Gwarancja jakości

Przejrzystość i jasne zasady

Wysoka jakości niezależnych usług opieki opiera się na kilku filarach: Oprócz regulowanej w rozporządzeniu Ministra Federalnego Gospodarki i Pracy "przepisów etyki i wykonywania zawodu dla organizacji opieki" ręczą w szczególności przejrzystość umów jak i kompleksowa dokumentacja pracy dla dla najwyższej niezawodności i bezpieczeństwa. Podstawą czynności opiekunek i opiekunów stanowi pisemna umowa opieki w której zdefiniowane są świadczenia do wykonania. Umowa zawiera również wytyczne działania dla sytuacji codziennych i awaryjnych, w przypadku pogorszenia stanu klienta lub klientki. 

Uwaga: opiekunki i opiekunowie prowadzący własną działalność są zobowiązani do absolutnej dyskrecji.

Dokumentacja i zeszyt wydadtów na godpodarstwo domowe

Często oferowana pisemna dokumentacja usług gwarantuje zrozumienie czynności opiekuńczych, a także zapewnia płynne przejście podczas zmiany usługi. Obowiązkowe prowadzenie zeszytu wydatków na gospodarstwo domowe zapewnia całkowitą przejrzystość finansową. Oprócz szeregu dalszych zobowiązań niezależne opiekunki i opiekunowie podlegają  również ścisłej dyskrecji związanej z sprawami osobistymi swoich klientów.  

Jasne zasady opieki

Rozgraniczenie zakresu pielęgnacji i czynności medycznych, zapewnia wyraźny podział obowiązków, jednak opiekunki i opiekunowie mogą również wykonywać pewne czynności pielęgnacyjne, takie jak podawanie leków, zakładanie bandaży, podawanie insuliny lub przeciwzakrzepowych zastrzyków, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań i po pisemnym zaleceniu lekarza jak i instrukcji wydanych przez personel medyczny. Również w tym obszarze dzięki profesjonalnym firmom pośredniczącym i ich obszernej wiedzy wprowadzany jest cenny wkład do wysokiej jakości usług opiekunów prowadzących własną działalność.