Ke stažení

Smlouva o poskytování osobní péče

Smlouva o poskytování osobní péče - Smlouva mezi nezávislým poskytovatelem osobní péče a klientem

Stáhnout
Přílohy ./ B1 a ./ B2 ke smlouvě o poskytování osobní péče

Přílohy ./ B1 a ./ B2 ke smlouvě o poskytování osobní péče

Stáhnout
Organizační smlouva

Organizační smlouva – Smlouva mezi nezávislým poskytovatelem péče a zprostředkovatelskou agenturou

Stáhnout
Příloha/ O1 organizační smlouvy

Příloha/ O1 organizační smlouvy

Stáhnout
Prohlášení pečovatelské

P ř í l o h a ./O 2
(k organizační smlouvě)
Prohlášení pečovatelské

Stáhnout
Prohlášení o ochraně osobních údajů zprostředkovatelská agentura

P ř í l o h a ./O 3
(k organizační smlouvě)
Prohlášení o ochraně osobních údajů zprostředkovatelská agentura

Stáhnout
Zprostředkovatelská smlouva

Zprostředkovatelská smlouva - Smlouva mezi zprostředkovatelskou agenturou a klientem

Stáhnout
Příloha/ V1 ke zprostředkovatelské smlouvě

Příloha/ V1 ke zprostředkovatelské smlouvě

Stáhnout
P ř í l o h a ./V 2

P ř í l o h a ./V 2
(ke zprostředkovatelské smlouvě)
FORMULÁŘ PRO ODVOLÁNÍ

Stáhnout
PLNÁ MOC

PLNÁ MOC

Stáhnout
Leták pro pobyt v Rakousku

Nahlaste místo vašeho pobytu u příslušného místního nebo městského úřadu v Rakousku

Stáhnout
Osvědčení o registraci pro občany EHP

Nejpozději po 3 měsících od založení svého podnikání v Rakousku se musíte zaregistrovat u okresního správního orgánu. Obdržíte potvrzení o přihlášení.

Odkaz
Žádost o finanční příspěvek pro 24hodinovou péči

Pro příjemce péče je možné získat finanční prostředky při splnění daných podmínek.

Odkaz
Förderrichtlinien für ÖQZ-24 Erstzertifizierung

Förderrichtlinien für ÖQZ-24 Erstzertifizierung

Download
Antrag auf Förderung der ÖQZ-24 Erstzertifizierung

Antrag auf Förderung der ÖQZ-24 Erstzertifizierung

Download

I přes pečlivé vypracování obsahu nelze vyloučit chyby. Jakákoliv odpovědnost hospodářské komory je tímto vyloučena.