A hazai közvetítő cégek tökéletes választásnak bizonyulnak, ha az otthoni ápolási szolgáltatások megszervezéséről és előkészítéséről van szó.

Először is összeköttetésként működnek a független személyi ápolók és az Ön ügyfelei között. Másodszor pedig támogatást nyújtanak a szervezési és szerződéses teendőkben, csak úgy, mint a képzésben és a továbbképzésben a túlnyomórészt kelet-európai országokból érkező független személyi ápolók számára. Ezáltal központi szerepet játszva az értékes ápolási szolgáltatások fenntartható kiépítésében és kiterjesztésében. Ezt a hozzájárulást a várhatóan erősen növekvő igényeket figyelembe véve nem szabad alulbecsülni. 

A közvetítő cégek az ápolási jogviszonyban megengedett, minden szolgáltatásról tájékoztatják az ápolásra szoruló személyt és annak hozzátartozóit, valamint ismertetik a közvetítési szolgáltatásaik árát is. 

A közvetítő cégek az ápolási jogviszony fennállásának idején a szervezési és a szakmai feladatokban az Ön ügyfeleinek támogatójaként tekintenek magukra, akiket tanácsokkal látnak el, és akiknek támogatást nyújtanak.

RASCHE UND KOMPETENTE UNTERSTÜTZUNG

A közvetítő cégek az ápolásra szoruló személyek, illetve az ő hozzátartozóinak kapcsolattartójaként, a független személyi ápolók közvetítő és minőségbiztosítási partnereként mindkét fél oldalán átvállalják a felelősséget. A közvetítői szerepnek való teljesen megfelelés, valamint az érdekütközések elkerülése érdekében az ápolási szolgáltatások megszervezése és kiközvetítése 2015-ben kikerült az ápolási ellátást biztosító iparágból. 

Az Osztrák Szövetségi Jogi Közlönyben (Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich) a „személyi ápolási tevékenység megszervezéséhez megalkotott szakmai etikai kódex és az ápolási tevékenység végzésének szabályaiban” foglalt rendelkezéseknek megfelelően a hazai közvetítő cégek az ápolási szolgáltatások megszervezéséhez magas fokú biztonságot és megbízhatóságot garantál az ápolásra szoruló személyeknek és hozzátartozóiknak, csak úgy, mint a független személyi ápolóknak. A szakmai etikai kódex tartalmazza az átfogó átvilágítási, a szerződéses, valamint a dokumentációs kötelezettségeket, és ezáltal fontos szerepet játszik a minőség javításában.

Doppelte Verantwortung

A közvetítő cégek szükség esetén a lehető leggyorsabban gondoskodnak a képzett és hozzáértő ápolókról. A szolgáltatás fő profilja a független személyi ápolók kiközvetítése az ápolásra szoruló személyek számára. A kiközvetített személyi ápolók mindig független vállalkozókként dolgoznak.

Hosszabb időszakot felölelő, átfogó ellátás esetén a közvetítő cégek gondoskodnak a folytonosságról és az ápolási szolgáltatások megbízhatóságáról, az időszakos ápolóváltás zökkenőmentességéről, valamint a helyettesítésről az ápolók akadályoztatása vagy betegsége esetén.

Sicherheit und Verlässlichkeit

Ezenkívül a közvetítő cégek ügyfeleik számára mindkét oldalon számos opcionálisan rendelkezésre álló szolgáltatást nyújtanak:

Sok közvetítő cég gondoskodik róla, hogy minőség ellenőrzési célokból egy képzett szakember rendszeresen ellátogasson az ápolásra szoruló személyhez, igény esetén ez alkalmi látogatás is lehet.
A legtöbb közvetítő cég az ápolásra szoruló személy hozzátartozóinak, illetve egy egészségügyi szakember részvételével személyes segítséget nyújt a független személyi ápolóknak az ápolási szolgáltatásnyújtás kezdetén.
Sok közvetítő cég önkéntes alapon, illetve tanácsadói szerepben mindkét fél számára segít a formalitások elintézésében és a szervezésben úgy, mint például az ápolási szerződés létrehozásában.
Gyakran az ápolási szolgáltatások része a gyógyászati ​​segédeszközök és segédanyagok beszerzésében való segítség.
A közvetítő cégek ezzel kapcsolatban tanácsot adnak az ápolásra szoruló személynek, illetve annak hozzátartozóinak a támogatási lehetőségekről és az állami támogatásokról, valamint ezek igénylésében is segítséget nyújtanak.
A professzionális hazai közvetítő cégek kérdés esetén, illetve konkrét üggyel kapcsolatban kapcsolattartóként szolgálnak az ápolásra szoruló személy, illetve az ápoló számára is.
A közvetítő cégek a független személyi ápolók számára gyakran adnak tájékoztatást, valamint képzési és továbbképzési lehetőségeket is biztosítanak, hogy az ápolási szolgáltatások minősége folyamatosan javulhasson, és ezáltal megfeleljenek a növekvő keresletnek.

Breite Palette von Serviceleistungen

Azok, akik egy számukra megfelelő független személyi ápolót keresnek, általában a számos osztrák közvetítő cégek egyikéhez fordulnak. Ezek a cégek nem csupán a megfelelő személyi ápoló megtalálásában és kiválasztásában segítenek Önnek, de támogatást is nyújtanak a szervezéssel kapcsolatos ügyek elintézésben, teljesítik a bürokratikus követelményeket, valamint igénylik a támogatásokat is. A közvetítő cégek széles körű szakmai hálózatuknak, tapasztalataiknak és szervezési ismereteiknek köszönhetően képesek gyorsan szakképesítéssel rendelkező, a követelményeknek megfelelő személyi ápolót közvetíteni Önnek. A közvetítő cégek független személyi ápolókat tartalmazó nyilvántartása lehetővé teszi számukra, hogy a kiválasztás során olyan kritériumokat is figyelembe vegyenek, mint például a szimpátia és az összhang.

SO FINDEN SIE DIE GEEIGNETE PERSONENBETREUERIN BZW. DEN GEEIGNETEN PERSONENBETREUER

A professzionális közvetítő cégek az ápolási jogviszonyban megengedett, minden szolgáltatásról tájékoztatják a független személyi ápolót, valamint ismertetik a közvetítési szolgáltatásaik árát is.

A közvetítő cégek a puszta közvetítésen túl gyakran olyan szolgáltatásokat is nyújtanak, mint például a telefonos rendelkezésre állás, a rendszeres minőség-ellenőrző látogatások, valamint az ápolási tevékenységek folyamatos dokumentálása - mindezt azért, hogy biztosítsák a magas színvonalú ellátást. A közvetítő cégek az ápolási jogviszony fennállásának idején a szervezési és a szakmai feladatok támogatójaként tekintenek magukra, valamint mindkét fél számára tanácsot és támogatást adnak.

Professionelle Vermittlungsunternehmen

Ápolás otthon

A közvetítő cégek nélkülözhetetlen szerepet játszanak a hazai független személyi ápolók kiváló minőségű ápolási szolgáltatásainak létrehozásában és kiterjesztésében. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a közvetítő cégek a megfizethető szolgáltatások elérhetővé tételében milyen hatalmas szerepet játszanak. Az osztrák iparkamarai tagsággal rendelkező cégek közvetítő szerepet töltenek be a független személyi ápolók és ügyfeleik, az ápolásra szoruló személyek és hozzátartozóik között. Elsődlegesen arról gondoskodnak, hogy szükség esetén a lehető leggyorsabban képzett ápolókat biztosítsanak. Ezenkívül pedig a szervezéssel kapcsolatos összes teendőt lebonyolítják.

Versicherungen für pflegende Angehörige

Biztosítás az ápoló hozzátartozók számára

Azon ápoló hozzátartozóknak, akik az ápolásra szoruló személy közeli hozzátartozói és esetükben az ápolási tevékenység jelentős elfoglaltságot jelent, a következő lehetőségek állnak rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy járulékfizetés nélkül nyugdíjbiztosításban részesüljenek:

> A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FELELŐS MINISZTÉRIUM (SOZIALMINISTERIUM)
Demenz

Demencia

A demencia kockázata az életkorral növekszik. Az ápolási ellátás szempontjából a demencia témájának nagy jelentősége van, különösen azért, mert a legtöbb demenciában szenvedő beteget otthon ápolnak a hozzátartozói.

> A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FELELŐS MINISZTÉRIUM (SOZIALMINISTERIUM)
Hilfe und finanzielle Unterstützung

Segítség és pénzügyi támogatás

Az ápolásra szoruló személy és hozzátartozói számára számos támogatási lehetőség, pénzügyi segítség és támogatás áll rendelkezésre, amelyeket a következő oldalakon mutatunk be.

> A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FELELŐS MINISZTÉRIUM (SOZIALMINISTERIUM)