Tájékoztató az ápolót keresők számára

Professzionalitás, gyorsaság és hozzáértés a megfelelő ápolási ellátásért
 

A professzionális közvetítő cégek tökéletes kapcsolattartóknak bizonyulnak a független ápolási szolgáltatások terén. Szükség esetén a lehető leggyorsabban gondoskodnak a képzett és hozzáértő ápolókról. A osztrák közvetítő cégek minőségét az Osztrák Szövetségi Jogi Közlönyben (Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich) lefektetett a „személyi ápolási tevékenység megszervezéséhez megalkotott szakmai etikai kódex és az ápolási tevékenység végzésének szabályai” biztosítják. Ezek a szakmai etikai kódexben foglalt szabályok tartalmazzák az átfogó átvilágítási, a szerződéses, valamint a dokumentációs kötelezettségeket.
A közvetítő cégek szolgáltatásának fő profilja a független személyi ápolók kiközvetítése. A közvetítő cégek gondoskodnak az ápolási szolgáltatások folytonosságáról, biztonságáról és megbízhatóságáról, a két turnusban történő, időszakos ápolóváltás zökkenőmentességéről, valamint a helyettesítésről az ápoló akadályoztatása, illetve megbetegedése estén. Az egész ápolási ellátás során is az ápolásra szoruló személy, illetve az ő hozzátartozóinak kapcsolattartójaként funkcionálnak.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Az ápolási ellátásig vezető legfontosabb lépések


A közvetítő céggel való kapcsolatfelvételt követően az ápolásra szoruló személlyel, illetve az ő hozzátartozójával vagy megbízottjával kitöltésre kerül egy kérdőív a kívánt szolgáltatásokról.

Ezen információk alapján kerül elvégzésre a szükséges igényfelmérés. Ezt követően a közvetítő cég a független ápolókat tartalmazó nyilvántartásából kiválaszt egy vagy több megfelelő személyt. A kiválasztott független személyi ápolók természetesen rendelkeznek a szükséges képesítésekkel, valamint a tevékenységük végzéséhez szükséges engedélyekkel.

A benyújtott dokumentumok és a szakképesítést igazoló dokumentumok vagy egy személyes bemutatkozó beszélgetés alapján végül kiválasztásra kerül egy ápoló. 

Ezután az ápoló felvehető a legközelebbi vasútállomáson vagy autóval közvetlenül elvihető a célállomásra. 

Egy ún. közvetítői szerződésben az ápolásra szoruló személy, illetve az ő hozzátartozója, megbízottja vagy meghatalmazott képviselője és a közvetítő cég között részletesen és átláthatóan szabályozásra kerülnek az egyes pontok úgy, mint például az egyeztetett szolgáltatások és az ezekért járó munkadíj.

 

Figyelem:


az ápolásra szoruló személy és a független személyi ápoló közötti ápolási viszonyt egy külön ápolási szerződésben kell szabályozni. A független személyi ápolók szolgáltatásaikat közvetlenül ügyfeleik felé számolják el. Maguk felelnek a társadalombiztosítási járulékok és az adók megfizetéséért.

A legtöbb közvetítő cég a puszta közvetítési szolgáltatások mellett az ápolási viszony fennállásának egész ideje alatt rendelkezésre áll kapcsolattartóként.

 

Megjegyzés:


A hazai közvetítő cégek általában több más - főleg minőségbiztosítási és a kényelmet szolgáló - szolgáltatást is nyújt, a tanácsadástól a támogatási kérelmekig.

 

hand

Közvetítői szerződés 

 

Az ápolásra szoruló személy, illetve annak hozzátartozója, megbízottja vagy meghatalmazott képviselője és a közvetítő cég közötti viszonyt egy írott közvetítői szerződés szabályozza. 

A közvetítői szerződés mindkét fél adatait, a közvetítői szerződés érvénybe lépésének kezdetét, a szolgáltatások bemutatását, a munkadíj összegét és kifizetésének esedékességét, illetve módját, valamint az ápolási szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseket is tartalmazza. 

Az ügynökség egyes szolgáltatásai a közvetítői szerződésben tisztességesen és átláthatóan felsorolásra kerülnek. A független személyi ápoló kiközvetítése mellett a leírt szolgáltatások olyan folyamatos tevékenységeket is tartalmazhatnak, mint például a helyettes ápoló kiközvetítése, a rendszeres látogatások, az adminisztratív támogatásnyújtás a munkaszerződések létrehozásában, a támogatási lehetőségek felkutatása, valamint a segítségnyújtás az ápolási ellátás időszak alatt felmerülő kérdésekben és problémákban.

stift

A közvetítő cégek szolgáltatásai 

 

A közvetítő cégek a puszta közvetítési tevékenység mellett számos a kényelmet és a minőséget biztosító szolgáltatást kínálnak, mint például:


Telefonos elérhetőség

Gondoskodás a helyettesítésről a független személyi ápoló akadályoztatása vagy betegsége esetén

Támogatásnyújtás az adminisztratív teendők során és ápolási szerződés létrehozásában

Segítségnyújtás az ápolási díj és a támogatások igénylésében

Látogatások és ellenőrzések a minőség biztosítása érdekében

 Kapcsolattartás az ápolási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozó (független személyi ápoló), és az ápolásra szoruló személy, illetve annak hozzátartozói között

 

menschen

A közvetítőre vonatkozó kötelezettségek és szakmai etikai szabályok

 

A személyi ápolási tevékenység megszervezéséhez megalkotott szakmai etikai kódex és az ápolási tevékenység végzésének szabályainak értelmében az ápolási szolgáltatást nyújtó vállalkozásban tevékenykedő illetékes személyre számos kötelezettség vonatkozik:


a szakma lelkiismeretes és kellő gondossággal való gyakorlása

mindenfajta etikátlan magatartás kerülése

nem közvetíthetők olyan személyek, akik az ápolási tevékenység végzéséhez nem rendelkeznek a szükséges engedélyekkel és szakképesítésekkel, különösen a megfelelő működési engedéllyel

teljes gondoskodás az ápolásra szoruló személyről

a szakmai beosztásból adódóan visszaélésnek nincs helye, hogy ezzel az adott személy személyes előnyre tegyen szert

kifejezett kérés nélkül nem folytatható közvetítői tevékenység 

nem lehet kéretlenül potenciális ügyfeleket felkeresni a szolgáltatások hirdetésével vagy szerződéskötéssel kapcsolatban 

nem fogadható el munkadíj ellenszolgáltatás nélkül

nem adható félrevezető tájékoztatás a kereskedelmi ügyletek során

A közvetítő cégeknek kereskedelmi ügyleteik során fel kell hívniuk ügyfeleik figyelmét arra, hogy közvetítői szerepet töltenek be, fel kell tüntetniük a szolgáltatásaik árát, valamint az adott szolgáltatásokért járó díjat egyértelművé kell tenniük. 

 

Megjegyzés: 


az árak feltüntetésénél az egész szolgáltatásért fizetendő teljes költséget  kell feltüntetni. Amennyiben az ár 24 órás ápolási ellátást tartalmaz, vagy ezt hirdeti, ezekkel a feltételekkel kell támogatást nyújtani.

A közvetítő cégek hirdetéseikben felhívják a figyelmet közvetítői tevékenységükre, megadnak egy telefonszámot és tájékoztatást nyújtanak a megengedett tevékenységekről, információt nyújtanak a minőség biztosítása érdekében betartandó intézkedésekről, a független személyi ápoló kötelezettségeiről, az ápolási szerződés hozzávetőleges tartalmáról, valamint közzétesznek egy hivatkozást, ahol ezek az információk megtekinthetőek.

 

Háttér: 


Az „ápolási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások” (független személyi ápolók) és a „közvetítő cégek” (az ápolási ellátás szervezői) kereskedelmi jogi megkülönböztetése érdekében a közvetítő cégek számára új jogi keretfeltételek kerültek megalkotásra. A személyi ápolási tevékenység megszervezéséhez megalkotott szakmai etikai kódex és az ápolási tevékenység végzésének szabályairól meghozott II Nr. 397/2015 sz. rendeletet az Osztrák Szövetségi Jogi Közlönyben 2015. december 1-jén tették közzé.

flagge