Što učiniti ako
dođe do hitnog slučaja?

Hitan slučaj

Samostalni skrbnici moraju zaključiti ugovor o smjernicama za svakodnevnu skrb i hitne slučajeve s korisnikom, njegovom obitelji, predstavnikom ili opunomoćenikom (zakonski skrbnik, pravni zastupnik, opunomoćenik za prava pacijenta). U tim bi se smjernicama trebalo s članovima obitelji, medicinskim osobljem ili institucijama koje nude patronažnu medicinsku skrb posebno urediti komuniciranje i pomoć u slučaju vidljivog pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika. Te smjernice potrebno je urediti ugovorom o pružanju usluga skrbi. 
> U hitnom slučaju, odnosno uslijed vrlo značajnog pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika, kao što su teško disanje, snažna mučnina, paraliza, grčevi i bolovi u prsima, odmah je potrebno pokrenuti postupak hitne medicinske pomoći (144).
> Potrebno je odrediti mjere prve pomoći.
U slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika skrbi obvezno je izvršiti radnje predviđene ugovorom o pružanju skrbi, kao što je dojava obiteljskom liječniku.
U hitnom slučaju koje se očituje kroz pogoršanje zdravstvenog stanja korisnika skrbi također je obvezno obavijestiti i sve članove obitelji koji su navedeni u ugovoru o pružanju skrbi.


Promjena boravišta

U osnovne dužnosti samostalnih skrbnika spadaju i praktične pripreme za promjenu mjesta na kojem korisnik boravi. Te radnje obuhvaćaju i organizacijske aspekte povezane s tom vrstom promjene (tj. potrebno je pobrinuti se o preusmjerenju pošte, obavijestiti rođake i poznanike korisnika, pronaći smještaj za kućne ljubimce).


Preporučljivo je u ugovor unijeti odredbu prekida ugovora u slučaju preseljenja u dom ili u drugu ustanovu. Svakako se može i urediti hoće li samostalni skrbnik nastaviti izvršavati neke aktivnosti u određenom vremenu nakon promjene (primjerice, očistiti stan za primopredaju).


Bolest

Pojavi li se kakav znak bolesti ili pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika skrbi, obvezno je odmah obavijestiti liječnika. Također je nužno obavijestiti i članove obitelji. Liječnik će odlučiti hoće li i na koji način korisnik skrbi nastaviti primati skrb kod kuće ili će biti hospitaliziran. U slučaju hospitalizacije ugovor o pružanju skrbi ostaje na snazi osim ako nije izričito ugovoreno da će hospitalizacija imati za posljedicu raskid ugovora (uz moguće određeno dodatno razdoblje). Pružatelj usluga skrbi mora nastaviti pružati svoje usluge u mjeri u kojoj je to moguće, a korisnik mora nastaviti plaćati njegove usluge.


Smrt

Premine li korisnik skrbi kod kuće, obvezno je pozvati mrtvozornika (obično je to lokalni liječnik opće prakse) kako bi potvrdio smrt. Obvezno je odmah javiti članovima obitelji.
Ugovor o pružanju skrbi raskida se u trenutku smrti korisnika. Unaprijed primljena naknada za pružanje usluge vraća se u proporcionalnom iznosu. Nužno je u dnevnik kućanstva unijeti konačni obračun.


Bolest skrbnika

Imajući u vidu funkciju tvrtke za pružanje usluga skrbi, samostalni skrbnici ugovorno su obvezni pružiti ugovorene usluge pružanja skrbi. Ako su na bilo koji način spriječeni u tome, moraju si osigurati zamjenu. Razboli li se skrbnik, obvezno je osigurati zamjenu koja će se brinuti o korisniku. Takva zamjena mora izvršavati sve usluge kao i prvotni pružatelj. Između korisnika usluge i zamjenskog skrbnika ne zaključuje se poseban ugovor o skrbi. 
Kao i prvotni skrbnik, i zamjena mora imati odgovarajuće poduzetničke ili obrtničke dozvole za pružanje usluga skrbi.
U smjernicama je moguće navesti i dodatne sporazume za skrbnika koji je na zamjeni.

U slučaju korištenja usluga posredovanja preporučljivo je da samostalni  skrbnik ugovorno utvrdi sa svojim predstavnikom opseg zadaća i visinu ugovorene naknade za taj posao.


Promjena skrbnika

U slučaju da dva ili više skrbnika naizmjence pružaju usluge skrbi jednom korisniku, svaki treba zaključiti zaseban ugovor s korisnikom. Tako se korisniku skrbi ništa ne mijenja osim osobe skrbnika. Također, ni za skrbnike nema promjena. Oni također ne moraju otkazati ili staviti u mirovanje svoju poduzetničku ili obrtničku dozvolu u slučaju odsutnosti na tjedan ili nekoliko tjedana. Ipak, obvezni su odjaviti prebivalište u Austriji, čak i ako samo odlaze na put izvan Austrije.

Skrbnik koji kao zamjena preuzima brigu o korisniku smije njegovati korisnika samo ako su mu ti poslovi ustupljeni zakonito i ako ga je ovlastilo stručno medicinsko osoblje uz odgovarajuću obuku. U smjernicama je moguće predvidjeti i druge situacije, kao što je razbolijevanje skrbnika (npr. kako bi se izbjegao izravan kontakt s korisnikom).

Moguće je u smjernice unijeti pravila za postupanje prilikom smjene skrbnika, kao što su prosljeđivanje  informacija o stanju korisnika usluge skrbi, predaja dokumentacije o obavljanju usluga pružanja skrbi i dnevnik kućanstva.