Předpoklady pečovatelské činnosti

Nejvyšší kvalita ve prospěch klientů

Skutečnost, že poptávka po službách poskytovatelů osobní péče v posledních letech nesmírně vzrostla je také z důvodu explodující potřeby péče, ale především nesporných výhod, které tato nabídka přináší. Tak jsou nezávislí poskytovatelé osobní péče flexibilní při navrhování svých služeb, pokud jde o výkony služeb, časový rozsah a náhradu za práci.

Flexibilní nabídka

Nezávislí poskytovatelé osobní péče jsou schopni přizpůsobit se různým potřebám a nabídnout specifické a cenově dostupné balíčky služeb. V mnoha případech se jedná o osoby, pobírající pečovatelské dávky, a které většinou vyžadují komplexní péči z důvodu pokročilého věku nebo kvůli nemoci či úrazu. Jsou ale nabízeny také dočasné pečovatelské služby. A vedle nich na základě zvýšené poptávky vzniká stále důmyslnější škála pečovatelských služeb.

Komerční etické požadavky

Práce nezávislých poskytovatelů osobní péče je svobodné povolání. Jeho právní základ lze nalézt mimo jiné v zákoně o poskytování péče v domácnosti a obchodním zákoníku. Prostřednictvím zákona o zdraví a péči o nemocné je také upraveno, že ošetřovatelské a lékařské služby lze přenášet v jednotlivých případech na nezávislé poskytovatele osobní péče.

Spolehlivost a důvěra

Nezávislí poskytovatelé osobní péče podléhají několika nařízením pro zvýšení kvality. Podnikání v oblasti osobní péče vzniklo v roce 2007 jako bezpečný a spolehlivý právní rámec pro rychle rostoucí potřebu osobních pečovatelských služeb a od té doby je nástrojem udržitelného rozvoje kvality. Právně zajištěné standardy pro etické požadavky, početná opatření a iniciativy a komplexní nabídka školení a dalšího vzdělávání neustále zlepšují podmínky pro výkon povolání a kvalitu služeb. Protože bezpečnost, spolehlivost a důvěra jsou nejdůležitější pilíře této hluboce osobní, a zvláště citlivé služby. 

Zprostředkovatelské agentury zvyšují úroveň kvality

Zejména úzká spolupráce mezi nezávislými poskytovateli osobní péče a vysoce profesionálními rakouskými zprostředkovatelskými společnostmi přináší kvalitu, flexibilitu a dostupnost nezávislých pečovatelských služeb na nové úrovni a zaručuje trvale dynamický rozvoj těchto služeb, jejichž význam lze jen stěží docenit. 

Shrnutí:

Integrace do obchodních pravidel, právně zabezpečená profesních pravidla, transparentní smlouvy a jasný regulační a organizační rámec, řada opatření a vzdělávacích a informačních iniciativ, produktivní interakce nezávislých poskytovatelů osobní péče a kvalifikované zprostředkovatelské agentury a v neposlední řadě i profesionalita a empatie jsou zárukou velmi vysoké a stále rostoucí úrovně poskytovaných pečovatelských služeb.