Funkce společnosti

Vzhledem k tomu, že právě věk a omezená mobilita zvyšuje riziko izolace, je také jedním z úkolů nezávislých osobních pečovatelů poskytovat příjemcům péče společnost, bavit se  s nimi , doprovázet je v jejich činnosti a pomáhat udržovat sociální kontakty.

Konverzace a komunikace

Mnoho dřívějších známých tu již není. Děti se tak často neobjevují. Mají své vlastní rodiny a profese je zaneprázdňuje. Vyjít si ven, mimo domov, setkat přáteli, zúčastnit se společenských akcí, je nyní těžkopádné. Pro toho, kdo je omezen ve svém pohybu a potřebuje podporu, je zvláště obtížné udržovat společenské kontakty a komunikaci. A tak má mnoho starších lidí pocit, že jsou v životě odstaveni na vedlejší kolej. Poskytovatelé osobní péče podporují své klienty, aby se těmto pocitům izolace vyhnuli.

Rozhovory proti osamělosti

Lidé, kteří žili velmi společenským životem, nyní trpí osamělostí a izolací se všemi fyzickými a psychickými následky vedoucími až k depresi. Stav, který v dnešní stárnoucí populaci postihuje stále více lidí, je charakterizován stále se zvyšujícím individualismem společnosti. Rozhovory jsou elixírem přežití, duševní fontánou a předpokladem pro spokojený konec života. Nezávislí poskytovatelé osobní péče pomáhají svým zákazníkům překonávat absenci dialogu.

Udržování sociálních kontaktů

Nezávislí osobní pečovatelé dělají příjemcům péče společnost, vedou s nimi rozhovory a doprovází je při různých aktivitách, návštěvách nebo událostech. Přinášejí empatii, díky které může být komunikace zdrojem spokojenosti a štěstí. Proto významně přispívají k prevenci lidské osamělosti a izolace a umožňují jim udržovat sociální kontakty.


Poznámka: Požadované služby by měly být uvedeny odděleně ve smlouvě o službách a důsledně regulovány.

V obecných zásadách lze podchytit i pravidla pro pravidelné výměny pečovatele, jakož i předání informací o stavu ošetřované osoby nebo předání ošetřovatelské dokumentace a domácí účetní knihy.

V případě zastupování se doporučuje, aby poskytovatelé osobní péče se svým zastoupením smluvně definovali, které služby může zastupující osoba vykonávat a jaká odměnu je za ně stanovena.