Ke stažení

Smlouva o poskytování osobní péče

Smlouva o poskytování osobní péče - Smlouva mezi nezávislým poskytovatelem osobní péče a klientem


Přílohy ./ B1 a ./ B2 ke

Přílohy ./ B1 a ./ B2 ke smlouvě o poskytování osobní péče


Organizační smlouva

Smlouva mezi nezávislým poskytovatelem péče a zprostředkovatelskou agenturou


Příloha/ O1

Příloha/ O1 organizační smlouvy


Příloha ./O2

(k organizační smlouvě) Prohlášení pečovatelské


Příloha ./O3

(k organizační smlouvě) Prohlášení o ochraně osobních údajů zprostředkovatelská agentura


Zprostředkovatelská smlouva

Zprostředkovatelská smlouva - Smlouva mezi zprostředkovatelskou agenturou a klientem


Příloha/ V1 ke

Příloha/ V1 ke zprostředkovatelské smlouvě


Příloha ./V2

(ke zprostředkovatelské smlouvě) FORMULÁŘ PRO ODVOLÁNÍ


PLNÁ MOC


Leták pro pobyt v Rakousku

Nahlaste místo vašeho pobytu u příslušného místního nebo městského úřadu v Rakousku


Osvědčení o registraci pro občany EHP

Nejpozději po 3 měsících od založení svého podnikání v Rakousku se musíte zaregistrovat u okresního správního orgánu. Obdržíte potvrzení o přihlášení.


Žádost o finanční příspěvek pro 24hodinovou péči

Pro příjemce péče je možné získat finanční prostředky při splnění daných podmínek.


Förderrichtlinien für ÖQZ-24 Erstzertifizierung


Antrag auf Förderung der ÖQZ-24 Erstzertifizierung


NOUZOVÝ PLÁN

Postup v nouzové situaci
Důležitá telefonní čísla
Důležité kontakty
Informační povinnost


I přes pečlivé vypracování obsahu nelze vyloučit chyby. Jakákoliv odpovědnost hospodářské komory je tímto vyloučena.