Novčana bespovratna sredstva za usluge skrbi

Potpora za cjelodnevnu skrb

 

 

Potpora za cjelodnevnu skrb

Osim što je moguće u 7 razreda rada ishoditi novčanu naknadu za njegu, pod određenim uvjetima moguće je podnijeti zahtjev za potporu za cjelodnevnu skrb.

Korisnik skrbi mora imati potrebu za cjelodnevnom skrbi i koristiti naknadu za njegu najmanje trećeg razreda prema austrijskim propisima te ne smije imati neto prihode koji prelaze 2500 eura mjesečno. 
Granica se povećava za 400 eura za svaku ovisnu osobu, odnosno 600 eura za svaku invalidnu ovisnu osobu. 
U prihode se ne računaju, između ostalog, naknada za njegu, posebna plaćanja, obiteljski dodatak, dječji doplatak i potpora za stanovanje. Ne uzima se u obzir ni imovinsko stanje korisnika skrbi.

Da bi se koristila potpora za cjelodnevnu skrb, angažirani skrbnik također mora

imati teorijsko obrazovanje koje u praksi odgovara obrazovanju za pomoć u kućanstvu 
ili korisniku skrbi pružati usluge tijekom najmanje šest mjeseci 
ili pružati određene usluge njege i/ili medicinske zahvate prema dogovoru, uputama i obuci te nadzoru stručnog medicinskog osoblja.
Iznos pomoći za samostalnog skrbnika je 275 eura mjesečno po skrbniku, uz ograničenje na 550 eura mjesečno (protuvrijednost za 2 samostalna skrbnika).

Pažnja: U pojedinim pokrajinama mogući su drukčiji uvjeti zbog postojanja lokalnih uvjeta za ishođenje potpore.

Svi dokumenti koji su potrebni za prijavu povlastica mogu se preuzeti na internetskim stranicama Ministarstva socijalnih usluga na adresi www.sozialministeriumservice.at ili zatražiti telefonom na broj
05 99 88.


Osnovne informacije:

U Austriji postoji 7 razreda potpore za njegu. Razdioba se temelji na utvrđivanju različitih mjesečnih troškova skrbi. Najniža potpora za skrb, prvi razred, počinje prilikom potrebe za skrbi koja prelazi 65 sati mjesečno; razina 3 počinje od preko 120 sati. Broj mjesečnih sati potrebnih za skrb utvrđuju liječnik ili medicinska sestra. Naknada za njegu isplaćuje se 12 puta godišnje u mjesečnim obrocima. Od naknade za njegu ne odbija se doprinos za zdravstveno osiguranje, kao ni porez na dohodak.

Razred 1:  Mjesečna potreba od preko 65 sati njege
Razred 2:  Mjesečna potreba od preko 95 sati njege
Razred 3:  Mjesečna potreba od preko 120 sati njege
Razred 4:  Mjesečna potreba od preko 160 sati njege
Razred 5:  Preko 180 sati potrebne njege mjesečno, ako je potrebna neuobičajeno visoka razina njege
Razred 6:  Više od 180 sati potrebne njege mjesečno ako su potrebne nekoordinirane mjere u neodređeno doba dana i potrebno ih je provoditi redovno i noću i danju ili je stalna prisutnost skrbnika nužna i tijekom dana i tijekom noći zbog vjerojatne ugroženosti korisnika ili drugih osoba
Razred 7:  Više od 180 sati potrebne njege mjesečno, ako nisu moguća ciljana kretanja funkcionalnim pokretima četiriju ekstremiteta ili postoji zdravstveno stanje jednake težine


Porezne olakšice:

Troškovi tzv. cjelodnevne skrbi, kao što su, primjerice, troškovi samostalnog skrbnika, troškovi posredovanja pri traženju odgovarajućeg skrbnika te lijekovi i proizvodi za njegu, mogu u sljedećoj godini biti pripisani neoporezivoj osnovici kao izvanredni troškovi. Međutim, taj iznos umanjen je za iznos neoporezivih prihoda s naslova naknade za njegu i potpora za cjelodnevnu skrb. Izvanredne troškove mogu u punom iznosu prijaviti i korisnik skrbi ili partner koji je jedini nositelj prihoda u kućanstvu, a uz određena ograničenja mogu ih prijaviti i druge osobe s obvezom uzdržavanja. Zahtjev za korištenjem olakšice za izvanredne troškove podnosi se unošenjem stvarnih troškova u prijavu poreza na dohodak od nesamostalnog rada ili prijavu poreza na dohodak. 


Svi dokumenti koji su potrebni za prijavu povlastica mogu se preuzeti na internetskim stranicama Ministarstva socijalnih usluga na adresi www.sozialministeriumservice.at ili zatražiti telefonom na broj
05 99 88.


Tko je odgovoran za odobrenje i isplatu naknade za njegu

Općenito vrijedi da je naknada za njegu namijenjena osobama bilo koje životne dobi kojima je potrebna neprestana njega zbog bolesti, nezgode, invalidnosti ili ograničenja povezanih sa starenjem, i to tijekom razdoblja od najmanje 6 mjeseci s mjesečnim fondom sati većim od 65. Nadležno tijelo  u svom će izvješću ustanoviti potrebu za skrbi.

Za priznavanje i isplatu naknade za njegu u razredima od 1 do 7 odgovoran je korisnik mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja odgovarajućeg zavoda za mirovinsko ili socijalno osiguranje.

Osobama koje koriste punu rentu koja se isplaćuje temeljem osiguranja protiv nesreće, pod uvjetom da je potreba za njegom nastala zbog nesreće (nesreće na radu) ili profesionalne bolesti, troškove pokriva osiguravajuće društvo koje je odgovorno za isplatu po toj nesreći. Ako je za osiguranje protiv nezgode odgovoran Generalni zavod za osiguranje (AUVA), tada je za priznavanje i isplatu odgovoran Zavod za mirovinsko osiguranje.

Za sve druge osobe odgovoran je Zavod za mirovinsko osiguranje (PV).

Zahtjev za priznavanje i isplatu potrebno je dostaviti nadležnom tijelu. Odgovarajući obrasci mogu se preuzeti na početnim stranicama. Na raspolaganju su i mrežni obrasci.

Tko je odgovoran za odobrenje i isplatu potpore za cjelodnevnu njegu?

Tijelo odgovorno za kontakte za upite o potporama za cjelodnevnu njegu jest pokrajinski ured Ministarstva socijalnih usluga. I ovdje je moguće podnijeti zahtjev za potporu.


Postoje li druge potpore za usluge samostalnog skrbnika?

Osim mogućnosti priznavanja troškova u neoporezivi dio prihoda, pod određenim uvjetima i uz određene financijske preduvjete, postoji mogućnost odobrenja potpore članovima obitelji koji skrbe za korisnika. Ona se koristi kako bi se članovi obitelji koji se brinu za korisnika skrbi privremeno rasteretili angažiranjem profesionalnog pružatelja usluga skrbi. Moguće je da pojedine općine imaju predviđene dodatne programe bespovratnih sredstava ili namjenska sredstva.