Pogoji za dejavnosti oskrbe

Najvišja kakovost v korist stranke

Dejstvo, da se je povpraševanje po storitvah neodvisnih negovalk in negovalcev oskrbovanih oseb tako enormno razvilo v zadnjih letih, leži sicer tudi v eksploziji potreb po oskrbi, še posebej pa v neizpodbitnih prednostih, ki jih prinaša ta ponudba. Tako so samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb prožni pri oblikovanju svoje storitve glede časovnega obsega in nadomestila za delo.

Prilagodljiv obseg ponudbe

Samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb lahko ponudijo po meri oblikovane cenovno ugodne pakete storitev za različne potrebe. V številnih primerih gre za osebe, prejemnike varstvenega dodatka za nego, ki večinoma zahtevajo celovito oskrbo zaradi svoje visoke starosti ali zaradi bolezni ali nesreče. Obstajajo pa tudi ponudbe za začasni varstveni dodatek. In poleg tega nastane v okviru naraščajočih zahtev vse večje povpraševanje po vedno bolj raznoliki paleti storitev oskrbe z zelo različnim obsegom.

Obrt s poklicno etiko

Pri samostojni oskrbi oseb gre za neodvisno obrt. Pravno podlago za to je mogoče najti med drugim v zakonu o oskrbi na domu kot tudi v obrtnem zakonu. Z zakonom o zdravstvenih storitvah in zdravstveni negi je urejeno tudi, da se lahko nega in zdravstvene storitve v posameznih primerih prenesejo na samostojne negovalke in negovalce oskrbovanih oseb.

Zanesljivost in zaupanje

Samostojni negovalci oseb so podvrženi številnim predpisom o zahtevani kakovosti. Obrt oskrbe je nastala v letu 2007 kot varen in zanesljiv pravni okvir za hitro rastočo potrebo po osebnih samostojnih storitvah oskrbe in od takrat se je izkazala kot instrument trajnostnega razvoja kakovosti. Zakonsko urejena poklicna etika, številni ukrepi in pobude ter obsežna ponudba usposabljanja in dodatnega izobraževanja skrbijo za nenehno izboljševanje pogojev za opravljanje poklica in kakovosti storitev. Varnost, zanesljivost in zaupanje so najpomembnejši stebri te zelo osebne in zato še posebej občutljive storitve. 

Posredniško podjetje dviguje raven kakovosti

Zlasti tesno sodelovanje med samostojnimi negovalkami in negovalci oskrbovanih oseb z visoko strokovnim avstrijskim posredniškim podjetjem prinaša kakovost, prilagodljivost in razpoložljivost neodvisnih storitev oskrbe na novo raven ter zagotavlja trajen dinamičen razvoj storitev, ki jih ni mogoče preceniti. 

Povzetek:

Vključitev v predpise za obrt, zakonsko urejena poklicna etika, pregledne pogodbe in jasen pravni in organizacijski okvir, številni ukrepi in pobude za usposabljanje in obveščanje, produktivne interakcije neodvisnih negovalk in negovalcev oskrbovanih oseb in usposobljenega posredniškega podjetja, nenazadnje tudi profesionalnost in empatija skupaj jamčijo za zelo visoko in vztrajno naraščajočo raven neodvisnih storitev oskrbe.