Opieka w domu

Pewna i w przystępnej cenie
 

Ze względu na rosnącą liczbę osób wymagających opieki w ostatnich latach w Austrii rozwinął się pewny i przystępny system usług o wysokiej jakości opiekunów prowadzących własną działalność gospodarczą. Zaspakajają one potrzeby od pojedynczego lub tymczasowego wsparcia, aż do kompleksowej opieki przez dłuższy okres i cykle opiekuńcze. Spełniają w sposób elastyczny i indywidualny różnorodne spektrum wymagań i potrzeb.
 

Profesjonalnie i elastycznie
 

Jako firmy usługowe opiekunki i opiekunowie z własną działalnością gospodarczą są w stanie, niezależnie od surowych przepisów dotyczących czasu pracy, samodzielnie określić ramy czasowe ich usług i w sposób elastyczny reagować na potrzeby osób wymagających opieki i ich rodzin. Co ważne okoliczność ta spowodowała, że ich oferta stała się głównym filarem zorientowanej na potrzeby i niedrogiej opieki w Austrii.
 

Szybko i łatwo
 

Profesjonalne, krajowe firmy pośredniczące zapewniają, że w miejscu powstania zapotrzebowania natychmiast dostępne są odpowiednie usługi opiekuńcze. Regulują one umowne i organizacyjne szczegóły, w razie potrzeby stają się ogniwem w procesie komunikacji między osobą wymagającą opieki lub rodziną a firmą opiekuńczą i ręczą za wysoką jakość usług i ciągły rozwój programu opiekuńczego.

Responsive image

W domu, gdzie czuję się bezpiecznie i pewnie
 

Czego życzą sobie osoby kiedy opadają z sił i nie mogą już samodzielnie podołać wyzwaniom codziennego życia? Odpowiedź jest taka prosta: takie wsparcie, które pozwoli im być w stanie kontynuować swoje życie z bliskimi osobami, w znanym otoczeniu. Opiekunki i opiekunowie prowadzący własną działalność gospodarczą są kluczem do niedrogiej opieki tam, gdzie jest najlepiej: w domu!

Responsive image

W domu, gdzie mogę być świadkiem jak dorastają moje wnuki.
 

Spędzić życie w znanym otoczeniu wdomu, nie będąc obciążeniem dla krewnych: pragnienie większości ludzi. Często wystarczy wsparcie selektywne - ktoś, kto zajrzy dwa lub trzy razy w tygodniu. Usługi opiekunek i opiekunów prowadzących własną działalność gospodarczą są przystępne cenowo - i mogą być elastycznie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Responsive image

W domu, gdzie czuję się komfortowo 
 

Wspieranie osób i ich rodzin w utrzymaniu wysokiego poziomu jakości życia i możliwie największej wolności w znanym środowisku: jest to odpowiedzialne zadanie dla opiekunek i opiekunów. Ich profesjonalne usługi opiekuńcze stały się głównym filarem zorientowanej na potrzeby i niedrogiej opieki w Austrii.