Осигуряване на качеството

Прозрачност и ясни правила

Високото качество на самостоятелните услуги за полагане на грижи почива на няколко стълба: независимо от уредените предписания на „Статут и правила за изпълнение на осъществяването на лични грижи“ на Федералното министерство за икономика и работа, се гарантират преди всичко прозрачно споразумение за изпълнение и обширна документация за работа за максимални надеждност и сигурност. Базата на дейностите на самостоятелните лични помощници сформира по този начин писмен договор за грижа, в който е дефинирана работата, която трябва да се извършва. Договорът съдържа и насоки за действие за ежедневието и при спешни случаи като в случай на влошаване на състоянието на клиента. 

Внимание: самостоятелните лични помощници са задължени да спазват абсолютна поверителност.


Документация и книга с домашните разходи

Най-често предлаганата писмена документация на услугите гарантира прозрачността на дейностите по гледане и гарантира към тях плавното преминаване при смяна на помощника. Задължителното водене на книга с домашните разходи в крайна сметка осигурява пълна финансова прозрачност. В допълнение на поредицата допълнителни ангажименти самостоятелните лични помощници разбира се имат силен ангажимент за поверителност относно личните отношения на своите клиенти.  


Ясни правила за грижа

Специалното разграничаване на сестринските и лекарските дейности се грижи за ясното разпределение на отговорностите, при което трябва да се извършват определените сестрински дейности на самостоятелните лични помощници, докато няма медицинско основание за това, без контрол, също и определени лекарски дейности, като даване на лекарства, поставянето на превръзки и слагането на инсулин или кръворазреждащи инжекции само след писмено медицинско разпореждане с упътвания и указания от квалифициран медицински персонал. Също в този обсег професионалните посреднически фирми с тяхната обширна експертиза имат ценен принос за високото качество на самостоятелните услуги за полагане на грижи.