Інформація для тих, хто шукає приватного соціального працівника

Професійний, швидкий і компетентний догляд
 

Якщо мова йде про надання послуг з догляду компетентними приватними соціальними працівниками, то професійні австрійські агенції-посередники є ідеальною контактною особою.  Вона допомагає, у разі необхідності, якнайшвидше знайти і надати кваліфіковану допомогу тому, хто її потребує. Якість австрійської агенції-посередника гарантується опублікованим у Федеральному віснику законів Австрійської Республіки Положенням  "Організація надання послуг з догляду". Ці норми встановлюють всебічні вимоги до перевірки кваліфікації, контрактів та документації
Основою надання послуг агенцією-посередником є її посередництво для приватних соціальних працівників. Агенція-посередник сприяє наданню безперервних і надійних послуг з догляду, безпроблемній заміні соціальних працівників у разі відсутності одного з них. Під час дії угоди агенція-посередник виступає для особи, яка потребує догляду та членів її родини точкою контакту.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Основні кроки щодо догляду


Після установлення контакту агенцією-посередником з особою, яка потребує догляду, з членом її родини або з уповноваженою особою, складається перелік бажаних послуг.

На основі цих даних здійснюється пробне тестування. Після цього, агенція-посередник вибирає зі свого списку придатніших приватних соціальних працівників. Звісно, запропоновані приватні соціальні працівники мають необхідну кваліфікацію, а також всі необхідні для здійснення професійної діяльності дозволи.

На основі необхідних документів і підтвердження кваліфікації або після співбесіди приймається остаточне рішення щодо вибору відповідного соціального працівника. 

Працівника з догляду зустрічають у призначений час на вокзалі або за допомогою  таксі він може бути доставлений безпосередньо до місця призначення. 

У так званому посередницькому договорі між агенцією-посередником і особою, яка потребує догляду, членом її родини або вповноваженою особою детально і прозоро описаний обсяг наданих послуг і витрати на них.

 

Увага:


Договірні відносини між особою, яка потребує догляду і приватним соціальним працівником, регулюються укладеною угодою надання послуг з догляду. Приватні соціальні працівники обговорюють всі можливі послуги зі своїми клієнтами безпосередньо. Вони також самі несуть відповідальність за сплату податків і соціальних внесків.

Окрім посередництва, більшість агенцій-посередників слугують контактною точкою протягом дії договору з надання послуг.

 

Порада:


Агенції-посередники пропонують, як правило, ряд інших якісних послуг, надають консультації та підтримку у складанні заяв щодо грошової допомоги.

 

hand

Посередницька угода 

 

Між особою, яка потребує догляду, або членами її родини, вповноваженими особами чи представниками та агенцією-посередником укладається письмова посередницька угода. 

Посередницька угода містить дані обох сторін, початок і тривалість посередницького договору, опис всіх послуг, розмір заробітної плати і способи оплати,  а також включає в себе умови щодо припинення договору. 

Окремі послуги агенції відповідно і прозоро описані у посередницькому договорі. До описаних послуг можна також додати поточну посередницьку діяльність, наприклад посередництво у заміні персоналу, регулярні візити, адміністративну підтримку щодо укладення робочих договорів або складання заяв, підтримку у вирішенні питань і проблем щодо послуг з догляду.

stift

Послуги, які надаються агенцією-посередником 

 

Разом з посередницькою діяльністю більшість агенцій пропонує цілий ряд якісних і кваліфікованих послуг, наприклад:


Надання консультацій по телефону

Організація по заміні соціального працівника, у разі його відсутності.

Підтримка в адміністративних  питаннях і в укладанні договору надання послуг з догляду

Допомога і сприяння у подачі заяви на грошову допомогу з догляду

Візити та контроль гарантії якості

 Посередництво між підприємцями, які надають опікунські послуги (приватні соціальні працівники) і особами, які потребують догляду або членами їх родини

 

menschen

Норми  і обов'язки посередника

 

Згідно з правилами організації надання послуг з догляду  для відповідальних у посередницькій агенції осіб існують численні обов'язки та вимоги, наприклад:


сумлінне  виконання своїх обов'язків

виконання всіх відповідних нормативно-правових відносин

не має права виступати посередником для осіб, які не мають необхідних дозволів і кваліфікації для здійснення діяльності з надання послуг з догляду

турбота про добробут осіб, які потребують догляду

не зловживати професійним положенням за для особистої користі

не здійснювати посередницьку діяльність без відповідного запиту 

не займатися пошуком або вербуванням потенційних клієнтів для реклами щодо надання послуг без відповідного дозволу 

ніякої винагороди без відповідного взаємного виконання обов'язків

у ділових стосунках ніякої невірної інформації

У ділових стосунках агенції-посередники мають вказувати на посередницький характер своєї діяльності, призначають ціну за свої послуги і ведуть прозору документацію щодо пов'язаних з цим витрат. 

 

Порада: 


У конкретних прикладах цін вказуються загальна вартість  всіх наданих послуг.  Якщо у ціну включений цілодобовий догляд,  повинні бути надані гарантії щодо виконання таких обов'язків.

У своїй рекламі  агенція-посередник повинна зазначати посередницький характер своєї діяльності, розмістити номер телефону і необхідну інформацію щодо дозволеної діяльності, заходів щодо забезпечення якості та вимог до приватних соціальних працівників, а також мінімальні вказівки щодо укладання договору надання послуг з догляду, або вказати посилання на інтернет-сторінку, де знаходиться необхідна інформація для клієнтів.

 

Підґрунтя: 


Згідно з правовим розділенням норм, які регулюють питання, пов'язані з веденням бізнесу  "Підприємництво з надання послуг з догляду" (з однієї сторони приватні соціальні працівники) і  "Посередницька діяльність" (організація з надання послуг з догляду) були створені нові правові умови для здійснення посередницької діяльності. Розпорядження щодо правил організації послуг з догляду за опікуваними особами було опубліковано 1-го грудня 2015-го року у Федеральному віснику законів II номер 397/2015.

flagge