Wybór odpowiedniego rodzaju opieki

Wysokiej jakości elastyczna opieka
 

Nierzadko „konieczność opieki“ przychodzi nagle - z dnia na dzień. W takiej sytuacji szczególnie potrzebne jest profesjonalne wsparcie. Gdzie mogę jak najszybciej otrzymać właściwą opiekę? Jakie ramowe warunki umowne i szczegóły muszę wziąć pod uwagę? Kto zajmuje się przygotowaniem opiekuna/ki do zaspokojenia szczególnych wymagań zawodu? Na jakie dotacje mogę liczyć? I kto może zagwarantować, że przy zmianie opiekuna wszystko pójdzie gładko? 

W razie potrzeby są dostępne dwa sposoby wyboru odpowiedniego opiekuna. 

FIRMA POŚREDNICZĄCA
 

Zazwyczaj, ludzie, którzy poszukują odpowiedniego opiekuna zwracają się do jednej z licznych austriackich firm pośredniczących. Udzielają one wsparcia nie tylko w wyszukiwaniu i selekcji opiekunów, ale także w radzeniu sobie z wyzwaniami organizacyjnymi przy załatwianiu biurokracji, aż do pomocy przy składaniu wszelkich wniosków o zapomogi i dotacje. W oparciu o rozbudowaną sieć zawodową, doświadczenie i umiejętności organizacyjne firmy pośredniczące będą mogły bardzo szybko polecić odpowiednio wykwalifikowanego opiekuna. Pula opiekunów, do której dostęp mają pośrednicy, oferuje również możliwość wzięcia pod uwagę kryteriów takich jak sympatia osobista.
 

Usługi pośredniczenia

Firmy pośredniczące wyjaśniają dozwolone usługi zawarte w umowie z opiekunami i przekazują również cenę za pośrednictwo. 

Często poza działalnością mediacyjną firmy pośredniczące kuszą usługami takimi jak dostępność telefoniczna, regularnymi wizytami kontrolnymi i bieżącą dokumentacją opieki - wszystko, aby zapewnić wysoką jakość opieki. Firma pośrednicząca stawia się w pozycji organizatora i zawodowego towarzysza przez cały okres trwania umowy i wspiera strony udzielając rad. 
 

Firmy pośredniczące

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

Kontakt osobisty i rekomendacja

Nie wszystkie osoby prowadzące działalność opiekuńczą na własny rachunek korzystają z usług firm pośredniczących. W tym przypadku, osobisty kontakt i rekomendacja są odpowiednimi środkami w celu nawiązania z nimi kontaktu. Porada: w razie potrzeby zaproście kandydata/kę na opiekuna/kę na rozmowę, abywyrobić sobie o nich zdanie, poznać ich i omówić szczególną sytuację opieki. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług opieki, opiekunowie/ki poinformują Was o swojej pracy.

Uwaga: osoby prowadzące własną działalność nie mogą starać się zdobyć potencjalnych klientów w drodze niechcianej reklamy.

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

Opieka, na którą stać

Dlaczego usługi opiekunów i opiekunek prowadzących własną działalność są elastyczne i niedrogie? 
Jako firmy usługowe opiekunowie są w stanie, niezależnie od surowych przepisów dotyczących czasu pracy, określić samodzielnie ramy czasowe ich usług i w sposób elastyczny reagować na potrzeby osób wymagających opieki i ich rodzin. Dlatego też usługi opiekuńcze są nie tylko w najwyższym możliwym stopniu elastyczne, ale także niedrogie.

Rasche und kompetente Unterstützung

Szybkie i kompetentne wsparcie

Profesjonalne krajowe firmy pośredniczące są idealnym partnerem, jeśli chodzi o organizację i świadczenie wysokiej jakości usług opiekuńczych w domu.

więcej
Betreuung zu Hause

Opieka w domu

Ze względu na rosnącą liczbę osób wymagających opieki w ostatnich latach w Austrii rozwinął się pewny i przystępny system usług o wysokiej jakości opiekunów prowadzących własną działalność gospodarczą.

więcej
FAQ

Często zadawane pytania (FAQ)

Wskazówka: Profesjonalne krajowe firmy pośredniczące zapewniają, że Państwo lub Wasi krewni będziecie pod legalną opieką opiekunek/ów.

więcej
Die rechtliche Säule einer perfekten Betreuung:

Podstawa prawna idealnej opieki:

Wzajemne relacje biznesowe pomiędzy ludźmi wymagającymi opieki oraz ich rodzinami, firmami pośredniczącymi i opiekunami  są regulowane w trzech kategoriach umów.

więcej
Die Rahmenbedingungen der Personenbetreuung

Warunki ramowe opieki nad osobami

Opiekunowie są zobowiązani do współpracy z innymi osobami zaangażowanymi w opiekę i instytucjami z korzyścią dla osób wymagających opieki.

więcej
Förderungen der 24-Stunden-Betreuung

Dofinansowanie opieki 24-godzinnej

Oprócz zasiłku opiekuńczego w 7 krokach można w Austrii uzyskać dodatkowe dofinansowanie „dofinansowanie do opieki całodobowej“ przy następujących warunkach:

więcej