skrbnike koji zadovoljavaju uvjete. Tvrtke za posredovanje imaju pristup dovoljno velikom broju samostalnih skrbnika, što im omogućava da odaberu skrbnika čak i na temelju kriterija kao što su simpatije i osobna podudarnost.

SO FINDEN SIE DIE GEEIGNETE PERSONENBETREUERIN BZW. DEN GEEIGNETEN PERSONENBETREUER

Profesionalne tvrtke za posredovanje organiziraju sa samostalnim skrbnicima sve dostupne usluge u sklopu odnosa pružanja usluga skrbi i informiraju ih o troškovima svog posredovanja.

Osim što omogućavaju angažmane, posrednici često nude i usluge kao što je telefonska dostupnost, redovni nadzor kvalitete i kontinuirano dokumentiranje aktivnosti pružanja usluga skrbi kako bi osigurali visoku kvalitetu skrbi. Posrednici se smatraju izvorom organizacijske i profesionalne pomoći kroz čitav tijek pružanja skrbi te pružaju savjete i podršku.

Professionelle Vermittlungsunternehmen

Skrb kod kuće

Nezaobilazna uloga tvrtki za posredovanje uspostava je i razvoj kvalitetnih usluga skrbi angažiranjem slobodnih skrbnika. Njihova uloga u pružanju dostupne skrbi vrlo je velika. Organizirana su unutar Austrijske gospodarske komore te služe kao poveznica između samostalnih skrbnika i njihovih klijenata, korisnika skrbi i članova njihovih obitelji. Prije svega, ona osiguravaju to da čim prije prikladna i stručna skrb bude raspoloživa na licu mjesta te se brinu za sve pojedinosti administrativne obrade.

Versicherungen für pflegende Angehörige

Osiguranje za članove obitelji – njegovatelje

Članu obitelji koji njeguje bliskog srodnika uz značajan napor raspoložive su sljedeće mogućnosti za stjecanje mirovinskog staža bez uplate doprinosa:

> MINISTARSTVO SOCIJALNE SKRBI
Demenz

Demencija

Rizik od obolijevanja od demencije raste u starijoj dobi. Sa stajališta pružanja skrbi demencija zauzima važno mjesto jer se za većinu osoba oboljelih od demencije mogu brinuti članovi obitelji u njihovom domu.

> MINISTARSTVO SOCIJALNE SKRBI
Hilfe und finanzielle Unterstützung

Pomoć i novčana potpora

Korisnici skrbi i njihovi članovi obitelji imaju na raspolaganju brojne mogućnosti korištenja pomoći, financijske pomoći i potpore koje su objašnjene na sljedećim stranicama.

> MINISTARSTVO SOCIJALNE SKRBI