Preduvjeti za aktivnost pružanja skrbi

Najviša razina kvalitete za dobrobit korisnika

Toliko veliko povećanje potražnje za uslugama samostalnih skrbnika posljedica je ne samo naglo povećane potražnje za skrbi nego i neporecive dobrobiti koju takva usluga pruža. Samostalni skrbnici imaju mogućnost fleksibilnog organiziranja svoje usluge u pogledu raspona ponuđenih aktivnosti, utroška vremena i naknade za svoj rad.

Prilagodljiv raspon usluga

Samostalni skrbnici mogu pružiti usluge koje su prilagođene pojedinačnim potrebama i ponuditi dostupne pakete usluga. U mnogim slučajevima korisnici su uglavnom osobe koje trajno primaju naknadu za njegu u kući i kojima je potrebna skrb zbog njihove poodmakle dobi, bolesti ili nesreće. No pružaju se i usluge privremene skrbi. Potaknuta sve većom potražnjom nastaje paleta usluga koja se stalno mijenja i ima prilično drukčiji opseg.

Obrt s uređenim profesionalnim ponašanjem

Samostalna skrb za osobe zasniva se na samostalnoj poduzetničkoj djelatnosti. Pravne osnove, među ostalima, mogu se naći u Pravilniku o trgovini i industriji (Gewerbeordnung) i u Zakonu o pomoći u kući (Hausbetreuungsgesetz) i njihovim podzakonskim aktima. Nadalje, Zakonom o zdravstvu, Zakonom o njezi bolesnika i Zakonom o liječništvu određeno je koje djelatnosti medicinske ili liječničke knjige i u kojim konkretnim slučajevima mogu biti povjerene samostalnim skrbnicima.

Pouzdanost i povjerenje

Djelatnost samostalnog pružanja skrbi osobama podliježe nizu propisa koji za cilj imaju povećanje kvalitete. Djelatnost skrbi za osobe stvorena je kao siguran i pouzdan pravni okvir koji je trebao odgovoriti na brzorastuću potražnju za uslugama samostalne skrbi za osobe i od tada se pokazao kao instrument održivog razvoja kvalitete. Pravno uređeni etički zahtjevi, brojne mjere i inicijative i sveobuhvatna obuka pružaju pomoć koja neprestano unapređuje uvjete za bavljenje ovom profesijom i kvalitetu usluga. Zato što su sigurnost, povjerenje i pouzdanost najvažniji stupovi ove posebno osobne i time sasvim osjetljive usluge. 

Posrednici podižu razine kvalitete

Suradnja samostalnih skrbnika i visoko profesionalnih austrijskih tvrtki za posredovanje povećala je kvalitetu, fleksibilnost i dostupnost usluga samostalnih skrbnika i tako ih podigla na novu razinu, što i jamči trajan dinamični razvoj tih usluga koje nikada ne mogu biti dovoljno cijenjene. 

Sažetak:

Brojne mjere i inicijative za obuku i razmjenu informacija, produktivnu interakciju samostalnih skrbnika i specijalizirane tvrtke za posredovanje, uz neizostavnu empatiju, čine organizam koji jamči vrlo visoku i neprestano rastuću razinu usluge koju pružaju samostalni skrbnici, a to je osigurano time što su te kvalitete dio zakonskog okvira za poslovanje i uvedene su u propise o etičkom postupanju u poslovanju, transparentne ugovore i u jasan regulatorni organizacijski okvir.