Какво се случва, ако
има спешен случай?

Спешен случай

Самостоятелните лични помощници са задължени към хората, за които се грижат, техните близки, пълномощници или представители (попечител, законово представителство, предварително упълномощени лица) да изпълняват споразумение относно насоките за действие в ежедневието и при спешни случаи. Насоките за действие трябва да се съдържа особено разбирателство или съдействие от близките, квалифициран медицински персонал или институции, които предлагат мобилни услуги, в случай на видимо влошаване на състоянието. Насоките за действие са определени в договора за услуга. 
> При спешен случай, при масивно влошаване на състоянието на обслужваното лице, особено при задух, силно гадене, припадък, парализиране, спазми, болки в сърдечната област незабавно трябва да се уведоми Спешна помощ (144).
> Трябва да се определят мерки за първа помощ.
В случай на влошаване на състоянието на обслужваното лице в договора са залегнали мерки като уведомяване на семейния лекар .
> При спешен случай или при влошаване на състоянието на обслужваното лице в насоките е заложено да бъдат информирани близките.


Промяна на обстановката

Спектърът на дейностите на самостоятелните лични помощници включва и практическата подготовка за промяна на обстановката. Това включва организационните аспекти, свързани с такава промяна (например пренасочване на пощата, уведомяване на близките и познатите на обслужваното лице, търсене на ново място за домашния любимец).


Препоръчително е да се прекратят договорните отношения в случай на окончателни промени в дома или друга институция. В краен случай може да бъде договорено самостоятелните лични помощници да изкарат още малко време след промяната, за да изпълнят определени дейности (например почистване на дома за предаването му).


Заболяване

При първите признаци на заболяване, влошаване на състоянието на обслужваното лице и т.н. трябва да бъде уведомен лекар. Също и близките трябва да се информират. Лекарят ще прецени, дали и по какъв начин за обслужваното лице ще продължат да се полагат грижи вкъщи или то трябва да се вкара в болница. В случай на хоспитализация договорът за грижа остава в законова сила, когато в договора за грижа не е изрично договорено, че хоспитализация (вероятно с определена продължителност) води до прекратяване на договорните отношения. Фирмата за осигуряване на грижи има своите предимства – доколкото е възможно – допълнително да се плати и обслужваното лице да получи съответното заплащане.


Смъртен случай

Ако обслужваното лице почине у дома, във всички случаи се вика лекар, който да потвърди смъртта (обикновено общностния лекар), за да се определи смъртта. Близките трябва да бъдат информирани незабавно.
Във всички случаи договорът за грижа приключва при смърт на обслужваното лице. Предварително получено заплащане трябва да бъде възстановено пропорционално. Трябва да се направи краен баланс в книгата с домашните разходи.


Помощникът е болен

В качеството си на фирма за осигуряване на грижи самостоятелните лични помощници са договорно задължени да предоставят договорените услуги за гледане. Ако те – поради каквато и да е причина – са възпрепятствани за това, трябва да осигурят свои заместник. Ако помощникът е болен, на обслужваното лице трябва да бъде предоставен заместник. Заместникът трябва да извършва всички услуги като самата оригинална фирма за осигуряване на грижи. Не трябва да се сключва отделен договор за грижи между обслужваното лице и заместника. 
Също така заместникът трябва да притежава съответния лиценз за работа за лична грижа.
В насоките за действие могат да бъдат включени допълнителни споразумения за случаите на заместване.

В случай, че заместник препоръча, самостоятелните лични помощници със своите заместници могат да определят чрез договор кои услуги може да извършва заместникът и да се определи какво ще е заплащането за тази работа.


Смяна на помощник

Ако две (или повече) фирми за осигуряване на грижа се редуват за работата при едно лице, всяка една от тях трябва да има договорни отношения с обслужваното лице. За обслужваното лице реално нищо не се променя – освен лицето, което осъществява грижа. За личния помощник също нищо не се променя. Също така в случай на две или повече отсъствия през седмицата те не трябва да връщат своя лиценз за работа или да го обявяват за неактивен. Нито пък трябва – при пътуване извън Австрия – да се откажат от своето жилище в Австрия.

Заместникът трябва да изпълнява сестрински дейности само тогава, когато съответните са му прехвърлени според законовите изисквания от квалифициран медицински персонал – след съответното обучение. Според насоките за действие могат да се постигнат допълнителни споразумения като в случай на заболяване на личен помощник (например да се избягва всякакъв директен контакт с обслужваното лице).

В насоките за действие трябва да бъде включено и регулиране за замяна на личните помощници, като прехвърляне на информация за състоянието на обслужваното лице или предаването на документацията за грижите и на книгата с домашните разходи.