Tájékoztató az ápolót keresők számára

Nutzen Sie unseren Förderrechner
 

Bitte öffnen Sie den Förderrechner und geben Sie zu den angeführten Punkten Ihre Daten bekannt, um somit Ihre mögliche Förderung berechnen zu können.

Professzionalitás, gyorsaság és hozzáértés a megfelelő ápolási ellátásért
 

A professzionális közvetítő cégek tökéletes kapcsolattartóknak bizonyulnak a független ápolási szolgáltatások terén. Szükség esetén a lehető leggyorsabban gondoskodnak a képzett és hozzáértő ápolókról. A osztrák közvetítő cégek minőségét az Osztrák Szövetségi Jogi Közlönyben (Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich) lefektetett a „személyi ápolási tevékenység megszervezéséhez megalkotott szakmai etikai kódex és az ápolási tevékenység végzésének szabályai” biztosítják. Ezek a szakmai etikai kódexben foglalt szabályok tartalmazzák az átfogó átvilágítási, a szerződéses, valamint a dokumentációs kötelezettségeket.
A közvetítő cégek szolgáltatásának fő profilja a független személyi ápolók kiközvetítése. A közvetítő cégek gondoskodnak az ápolási szolgáltatások folytonosságáról, biztonságáról és megbízhatóságáról, a két turnusban történő, időszakos ápolóváltás zökkenőmentességéről, valamint a helyettesítésről az ápoló akadályoztatása, illetve megbetegedése estén. Az egész ápolási ellátás során is az ápolásra szoruló személy, illetve az ő hozzátartozóinak kapcsolattartójaként funkcionálnak.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Az ápolási ellátásig vezető legfontosabb lépések


A közvetítő céggel való kapcsolatfelvételt követően az ápolásra szoruló személlyel, illetve az ő hozzátartozójával vagy megbízottjával kitöltésre kerül egy kérdőív a kívánt szolgáltatásokról.

Ezen információk alapján kerül elvégzésre a szükséges igényfelmérés. Ezt követően a közvetítő cég a független ápolókat tartalmazó nyilvántartásából kiválaszt egy vagy több megfelelő személyt. A kiválasztott független személyi ápolók természetesen rendelkeznek a szükséges képesítésekkel, valamint a tevékenységük végzéséhez szükséges engedélyekkel.

A benyújtott dokumentumok és a szakképesítést igazoló dokumentumok vagy egy személyes bemutatkozó beszélgetés alapján végül kiválasztásra kerül egy ápoló. 

Ezután az ápoló felvehető a legközelebbi vasútállomáson vagy autóval közvetlenül elvihető a célállomásra. 

Egy ún. közvetítői szerződésben az ápolásra szoruló személy, illetve az ő hozzátartozója, megbízottja vagy meghatalmazott képviselője és a közvetítő cég között részletesen és átláthatóan szabályozásra kerülnek az egyes pontok úgy, mint például az egyeztetett szolgáltatások és az ezekért járó munkadíj.

 

Figyelem:


az ápolásra szoruló személy és a független személyi ápoló közötti ápolási viszonyt egy külön ápolási szerződésben kell szabályozni. A független személyi ápolók szolgáltatásaikat közvetlenül ügyfeleik felé számolják el. Maguk felelnek a társadalombiztosítási járulékok és az adók megfizetéséért.

A legtöbb közvetítő cég a puszta közvetítési szolgáltatások mellett az ápolási viszony fennállásának egész ideje alatt rendelkezésre áll kapcsolattartóként.

 

Megjegyzés:


A hazai közvetítő cégek általában több más - főleg minőségbiztosítási és a kényelmet szolgáló - szolgáltatást is nyújt, a tanácsadástól a támogatási kérelmekig.

 

hand

Közvetítői szerződés 

 

Az ápolásra szoruló személy, illetve annak hozzátartozója, megbízottja vagy meghatalmazott képviselője és a közvetítő cég közötti viszonyt egy írott közvetítői szerződés szabályozza. 

A közvetítői szerződés mindkét fél adatait, a közvetítői szerződés érvénybe lépésének kezdetét, a szolgáltatások bemutatását, a munkadíj összegét és kifizetésének esedékességét, illetve módját, valamint az ápolási szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseket is tartalmazza. 

Az ügynökség egyes szolgáltatásai a közvetítői szerződésben tisztességesen és átláthatóan felsorolásra kerülnek. A független személyi ápoló kiközvetítése mellett a leírt szolgáltatások olyan folyamatos tevékenységeket is tartalmazhatnak, mint például a helyettes ápoló kiközvetítése, a rendszeres látogatások, az adminisztratív támogatásnyújtás a munkaszerződések létrehozásában, a támogatási lehetőségek felkutatása, valamint a segítségnyújtás az ápolási ellátás időszak alatt felmerülő kérdésekben és problémákban.

stift

A közvetítő cégek szolgáltatásai 

 

A közvetítő cégek a puszta közvetítési tevékenység mellett számos a kényelmet és a minőséget biztosító szolgáltatást kínálnak, mint például:


Telefonos elérhetőség

Gondoskodás a helyettesítésről a független személyi ápoló akadályoztatása vagy betegsége esetén

Támogatásnyújtás az adminisztratív teendők során és ápolási szerződés létrehozásában

Segítségnyújtás az ápolási díj és a támogatások igénylésében

Látogatások és ellenőrzések a minőség biztosítása érdekében

 Kapcsolattartás az ápolási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozó (független személyi ápoló), és az ápolásra szoruló személy, illetve annak hozzátartozói között

 

menschen

A közvetítőre vonatkozó kötelezettségek és szakmai etikai szabályok

 

A személyi ápolási tevékenység megszervezéséhez megalkotott szakmai etikai kódex és az ápolási tevékenység végzésének szabályainak értelmében az ápolási szolgáltatást nyújtó vállalkozásban tevékenykedő illetékes személyre számos kötelezettség vonatkozik:


a szakma lelkiismeretes és kellő gondossággal való gyakorlása

mindenfajta etikátlan magatartás kerülése

nem közvetíthetők olyan személyek, akik az ápolási tevékenység végzéséhez nem rendelkeznek a szükséges engedélyekkel és szakképesítésekkel, különösen a megfelelő működési engedéllyel

teljes gondoskodás az ápolásra szoruló személyről

a szakmai beosztásból adódóan visszaélésnek nincs helye, hogy ezzel az adott személy személyes előnyre tegyen szert

kifejezett kérés nélkül nem folytatható közvetítői tevékenység 

nem lehet kéretlenül potenciális ügyfeleket felkeresni a szolgáltatások hirdetésével vagy szerződéskötéssel kapcsolatban 

nem fogadható el munkadíj ellenszolgáltatás nélkül

nem adható félrevezető tájékoztatás a kereskedelmi ügyletek során

A közvetítő cégeknek kereskedelmi ügyleteik során fel kell hívniuk ügyfeleik figyelmét arra, hogy közvetítői szerepet töltenek be, fel kell tüntetniük a szolgáltatásaik árát, valamint az adott szolgáltatásokért járó díjat egyértelművé kell tenniük. 

 

Megjegyzés: 


az árak feltüntetésénél az egész szolgáltatásért fizetendő teljes költséget  kell feltüntetni. Amennyiben az ár 24 órás ápolási ellátást tartalmaz, vagy ezt hirdeti, ezekkel a feltételekkel kell támogatást nyújtani.

A közvetítő cégek hirdetéseikben felhívják a figyelmet közvetítői tevékenységükre, megadnak egy telefonszámot és tájékoztatást nyújtanak a megengedett tevékenységekről, információt nyújtanak a minőség biztosítása érdekében betartandó intézkedésekről, a független személyi ápoló kötelezettségeiről, az ápolási szerződés hozzávetőleges tartalmáról, valamint közzétesznek egy hivatkozást, ahol ezek az információk megtekinthetőek.

 

Háttér: 


Az „ápolási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások” (független személyi ápolók) és a „közvetítő cégek” (az ápolási ellátás szervezői) kereskedelmi jogi megkülönböztetése érdekében a közvetítő cégek számára új jogi keretfeltételek kerültek megalkotásra. A személyi ápolási tevékenység megszervezéséhez megalkotott szakmai etikai kódex és az ápolási tevékenység végzésének szabályairól meghozott II Nr. 397/2015 sz. rendeletet az Osztrák Szövetségi Jogi Közlönyben 2015. december 1-jén tették közzé.

flagge