Informacije za članove obitelji

Osigurajte si odgovarajuću skrb – brzo, profesionalno i stručno
 

Članovi obitelji korisnika skrbi u austrijskim profesionalnim tvrtkama za posredovanje pronaći će savršene partnere za kontakt kada se radi o posredovanju usluga samostalnih skrbnika. One osiguravaju to da stručna i prikladna skrb bude čim prije raspoloživa na mjestu na kojemu je potrebna. Temelj kvalitetnog rada austrijskih posrednika postavljen je propisom objavljenim u Saveznom glasniku Republike Austrije „Zahtjevi etičkog poslovanja za organizaciju skrbi“. Ti etički zahtjevi nalažu sveobuhvatnu dubinsku provjeru te minimalne zahtjeve u pogledu sadržaja ugovora i dokumentacije.
Osnovna usluga tvrtki za posredovanje jest angažirati samostalne skrbnika za korisnike skrbi. Tvrtke za posredovanje vode brigu o kontinuitetu, sigurnosti i pouzdanosti usluga skrbi, neometanoj izmjeni dvaju skrbnika u smjenama, kao i o zamjenama u slučaju spriječenosti ili odsutnosti skrbnika. Također, tijekom cijelog skrbničkog odnosa korisnicima skrbi i članovima njihovih obitelji na raspolaganju su kao partneri za kontakt.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Najvažniji koraci u pružanju skrbi


Nakon stupanja u kontakt s poduzećem za posredovanje putem upitnika se definira željeni profil usluga s korisnikom skrbi ili članovima obitelji, predstavnikom ili zastupnikom.

Na temelju tih podataka provodi se propisana procjena potrebe. Nakon toga tvrtka za posredovanje iz svojih izvora samostalnih skrbnika odabire jednu ili više odgovarajućih osoba. Naravno, predloženi samostalni skrbnici imaju željene kvalifikacije, kao i sve potrebne dozvole za rad koji obavljaju.

Na temelju predočenih dokumenata i dokaza o kvalificiranosti ili prilikom osobnog razgovora konačno se odlučuje o određenom skrbniku. 

Po skrbnika se tada u dogovoreno vrijeme može doći na najbližu željezničku stanicu ili ga prijevoznička služba može dovesti izravno na željeno odredište. 

U tzv. ugovoru o posredovanju tada se detaljno i transparentno regulira odnos između korisnika skrbi ili članova njegove obitelji i tvrtke za posredovanje – primjerice, ugovoren opseg usluga i odnosni troškovi.

 

Pažnja:

 

Skrbnički odnos između korisnika skrbi odnosno članova njegove obitelji i samostalnih skrbnika potrebno je regulirati zasebnim ugovorom o pružanju skrbi. Samostalni skrbnik svoje usluge obračunava izravno svojim korisnicima. Samostalni skrbnici također su sami odgovorni za plaćanje svojih poreza i socijalnih davanja.

Uz čiste posredničke usluge većina tvrtki za posredovanje tijekom čitavog vremenskog razdoblja u kojemu se pruža skrb na raspolaganju je i kao mjesto za kontakt.

 

Napomena:

 

Lokalne tvrtke za posredovanje u pravilu pružaju i niz dodatnih usluga, prvenstveno usmjerenih na osiguranje kvalitete i povećanje udobnosti, od savjetovanja do pomoći pri podnošenju zahtjeva za potporama.

 

hand

Ugovor o posredovanje

 

Odnos između korisnika skrbi odnosno članova njegove obitelji, predstavnika ili zastupnika i tvrtke za posredovanje regulira se takozvanim ugovorom o posredovanju. 

Ugovor o posredovanju mora sadržavati podatke obiju ugovornih strana, početak i trajanje ugovora o posredovanju, opis svih usluga, visinu i dospijeće naknade za rad kao i način isplate te odredbe o otkazivanju ugovornog odnosa. 

Pojedinačne usluge tvrtke za posredovanje potrebno je u ugovoru o posredovanju iskazati točno i transparentno. U opisane usluge mogu se uz osiguranje samostalnog skrbnika uvrstiti i tekuće aktivnosti, kao što su osiguranje zamjene, redoviti posjeti, pomoć u administrativnim poslovima oko sklapanja ugovora o radu ili podnošenja zahtjeva za potporama ili pomoć pri eventualnim pitanjima i problemima tijekom primanja usluga skrbi.

stift

Usluge tvrtki za posredovanje

 

Uz čisto posredničke usluge mnoge tvrtke za posredovanje nude čitav niz dodatnih usluga usmjerenih na udobnost i kvalitetu, između ostalog, primjerice:


Telefonsko dežurstvo

Organiziranje zamjene u slučaju spriječenosti ili odsutnosti samostalnog skrbnika

Potpora u administrativnim postupcima i pri sklapanju ugovora o skrbi

Pomoć pri podnošenju zahtjeva za naknadu za njegu u kući i za potpore

Posjete i nadzor radi osiguranja kvalitete

Posredovanje u komunikaciji između samostalnih skrbnika i korisnika skrbi odnosno članova njihovih obitelji

 

menschen

Etički zahtjevi i obveze posrednika

 

Ugovor o pružanju skrbi zaključuje se između samostalnog skrbnika i korisnika skrbi odnosno njegovog člana obitelji ili predstavnika. Obje strane imaju pravo na pisani primjerak ugovora.

Ugovor o pružanju usluga svakako mora sadržavati podatke o ugovornim stranama, datum stupanja ugovora na snagu i njegovo trajanje, precizan opis dogovorenih usluga, ustanovljenje smjernica za slučaju nužde ili pogoršanje zdravstvenog stanja, dogovor o postupku zamjene u slučaju spriječenosti skrbnika, iznos i rokove plaćanja naknade za obavljeni rad i, konačno, odredbe kojima se regulira raskid ugovora.

 

Pažnja:

 

Samostalni skrbnik obračunava svoje usluge izravno svojim korisnicima. Samostalni skrbnici također su sami odgovorni i za plaćanje svojih poreza i socijalnih davanja.

 

Napomena: 

 

Tvrtke za posredovanje savjetuju i pružaju pomoć korisnicima skrbi i njihovim članovima obitelji i pri sklapanju ugovora o pružanju skrbi.