Důležité informace

Zde naleznete informace o změnách, pravidlech výkonu a poradenství pro nezávislé poskytovatele osobní péče
 

Proč nezávislí poskytovatelé osobní péče? Skutečnost, že poptávka po službách poskytovatelů osobní péče v posledních letech nesmírně vzrostla je také z důvodu explodující potřeby péče, ale především nesporných výhod, které tato nabídka přináší. Tak jsou nezávislí poskytovatelé osobní péče flexibilní při navrhování svých služeb, pokud jde o rozsah, časový rozsah a náhradu za práci.
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Přehled inovací
 

Od 10. 7. 2015 mohou být nezávislí poskytovatelé osobní péče zprostředkováni pouze držiteli povolení k podnikání pro "Organizaci a poskytování osobní péče." To znamená, že zprostředkování a organizace pečovatelských služeb byla v roce 2015 byla vyloučena z podnikání v oblasti osobní péče. 

Rakouské agentury zajišťují osobám vyžadujícím péči a také nezávislým poskytovatelům osobní péče, kteří vystupují jako pečovatelská organizace, naprostou důvěrnost a zodpovědnost, což je také garantováno v "Pravidlech stavu a výkonu organizace osobní péče" zveřejněných ve Spolkové sbírce zákonů pro Rakouskou republiku při organizaci a poskytování pečovatelských služeb. Etické standardy stanovují komplexní požadavky na kontrolu péče, smluv a dokumentace, a proto významnou měrou přispívají k rozvoji kvality. Na tomto základě mohou zprostředkovatelské agentury plnit svou citlivou roli prostředníka mezi poskytovatelem péče a jejími příjemci.

Zdarma dostupné německé výukové materiály pro poskytovatele osobní péče
 

Zdarma dostupné německé výukové materiály pro poskytovatele osobní péče
V rámci projektu EU "BID - Kvalifikace poskytovatele péče v němčině" byly vyvinuty německé výukové materiály (= takzvané "BID portfolio"), speciálně přizpůsobené pro profesionální problematiku poskytovatelů osobní péče. Cílem je podpořit poskytovatele péče, aby si dále rozšiřovali své dosavadní znalosti německého jazyka. Kromě toho portfolio zahrnuje takzvané "info-soubory" s důležitými informacemi o právním základě zaměstnání v Rakousku. Tyto dokumenty jsou vyhotoveny v němčině a také v bulharštině, polštině, rumunštině, slovenštině, češtině a maďarštině. 
Zde si můžete BID výukové portfolio zdarma stáhnout. BID portfolio se skládá z několika složek, které lze navzájem kombinovat podle individuálních potřeb: test vlastního hodnocení poskytuje informace o stávající jazykové úrovni; učební moduly popisují každodenní situace z profesního života poskytovatele osobní péče a jsou spojeny se slovní zásobou a gramatickými moduly; čtyři info-soubory sdělují důležité informace souvisejících se zaměstnáním.
BID výukové portfolio ke stažení zdarma.

textkreis

PORADENSTVÍ PRO REGISTRACI
 

Okresní nebo krajský úřad příslušné hospodářské komory poskytuje poradenství nezávislým poskytovatelům osobní péče při registraci a zrušení živnosti, zejména pokud jde o výběr řádného povolení, informace o požadavcích a kroky pro jeho získání a poskytuje potvrzení při novém založení živnosti. Pro podrobnější informace se obraťte se na příslušnou místní hospodářskou komoru.

ke kontaktním údajům

WKO

Úřad sociálního zabezpečení pro podnikatelskou činnost (SVA)
 

Vaše kontaktní osoba pro veškeré otázky týkající se nemocenského pojištění, úrazového pojištění a
důchodového pojištění pro podnikatele v Rakousku.

SVA

www.svs.at