Fontos információk

Itt találja meg a független személyi ápolói szolgáltatásokkal kapcsolatos újdonságokat, a
tevékenység végzésének szabályait, valamint tanácsokat is itt olvashat.
 

Miért éppen független személyi ápoló? Az oka annak, hogy a független személyi ápolók szolgáltatásai iránt ilyen nagy mértékben megnőtt a kereslet, az, hogy robbanásszerűen megnövekedett az ápolási szolgáltatásokra való igény, de mindenekelőtt az, hogy a szolgáltatás kétségtelen előnyökkel jár. Ezáltal a független személyi ápolók szolgáltatásaik nyújtásakor, ami a szolgáltatási területet, az időráfordítást és a munkabért illeti, rugalmasak tudnak lenni.
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Az újdonságok áttekintése
 

A független személyi ápolók 2015. 07. 10. óta jóváhagyott működési engedéllyel rendelkező tulajdonosok által kiközvetíthetőek a „személyi ápolási szolgáltatások megszervezése és kiközvetítése” érdekében. Ezáltal az ápolási szolgáltatások megszervezése és kiközvetítése 2015-ben kikerült az ápolási ellátást biztosító iparágból. 

Az Osztrák Szövetségi Jogi Közlönyben (Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich) a „személyi ápolási tevékenység megszervezéséhez megalkotott szakmai etikai kódex és az ápolási tevékenység végzésének szabályaiban” (Standes- und Ausübungsregeln für die Organisation von Personenbetreuung) foglalt rendelkezéseknek megfelelően a hazai közvetítő cégek az ápolási szolgáltatások megszervezéséhez magas fokú biztonságot és megbízhatóságot garantál az ápolásra szoruló személyeknek és hozzátartozóiknak, csak úgy, mint a független személyi ápolóknak. A szakmai etikai kódex tartalmazza az átfogó átvilágítási, a szerződéses, valamint a dokumentációs kötelezettségeket, és ezáltal fontos szerepet játszik a minőség javításában. Ezáltal a közvetítő cégek eleget tudnak tenni az ápolásra szoruló személy és az ápoló között vállalt érzékeny területet érintő közvetítő szerepüknek.

Díjmentes német nyelvű tananyagok ápolók számára


Az európai uniós „BID - BetreuerInnenqualifizierung in Deutsch” c. projekt keretein belül német nyelvű tananyagok (=ún. „BID-portfólió”) kerültek kifejlesztésre, amelyeket kifejezetten az ápolók munkájához állítottak össze. A cél az ápolók már meglévő álló német nyelvtudásának fejlesztése. A portfólió ezen túlmenően ún. „információs dossziékat” is tartalmaz, amely fontos tájékoztatást nyújt a szakma gyakorlásának jogalapjáról Ausztriában. A dokumentumok német nyelvűek, valamint bolgár, lengyel, román, szlovák, cseh és magyar nyelven is elérhetőek. 
Itt töltheti le díjmentesen a BID-oktatási portfóliót. A BID-portfólió több részből áll, amelyek az egyéni igényeknek megfelelően kombinálhatóak egymással: az önállóan elvégzendő szintfelmérőteszt tájékoztatást ad az aktuális nyelvi szintről; az oktatási modulok olyan mindennapi helyzeteket mutatnak be, amelyek egy személyi ápoló szakmájának gyakorlása közben fordulhatnak elő, ezekhez a modulokhoz szószedet és nyelvtan is kapcsolódik; a négy információs dosszié pedig a szakmával kapcsolatban ad tájékoztatást.

A BID-oktatási portfólió díjmentes letöltése.

textkreis

TANÁCSADÁS A CÉGBEJEGYZÉS REGISZTRÁCIÓJÁVAL ÉS VISSZAVONÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
 

Az iparkamara illetékes kerületi, illetve regionális hivatala ellátja tanácsokkal a független személyi ápolókat a cégbejegyzés regisztrációjával, illetve visszavonásával, különösen a megfelelő jogi forma megválasztásával kapcsolatban, tájékoztatást ad az előfeltételekről és az engedélyek beszerzésének lépéseiről, valamint kiállítja az igazolást az új vállalkozás megalapításáról. Részletes tájékoztatásért és további információkért, kérjük, forduljon az illetékes iparkamarai hivatalhoz.

 

Kapcsolatfelvételi adatok:

WKO

A kereskedelmi iparág társadalombiztosítója (SVA)
 

Kapcsolattartó minden egészség-, baleset-, és
nyugdíjbiztosítási kérdés esetén kereskedők számára Ausztriában.

SVA

www.svs.at