Srdačna, stručna i neprestana skrb

Kad postanu ovisni o tuđoj pomoći, ljudima skrb postaje potrebna za rješavanje i onih najjednostavnijih životnih dužnosti. Posebice u toj fazi života potrebno im je da ostanu u vlastitim životnim prostorima i uz svoje bližnje. No za bližnje to često postaje izazov i prelazi granice njihovih mogućnosti. Srdačna i stručna skrb za osobe kojima je potrebna jednako je važna od prve do posljednje minute. To je posao s punim radnim vremenom koji traži vrlo mnogo iskustva, stručnosti i empatije.

Pomoć pri hranjenju

Kad više nisu u mogućnosti samostalno jesti i piti, a ipak želimo voditi dostojanstven život u svom domu, okruženi poznatim i dragim predmetima i osobama u nama bliskom okruženju, samostalni skrbnici omogućavaju svojim korisnicima takav život jer im stručno, s osjećajem i  pažnjom pomažu jesti i piti.

Priprema za promjenu okruženja

Jedna je od zadaća samostalnih skrbnika priprema  klijenta  za  napuštanje vlastitog doma ako bude potrebno, kao što je, primjerice, odlazak na hospitalizaciju, liječnički pregled ili odlazak na rehabilitaciju i stacionarnu terapiju. Pri tome njegovatelji pružaju empatiju i pažnju profesionalca. 

Pomoć pri uzimanju liječničke terapije i pripreme obloga i zavoja

U skladu sa svojim znanjima i sposobnostima samostalni skrbnici pomažu osobi za koju se brinu pri konzumaciji lijekova te pripremi obloga i zavoja. Međutim, ovakav oblik pomoći dopušten je samo u skladu s pisanim uputama liječnika i uputama zdravstvenog djelatnika (liječnika, medicinskog tehničara ili sestre).

Priprema obloga i zavoja

Obveza dokumentiranja: Delegiranje za poslove zdravstvene njege i liječničke skrbi za koje je samostalni skrbnik ovlašten moraju dokumentirati stručni zdravstveni radnici. Također, samostalni skrbnici moraju i sami pravilno i redovito dokumentirati aktivnosti koje su im povjerene. Obveza obavještavanja: Osoba koja obavlja posao pružanja skrbi mora nadređenim osobama odmah pružiti sve informacije koje mogu biti važne za delegiranje. To se posebno odnosi na promjenu stanja primatelja usluge skrbi ili na prekid pružanja skrbi. Obveza nadzora: Obavljanje delegiranih poslova s područja njege i liječenja bolesnika trebali bi redovito provjeravati zdravstveni radnici.

Pomoć pri odijevanju i svlačenju

Samostalni skrbnici svojim su klijentima na raspolaganju u svim svakodnevnim poslovima i zadaćama. To uključuje i pomoć pri odijevanju i svlačenju. Ta pomoć može se pružiti bez medicinskog nadzora ako za takav nadzor nema medicinskih indikacija.

Pomoć pri održavanju higijene i odlasku na toalet

Samostalni skrbnici na raspolaganju su svojim teško pokretnim klijentima 24 sata dnevno, iz sata u sat. Po potrebi im pružaju pomoć pri održavanju osobne higijene, kao i pri odlascima na toalet. Osim ako ne postoje zdravstvena ograničenja, to je moguće i bez nadzora zdravstvenih radnika.

Pomoć pri ustajanju, sjedanju, prelasku u ležeći položaj, okretanju i hodanju

Osobe koje se teško kreću trebaju podršku i stručnu pomoć u svim aktivnostima i zahtjevima svakodnevnog života. Samostalni skrbnici brinu se o tome da takvi korisnici njihovih usluga prime podršku i pomoć koja im omogućava zadovoljavajuć i dostojanstven život. Samostalni skrbnici pružaju pomoć pri ustajanju, prelasku u ležeći položaj, sjedanju i hodanju. Osim ako ne postoje zdravstvena ograničenja, to je moguće i bez nadzora i upute zdravstvenih radnika.

Pomoć pri zamjeni pomagala za inkontinenciju

Osobe koje više ne mogu odlaziti na toalet imaju u samostalnim skrbnicima stručnu i strpljivu pomoć. Oni im pomažu pri upotrebi  toaleta odnosno zahodske školjke i promjeni pomagala za inkontinenciju. Međutim, promjena pomagala za inkontinenciju moguća je samo uz liječničku preporuku, upute i obuku zdravstvenih radnika.

Stalni nadzor općeg stanja i dugoročno ciklično praćenje

Dođe li do narušavanja zdravstvenog stanja osobe o kojoj skrbe, samostalni skrbnici odmah će pružiti prvu pomoć ili poduzeti mjere za hitne slučajeve, nazvati liječnika ili hitnu pomoć te obavijestiti članove obitelji.

Njegovanje i medicinska pomoć

Pod delegiranjem za pružanje njege i medicinske pomoći smatramo prijenos tih aktivnosti na samostalne skrbnike. Osim pismenog naloga, preduvjet za to su upute i obuka koju osiguravaju zdravstveni radnici (liječnik, medicinski tehničar ili sestra).

Preduvjeti

Kako bi se osobu delegiralo za pružanje njege i medicinske pomoći moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
Delegiranje u poslovima njege i zdravstvene njege moguće je samo za pojedinačne slučajeve.
Njegovanje i medicinska pomoć dopušteni su samo ako će samostalni skrbnik biti neprestano ili u najmanju ruku redovno prisutan u kućanstvu tijekom duljeg razdoblja.
U jednom kućanstvu moguće je brinuti se za najviše 3 osobe koje su u međusobnom srodstvu.
Za to je obvezan i pismeni pristanak osobe o kojoj se skrbi ili pristanak člana obitelji, njihovog predstavnika ili opunomoćenika.
Zatražene aktivnosti moraju biti sadržane u pisanom nalogu koji izdaje zdravstveni radnik.
U sastavu uputa i ovlasti mora izričito biti navedena i mogućnost da samostalni skrbnik odbija preuzimanje zatraženih aktivnosti.
Profesionalni instruktor ili mentor mora provjeriti raspolaže li osoba koja pruža usluge skrbi potrebnim vještinama.
Ovlaštenje za poslove njege ili medicinske usluge vremenski je ograničeno. Mora najkasnije biti gotovo pri završetku pružanja usluga skrbi.

Dokumentiranje i kontrola 
Delegiranje za njegu i medicinske aktivnosti 

Obveza obavještavanja: Delegiranje za pružanje njege i obavljanje medicinskih aktivnosti moraju dokumentirati zdravstveni radnici. Također, samostalni skrbnici moraju i sami pravilno i redovito dokumentirati sve aktivnosti koje su im povjerene. Obveza obavještavanja: Osoba koja obavlja posao pružanja skrbi mora odmah pružiti sve informacije koje mogu biti važne za delegaciju poslova. To se posebice odnosi na promjenu stanja primatelja usluge skrbi ili na prekid pružanja skrbi. Obveza nadzora: Obavljanje delegiranih poslova s područja njege bolesnika i liječenja trebali bi redovito provjeravati zdravstveni radnici.


Ako samostalnog skrbnika zamijeni poduzeće koje pruža usluge skrbi, ono smije obavljati aktivnosti njege ili pružati medicinske usluge samo ako je to u skladu sa zakonskim propisima za taj pojedinačni slučaj i uz odgovarajuću obuku.
U smjernicama je moguće predvidjeti i druge situacije, kao što bi bilo razbolijevanje samostalnog skrbnika (npr. kako bi se izbjegao izravan kontakt s korisnikom).

Važno: Skrbnik smije pružati njegu i zdravstvene usluge samo ako su ga pravilno ovlastili zdravstveni radnici, čak i u slučaju da je taj skrbnik prošao odgovarajuću obuku kao specijalizirani zdravstveni radnik i njegovatelj.