Вимоги, щодо здійснення діяльності з догляду

Найвища якість задля добробуту опікуваних

Попит на послуги приватних соціальних працівників надзвичайно виріс за останні роки через зростання потреби в таких послугах, а також через незаперечні переваги саме такої форми послуг. Це очевидно завдяки тому, що приватні соціальні працівники мають гнучкий графік роботи, не мають обмежень по часу і по праці.

Гнучкий і великий спектр пропозицій

Приватні соціальні працівники завжди готові запропонувати своїм клієнтам доступні пакети послуг для різних потреб і побажань. У багатьох випадках це стосується осіб, які потребують допомоги з догляду, через їхній похилий вік, через хворобу або нещасний випадок. Але пропонуються також і тимчасові послуги з догляду. Окрім дедалі більшого попиту формується також і набагато різноманітніший спектр послуг із догляду.

Діяльність за нормами закону

Надання приватних послуг з догляду є приватним підприємництвом. Правові засади для цього закладені в Законі про домашній догляд і в Комерційному кодексі. Закон про медичне обслуговування та по догляду за хворими регулює, які медичні послуги та послуги по догляду за хворими в окремих випадках можуть бути використані приватними соціальними працівниками.

Надійність і довіра

Приватне доглядальництво регулюється численними нормативами щодо покращення якості послуг. Приватний догляд було виділено в окремий вид діяльності в 2007-му році, коли виріс попит на опікунський догляд, і, з того часу, він зарекомендував себе інструмент з постійним покращенням якості. Закріплені законом нормативи, численні заходи та ініціативи, а також всебічна підготовка і подальша освіта роблять свій внесок у безперервне поліпшення умов, необхідних для професійної практики і якості послуг. Гарантія, надійність і довіра є найважливішими елементами цієї глибоко особистої і тому дуже чутливої послуги. 

Посередницькі агенції підвищують рівень якості

Зокрема, тісна співпраця приватних соціальних працівників з висококваліфікованими агенціями-посередниками приносить якість, гнучкість і доступність приватних послуг з догляду на якісно новий рівень і гарантує тривалий динамічний розвиток послуг, що майже неможливо переоцінити. 

Висновки:

Правила професійної діяльності, закріплені в національних професійних нормах, прозорих договорах і чіткій нормативно-правовій та організаційній структурі, ряд заходів та ініціатив з підготовки кадрів та інформації, продуктивної взаємодії приватних соціальних працівників і кваліфікованих агенцій-посередників  і, не в останню чергу, їхній професіоналізм і співпереживання: всі ці фактори гарантують дуже високий і дедалі вищий рівень послуг з опікунського догляду.