Információk hozzátartozók számára

Professzionalitás, gyorsaság és hozzáértés a megfelelő ápolási ellátásért
 

Az ápolásra szoruló személyek hozzátartozói tökéletes partnerre találnak a professzionális osztrák közvetítő cégek személyében, ha független személyi ápolási szolgáltatásokról van szó. Szükség esetén a lehető leggyorsabban gondoskodnak a képzett és hozzáértő ápolókról. A osztrák közvetítő cégek minőségét az Osztrák Szövetségi Jogi Közlönyben (Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich) lefektetett a „személyi ápolási tevékenység megszervezéséhez megalkotott szakmai etikai kódex és az ápolási tevékenység végzésének szabályai” biztosítják. Ezek a szakmai etikai kódexben foglalt szabályok tartalmazzák az átfogó átvilágítási, a szerződéses, valamint a dokumentációs kötelezettségeket.
A közvetítő cégek szolgáltatásának fő profilja a független személyi ápolók kiközvetítése. A közvetítő cégek gondoskodnak az ápolási szolgáltatások folytonosságáról, biztonságáról és megbízhatóságáról, a két turnusban történő, időszakos ápolóváltás zökkenőmentességéről, valamint a helyettesítésről az ápoló akadályoztatása, illetve megbetegedése estén. Az egész ápolási ellátás során is az ápolásra szoruló személy, illetve az ő hozzátartozóinak kapcsolattartójaként funkcionálnak.
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Az ápolási ellátásig vezető legfontosabb lépések


A közvetítő céggel való kapcsolatfelvételt követően az ápolásra szoruló személlyel, illetve az ő hozzátartozójával vagy megbízottjával kitöltésre kerül egy kérdőív a kívánt szolgáltatásokról.

Ezen információk alapján kerül elvégzésre a szükséges igényfelmérés. Ezt követően a közvetítő cég a független ápolókat tartalmazó nyilvántartásából kiválaszt egy vagy több megfelelő személyt. A kiválasztott független személyi ápolók természetesen rendelkeznek a szükséges képesítésekkel, valamint a tevékenységük végzéséhez szükséges engedélyekkel.

A benyújtott dokumentumok és a szakképesítést igazoló dokumentumok vagy egy személyes bemutatkozó beszélgetés alapján végül kiválasztásra kerül egy ápoló. 

Ezután az ápoló felvehető a legközelebbi vasútállomáson vagy autóval közvetlenül elvihető a célállomásra. 

Egy ún. közvetítői szerződésben az ápolásra szoruló személy, illetve az ő hozzátartozója és a közvetítő cég között részletesen és átláthatóan szabályozásra kerülnek az egyes pontok úgy, mint például az egyeztetett szolgáltatások és az ezekért járó munkadíj.

 

Figyelem:


az ápolásra szoruló személy, illetve az ő hozzátartozója és a független személyi ápoló közötti ápolási viszonyt egy külön ápolási szerződésben kell szabályozni. A független személyi ápolók szolgáltatásaikat közvetlenül ügyfeleik felé számolják el. Maguk felelnek a társadalombiztosítási járulékok és az adók megfizetéséért.

A legtöbb közvetítő cég a puszta közvetítési szolgáltatások mellett az ápolási viszony fennállásának egész ideje alatt rendelkezésre áll kapcsolattartóként.

 

Megjegyzés:


A hazai közvetítő cégek általában több más - főleg minőségbiztosítási és a kényelmet szolgáló - szolgáltatást is nyújtanak az Ön ügyfelei számára, a tanácsadástól a támogatási kérelmekig.

 

hand

Közvetítői szerződés

 

Az ápolásra szoruló személy, illetve annak hozzátartozója, megbízottja vagy meghatalmazott képviselője és a közvetítő cég közötti viszonyt egy írott közvetítői szerződés szabályozza. 

A közvetítői szerződés mindkét fél adatait, a közvetítői szerződés érvénybe lépésének kezdetét, a szolgáltatások bemutatását, a munkadíj összegét és kifizetésének esedékességét, illetve módját, valamint az ápolási szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseket is tartalmazza. 

A közvetítő cég egyes szolgáltatásai a közvetítői szerződésben tisztességesen és átláthatóan felsorolásra kerülnek. A független személyi ápoló kiközvetítése mellett a leírt szolgáltatások olyan folyamatos tevékenységeket is tartalmazhatnak, mint például a helyettes ápoló kiközvetítése, a rendszeres látogatások, az adminisztratív támogatásnyújtás a munkaszerződések létrehozásában, a támogatási lehetőségek felkutatása, valamint a segítségnyújtás az ápolási ellátás időszak alatt felmerülő kérdésekben és problémákban.

stift

A közvetítő cégek szolgáltatásai

 

A közvetítő cégek a puszta közvetítési tevékenység mellett számos a kényelmet és a minőséget biztosító szolgáltatást kínálnak, mint például:


Telefonos elérhetőség

Gondoskodás a helyettesítésről a független személyi ápoló akadályoztatása vagy betegsége esetén

Támogatásnyújtás az adminisztratív teendők során és ápolási szerződés létrehozásában

Segítségnyújtás az ápolási díj és a támogatások igénylésében

Látogatások és ellenőrzések a minőség biztosítása érdekében

Kapcsolattartás a független személyi ápoló, és az ápolásra szoruló személy, illetve annak hozzátartozói között

 

menschen

A közvetítőre vonatkozó kötelezettségek és szakmai etikai szabályok

 

A független személyi ápoló és az ápolásra szoruló személy, illetve annak egy családtagja vagy meghatalmazottja között egy írott ápolási szerződés kerül megkötésre. Mindkét fél jogosult az írott szerződés egy példányára.

Az ápolási szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell a szerződő felek adatait, a szerződés érvénybe lépésének időpontját és időtartamát, lehetőség szerint az egyeztetett szolgáltatások részletes bemutatását, a cselekvési irányelveket esetleges vészhelyzet, így például az ápolásra szoruló személy állapotának romlása esetére, az ápoló akadályoztatása esetén a helyettesítésről való megállapodást, a munkadíj összegét és kifizetésének esedékességét, valamint a szerződéses jogviszony megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseket.

 

Figyelem:


A független személyi ápolók szolgáltatásaikat közvetlenül ügyfeleik felé számolják el. Maguk felelnek a társadalombiztosítási járulékok és az adók megfizetéséért.

 

Megjegyzés: 


a közvetítő cégek az ápolási szerződés létrehozásakor tanácsot adnak és támogatást nyújtanak az ápolásra szoruló személy, illetve az ő hozzátartozói számára.