Zaključivanje ugovora

Što je potrebno razmotriti pri zaključivanju ugovora?

U svojstvu skrbnika obvezni ste, između ostaloga, i u svrhu vlastite pravne zaštite, provoditi sljedeće mjere za osiguranje kvalitete:

Adrese ugovornih strana

Ugovorne su strane subjekt koji pruža usluge skrbi i korisnik skrbi, odnosno obitelj, ovlašteni zastupnik ili predstavnik.
Adresa pružatelja usluge skrbi njegova je važeća adresa stanovanja (uključujući inozemstvo) ili registrirano sjedište njegove djelatnosti.


Ima li pružatelj skrbi dvije adrese, jednu u Austriji i drugu u inozemstvu, poželjno je navesti obje adrese kako bi ga se moglo kontaktirati u hitnom slučaju, čak i kad je u inozemstvu.


Ugovor o pružanju skrbi

Stupanje na snagu i trajanje ugovora: Trajanje ugovora može se odrediti proizvoljno. Također, moguće je i zaključivati nekoliko ugovora, jedan za drugim.


Opseg usluge:

Ovo obuhvaća posebice: 

  • Usluge vođenja kućanstva, primjerice, pripremu obroka, ispunjavanje obveza, čišćenje, kućanske poslove, poslove za koje je potreban izlazak iz kuće, održavanje zdrave atmosfere u prostorijama, brigu za biljke i kućne ljubimce, rublje (pranje, glačanje i održavanje);
  • Podršku pri organiziranju svakodnevnog života: planiranje redovnih dnevnih aktivnosti, pomoć oko svakodnevnih zadaća;
  • Socijalnu funkciju: druženje, razgovor, održavanje socijalnih kontakata, pomoć u raznim aktivnostima;
  • Vođenje dnevnika kućanstva u kojem se bilježe troškovi korisnika skrbi;
  • Praktične pripreme za promjene mjesta boravka korisnika skrbi;
  • Organiziranje skrbi: U ovo ulaze i poslovi posredovanja prema samostalnim skrbnicima i svi delegirani poslovi njege i liječničke skrbi.
  • Utvrđivanje smjernica u smislu odjeljka 2 Z 1 Pravilnika o trgovini i industriji (GewO):
  • Dogovor o potrebi eventualne zamjene u slučaju spriječenosti te, po potrebi, imena i adrese za kontaktiranje zamjene (ili više njih).

 

Preporučuje se ugovorno utvrditi da se pružatelj skrbi može zamijeniti u svako doba i da će u slučaju spriječenosti pravovremeno osigurati zamjenu. Iz duha slobodne djelatnosti proistječe da si pružatelj usluge može u svako vrijeme osigurati zamjenu po svom izboru. Zbog toga nije nužno u ugovoru konkretno navoditi eventualnu zamjenu poimence.

Pažnja: 
U ugovor bi bilo preporučljivo uključiti sljedeće:
Dospijeće i iznos naknade za rad, pri čemu je također preporučljivo i da se pružatelj usluga sam pobrine za prijavu i obračun poreza i doprinosa.
Odredbe koje uređuju okončanje ugovornog odnosa, pri čemu je nužno osigurati da se ugovor o pružanju skrbi raskine u slučaju smrti korisnika skrbi i da pružatelj mora vratiti srazmjeran dio naknade koju je unaprijed primio te da obje strane mogu raskinuti ugovor uz otkazni rok od dva tjedna po završetku kalendarskog mjeseca.


Preporučljivo je u ugovor unijeti odredbu prekida ugovora u slučaju preseljenja u dom ili u drugu ustanovu. Svakako se može urediti i to hoće li samostalni skrbnik nastaviti izvršavati neke aktivnosti u određenom vremenu nakon promjene (primjerice, očistiti stan za primopredaju).
Također je preporučljivo osigurati okončanje ugovora u slučaju smrti samostalnog skrbnika.

Ako postoji odredba o tome da samostalni skrbnik živi s korisnikom, a to je ujedno i registrirano sjedište djelatnosti, preporučljivo je da se ta okolnost posebno naznači u ugovoru o pružanju skrbi.