Út a függetlenséghez

A szakma gyakorlása a szakmai etikai kódex betartásával
 

A független személyi ápolók szabadfoglalkozású tevékenységet folytatnak. A tevékenység végzésének jogalapja többek között az az otthoni ápolásról szóló törvényben (Hausbetreuungsgesetz), valamint az iparűzési törvényben (Gewerbeordnung) található meg. Az egészségügyi és ápolási (Gesundheits- und Krankenpflegegesetz), valamint az orvosi törvény (Ärztegesetz) azt is szabályozza, hogy a független személyi ápolók bizonyos esetekben milyen ápolási, illetve orvosi szolgáltatásokat nyújthatnak.
 

Így lehet személyi ápoló - 5 lépésben
 

Ahhoz, hogy Ausztriában független személyi ápolóként dolgozhasson, az alábbi 5 lépést kell megtennie:
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

A független személyi ápolóknak be kell jelenteniük tevékenységüket. Amennyiben megfelelnek az előfeltételeknek, szükség és kérés esetén a legtöbb ápolási szolgáltatást nyújtó vállalkozás támogatja a független személyi ápolókat tevékenységük bejelentésében. 
 

A független személyi ápolók tevékenységének bejelentéséhez szükséges előfeltételek:
 

1.
Cselekvőképesség. Cselekvőképesnek számít az a személy, aki 18. életévét betöltötte, kivéve, ha képviselője van.

2.
Ausztria, az EU-, az EGT-tagországainak, vagy Svájc állampolgára. Harmadik országbeli állampolgároknak olyan hivatalos tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük, amely feljogosítja őket a szakma gyakorlására. Az EU, illetve az EGT, csakúgy, mint Svájc állampolgárai letelepedési joggal rendelkeznek, és mentesek a vízumkötelezettség alól, valamint ugyanúgy bejelenthetik és végezhetik szakmájuk gyakorlását, mint az osztrák állampolgárok. Amennyiben egyhuzamban három hónapnál tovább terveznek Ausztriában tartózkodni, a beutazástól számított négy hónapon belül be kell jelentkezniük a kerületi közigazgatási hatóságnál. 

3.
Nem áll fenn kizáró ok. Kizáró ok lehet például, ha az adott személy büntetett előéletű bizonyos bűncselekmények elkövetése, illetve bizonyos büntetési tételek miatt, úgy, mint például vagyon hiányában jogilag el nem indított vagy hatályát vesztett fizetésképtelenségi eljárás, amennyiben ezek szerepelnek a fizetésképtelenségi nyilvántartásban (Insolvenzdatei). Olyan kizáró okokat is figyelembe veszünk, amelyek az osztrák határokon kívül állnak fenn.

Stift

CÉGBEJEGYZÉS

A cég bejegyzésével Ön az Iparkamara tagjává válik. Az ápolási tevékenység végzésének bejelentéséhez teljesíteni kell a következő előfeltételeket: betöltött 18. életév
Állampolgárság egy EU-tagországban, illetve Liechtensteinben, Norvégiában, Izlandon és Svájcban vagy tartózkodási engedély beszerzése  
Nem áll fenn kizáró ok (pl. csőddel kapcsolatos büntetőítélet)

flag

REGISZTRÁCIÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÓNÁL
 

A cégbejegyzéshez kötelező egészség, nyugdíj- és balesetbiztosítás társul. A vállalkozáson belül az előgondoskodást is tartalmazza. Bár a kereskedelmi hatóság a társadalombiztosítóhoz való cégbejegyzésről tájékoztatja az Iparkamarát (SVA), a független személyi ápoló vállalkozóként köteles egy hónapon belül bejelentkezni az SVA-hoz.

sva

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ELINDÍTÁSA
 

A vállalkozási tevékenység elindítását a cégbejegyzést követő egy hónapon belül a „Verf24” c. űrlapon kell bejelenteni a vállalkozó tartózkodási helyének megfelelő, illetékes adóhivatal számára. 

BMF - Formulare Steuern & Zoll

 

 

TANÁCS:
 

Amennyiben a vállalkozó (tervezetten) hosszabb ideig nem fogja gyakorolni tevékenységét, a tevékenység szüneteltetését be kell jelentenie a „személyi tanácsadásért és személyi ápolásért” felelős szakcsoportnál. Amennyiben nem tervezi tevékenységének folytatását vagy vállalkozása már nem rendelkezik osztrák székhellyel, a vállalkozói engedély visszavonásra kerül.

 

menschen

SZERZŐDÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HIRDETÉS
 

Leendő személyi ápolóként több lehetőség is rendelkezésre áll önnek arra, hogy ügyfeleket szerezzen magának. Hirdetheti szolgáltatásait (pl. szórólapok, prospektusok), beléphet egy közvetítő céghez vagy tájékoztathatja az érdekelteket egy személyes beszélgetés keretein belül. 
 

Hirdetés:


Független személyi ápolóként potenciális ügyfeleit kizárólag kifejezett meghívásra látogathatja meg, hogy reklámozza szolgáltatásait.

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

ÁPOLÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
 

Mindenfajta ápolási jogviszony alapját egy ápolási szerződés képezi
amelynek legalább a következő pontokat kell tartalmaznia: szerződő felek neve és címe • szerződéses jogviszony kezdete és vége • nyújtott szolgáltatások (tevékenységi körök) • cselekvési irányelvek a mindennapokra és vészhelyzet esetére • rendelkezések a szerződéses jogviszony megszűnésével kapcsolatban

stift