Грижа в къщи

Надеждност и достъпност
 

Поради увеличаването на броя на хората в неравностойно положение през последните години в Австрия се разви надеждна и достъпна система за качествени и пълноценни самостоятелни услуги за полагане на грижи. Те варират от конкретна или временна помощ до цялостни услуги за гледане за по-продължителни времеви периоди и цикли, изискващи грижи. Те покриват гъвкав и съобразен с нуждите широк спектър от изисквания и потребности.
 

Професионализъм и гъвкавост
 

В статута си на фирми за осигуряване на грижи, независимо от строгите правила за работно време, самостоятелните лични помощници могат сами да установят времевите рамки на своята работа, за да е гъвкава и да отговаря на нуждите на тези, за които се грижат, и на техните близки. Не на последно място това обстоятелство превръща тяхното предложение за кратко време в основен стълб на ориентирана към нуждите и достъпна грижа.
 

Бързо и лесно
 

Професионалните местни посреднически фирми се грижат за това тези, които имат нужда, веднага да получат подходящото предложение за грижа на разположение. Те регулират договорните и организационните подробности, за да се получи връзка при нужда в процеса на комуникация между нуждаещите се от грижа или техните близки и фирмите за осигуряване на грижи и гарантират за високото качество и постоянното развитие на предлагащите грижи.

Responsive image

Вкъщи, където чувствам сигурност и защита
 

Какво си пожелават хората, когато силите започнат да ги напускат и не могат вече да се справят с предизвикателствата на ежедневието? Отговорът е толкова прост: всякаква подкрепа, която би им позволила да могат да продължат живота си с доверени хора в обичайната обстановка. Самостоятелните лични помощници са ключът за достъпна грижа там, където тя е най-добра: вкъщи!

Responsive image

Вкъщи, където ще мога да гледам как растат моите внуци
 

Прекарване на живот в позната среда у дома, без да се натоварват близките: това е желанието на повечето хора. Често е достатъчна конкретна помощ – някой, който да наглежда два-три пъти седмично. Услугите на самостоятелните лични помощници са достъпни – и могат да бъдат гъвкаво адаптирани към индивидуалните нужди.

Responsive image

Вкъщи, където животът ми е у дома и се чувствам добре 
 

Да се помага на хората и техните близки в тяхната позната обстановка да се запази едно високо ниво на качеството на живот, както и възможно най-голяма свобода: това е най-отговорната задача на самостоятелните лични помощници. Техните професионални услуги за предоставяне на грижи се превръщат за кратко време в основен стълб на ориентираната към нуждите и достъпна грижа в Австрия.