Условия за дейностите по грижите

Най-високо качество в полза на нуждаещите се

Фактът, че търсенето на услуги от самостоятелни лични помощници през последните години е толкова неимоверно развито, се дължи и на бума на необходимостта от грижи, но най-вече на безспорните ползи, които носи това предложение със себе си. Така самостоятелните лични помощници са гъвкави по отношение на оформянето на услугите, техния обхват, времево ангажиране и заплащане.

Гъвкав обхват

Самостоятелните лични помощници са в състояние да предложат индивидуален и достъпен пакет от услуги за различните нужди. В много случаи това се прави за хората, особено за тези, които получават обезщетения за грижи, които въз основа на напредналата си възраст или заради болест или злополука се нуждаят най-много от пълна помощ. Но също така се предлагат и временни ползи. И едновременно с това, заради изискванията на нарастващите нужди, се развива една винаги разграничаваща се палитра от услуги за полагане на грижи със съвсем различен обхват.


Търговия с професионална етика

Самостоятелните лични помощници са свободна професия. Правното основание за това може да се намери между другото в Закона за домашни грижи, както и в Закона за регулиране на търговията с техните предписания. От Закона за здравето и медицинската грижа или от Закона за лекарите се регулира това, дали в съответните случаи трябва да се прилага сестринска или лекарска помощ от самостоятелните лични помощници.


Надеждност и доверие

Самостоятелните лични помощници са обект на редица правила за повишаване на качеството. Професията на личния помощник е създадена от 2007 г. като по-сигурни и надеждни правни рамки за бързо нарастващите нужди на личните самостоятелни услуги за гледане и оттогава се доказва като инструмент за устойчиво развитие на качеството. Узаконената професионална етика, многобройните мерки и инициативи като възможности за обширно образование и повишаване на квалификацията допринасят за това постоянно да се подобряват условията на професионалната практика като качеството на услугите. Защото сигурността, надеждността и доверието са най-важните стълбове на тази извънредно лична и затова особено чувствителна услуга. 


Посредническите фирми повишават нивото на качеството

Особено тясното сътрудничество на самостоятелните лични помощници с високопрофесионални австрийски посреднически фирми носи качество, гъвкавост и готовност самостоятелните услуги за полагане на грижи да достигнат ново ниво и гарантират за тяхното устойчиво динамично развитие в смисъла на високо ценени услуги. 


Резюме:

Укрепването на Закона за регулиране на търговията, узаконената професионална етика, прозрачните договори, ясните правни и организационни общи условия, многобройните мерки и инициативи за повишаване на квалификацията и информация, продуктивната съгласуваност на самостоятелните лични помощници и квалифицираните посреднически фирми и не на последно място професионализмът и емпатията гарантират общо едно много високо и постоянно увеличаващо се ниво на отплащащи се услуги за гледане.