Zagotavljanje kakovosti

Preglednost in jasna pravila

Visoka kakovost samostojnih storitev oskrbe temelji na več stebrih: Poleg sprejetih ukrepov, ki jih je ministrstvo uredilo v »Poklicni etiki in pravilih za izvajanje storitev oskrbe oseb«, transparentna pogodba o storitvah in izčrpna dokumentacija zagotavljata visokokakovostno delo neodvisnih služb za oskrbo. Podlaga za dejavnost samostojnih negovalk in negovalcev oskrbovanih oseb je pisna pogodba o oskrbi, v kateri so opredeljena konkretna opravila. Pogodba vsebuje tudi smernice za ravnanje v običajnih in izrednih razmerah, npr. ob poslabšanju stanja stranke. 

Opozorilo: Samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb so zavezani k absolutni molčečnosti.

Dokumentacija in vodenje gospodinjskega dnevnika

Pogosto je na voljo pisna dokumentacija o storitvah, ki zagotavlja sledljivost opravljanja dejavnosti oskrbe ter nemoten prehod pri menjavi storitev oskrbe. Obvezno vodenje gospodinjskega dnevnika navsezadnje zagotavlja tudi popolno finančno preglednost. Poleg številnih drugih obveznosti so negovalke in negovalci oskrbovanih oseb seveda tudi strogo zavezani molčečnosti o osebnih okoliščinah svojih strank.  


Jasna pravila za nego

Posebno razmejitev negovalnih in zdravstvenih dejavnosti poskrbi za jasno delitev kompetenc, pri čemer lahko definirane negovalne aktivnosti samostojnih negovalk oz. negovalcev oskrbovanih oseb, dokler ne obstajajo zdravstveni razlogi, ki temu nasprotujejo, tudi brez nadzora obsegajo določene zdravstvene dejavnosti, kot je dajanje zdravil, povijanje z obvezami in dajanje inzulina ali injekcij antikoagulantov, vendar samo na podlagi pisnega naročila zdravnika ter smernic in navodil, ki jih poda zdravstveni delavec. Tudi na tem področju je kritje s strokovnim posredniškim podjetjem s celovitim strokovnim znanjem pomembno prispevalo k visoki kakovosti storitev neodvisne oskrbe.