Ważne informacje

Poniżej przedstawiamy informacje na temat innowacji, zasad wykonywania zawodu i porady dla opiekunów i opiekunekprowadzących własną działalność gospodarczą
 

Dlaczego opiekunowie/ki z własną działalnością gospodarczą? Popyt na usługi niezależnych opiekunów i opiekunek zwiększył się ogromnie w ostatnich latach ze względu na niezaprzeczalne korzyści płynące z tego typu oferty oraz eksplodującą potrzebę opieki. Tak więc osoby prowadzące własną działalność są elastyczne w odniesieniu do zakresu, czasu i wynagrodzenia za pracę.
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Przegląd innowacji
 

Od dnia 10.07.2015 r. osoby posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w ramach „organizacji i pośredniczenia w opiece nad osobami“ mogą pośredniczyć w zatrudnianiu opiekunów i opiekunów. Dzięki temu pośredniczenie i organizacja opieki została zwolniona z działalności opiekuńczej w 2015 roku. 

Opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw dla Republiki Austrii rozporządzenie dotyczące „Stanu i zasad wykonywania organizacji opieki nad osobami“ zapewnia krajowym firmom pośredniczącym, potrzebującym i ich rodzinom, ale także pracującym na własny rachunek opiekunom i opiekunkom najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności w zakresie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych. Wymagania standardowe zapewniają kompleksowe obowiązki staranności, umowne i dokumentacji, a zatem są ważnym czynnikiem wzrostu jakości. Na tej podstawie firma pośrednicząca może w pełni spełniać swoją delikatną rolę mediatora pomiędzy opiekunem a osobą potrzebującą.

 

Darmowe materiały do nauki j. niemieckiego dla opiekunów i opiekunek.
 

W ramach projektu UE „BID – Umiejętności j. niemieckiego dla opiekunek/ów“ zostały opracowane materiały do nauki j. niemieckiego (= tzw. „Portfolio BID“), które są specjalnie dostosowane do pracy opiekunów/ek. Celem jest wspieranie opiekunów/ek w ciągłym rozwoju dotychczasowej znajomości języka niemieckiego. Ponadto oferta obejmuje tak zwane „Dossier informacyjne“ z ważnymi informacjami o podstawie prawnej wykonywanego zawodu w Austrii. Dokumenty są dostępne w języku niemieckim, a także w języku polskim, bułgarskim, rumuńskim, słowackim, czeskim i węgierskim. 
Tutaj można za darmo pobrać portfolio BID Portfolio BID składa się z kilku elementów, które można ze sobą łączyć w zależności od indywidualnych potrzeb: Test samopoziomujący dostarcza informacji na temat aktualnego poziomu znajomości języka; moduły nauczania opisują codzienne sytuacje z życia zawodowego opiekuna/ki i są połączone z modułami leksykalnymi i gramatycznymi; cztery dossier informacyjne zawierają ważne informacje związane ze stanowiskiem pracy.

 

Portfolio BID do pobrania za darmo.

textkreis

ZAREJESTROWANIA I WYREJESTROWANIA DZIAŁALNOŚCI
 

Biuro regionalne lub okręgowe właściwej Izby Gospodarczej doradza opiekunom/kom przy rejestracji i wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, zwłaszcza w doborze odpowiedniego zezwolenia, informuje o wymaganiach i pojedynczych etapach ich wykonania i wystawia wnioski NeuFöG przy zakładaniu nowej firmy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym biurem odpowiedniej Izby Gospodarczej.

dane kontaktowe

WKO

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla biznesu (SVA)
 

Osoba kontaktowa ws. wszystkich pytań dotyczących ubezpieczeń
zdrowotnych, wypadkowych i emerytalnych dla osób zatrudnionych w Austrii

SVA

www.svs.at