Péče od 1 do24 hodin pro podporu života

Služby profesionálních nezávislých poskytovatelů osobní péče jsou flexibilní, specifické a jsou založeny výhradně na potřebách ošetřovaných osob!
Péče, podpora a pomoc v každodenním životě tvoří jádro výkonu služeb. Tímto nezávislí poskytovatelé osobní péče umožňují ošetřovaným osobám zůstat ve svém známém prostředí. Pečovatelské služby pokrývají všechny potřeby od selektivní, nebo dočasné podpory, po komplexní péči po delší časová období a cyklickou péči.

Výhody péče 

Ve svém postavení pečovatelské organizace mohou nezávislí poskytovatelé osobní péče sami definovat časový rámec svých služeb bez ohledu na pevně předepsanou pracovní dobu a pružně reagují na potřeby osob, o které pečují a jejich příbuzných. Proto jsou tyto podpůrné služby nejen flexibilní, ale také cenově dostupné a to v nejvyšší míře. Upozornění: nezávislé poskytování osobní péče neznamená pouze 24hodinovou péči. Péče nezávislých pečovatelek a pečovatelů je také časově flexibilní. Zprostředkovatelské agentury Vám poradí!

Denní péče

Nabídka denní péče je zaměřena především na příbuzné, kteří se sami starají rodinné příslušníky a potřebují občasnou pečovatelskou výpomoc - například když chtějí odjet na dovolenou, z důvodu nemoci, kvůli práci a dalším povinnostem. Dokonce i dočasná náhrada za nezávislého poskytovatele osobní péče, který se nemůže dostavit kvůli nemoci nebo z jiných důvodů, lze získat prostřednictvím servisního segmentu. Zprostředkovatelská agentura Vás na požádání ráda informuje o speciálních nabídkách.

Hodinová péče

Pečovatelské služby vykonávané nezávislými poskytovateli osobní péče jsou časově flexibilní. Ať už jde o rodiny, které potřebují krátkodobou pomoc při péči o děti s potřebou opatrování, nebo lidi, kteří se cítí osamělí a potřebují, aby jim čas od času někdo dělal společnost nebo starší osoby, které se již samy nedovedou postarat o domácnost - v těchto a mnoha jiných případech umožňují flexibilní pečovatelské služby nezávislých poskytovatelů osobní péče plnohodnotný život doma v rodinném prostředí.


24hodinová péče:
V případě, že nezávislý poskytovatel osobní péče bydlí u osoby, která péči potřebuje, a ta je pouze nájemcem nebo nájemkyní v bytě, je vhodné  o této skutečnost informovat pronajímatele nebo pronajímatelku.

Změna bydliště ze zahraničí do Rakouska opravňuje dovážet určité zboží pro osobní potřebu v bezcelním režimu do Rakouska.