Wymagania dotyczące działalności w zakresie opieki

Najwyższa jakość na rzecz podopiecznych

Popyt na usługi niezależnych opiekunów i opiekunek zwiększył się ogromnie w ostatnich latach ze względu na niezaprzeczalne korzyści płynące z tego typu oferty oraz eksplodującą potrzebę opieki. Tak więc osoby prowadzące własną działalność są elastyczne w odniesieniu do zakresu, czasu i wynagrodzenia za pracę.

Elastyczna oferta

Opiekunki i opiekunowie prowadzący działalność są w stanie dostosować się do różnych potrzeb i oferują niedrogie pakiety usług. W wielu przypadkach chodzi o ludzi, głównie osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, które najczęściej wymagają kompleksowej opieki ze względu na podeszły wiek lub z powodu choroby lub wypadku. Oferowana jest też tymczasowa pomoc. A przy okazji tworzy się, zgodnie z wymogami rosnącego zapotrzebowania, coraz bardziej zróżnicowana paleta usług opiekuńczych.

Działalność ze standardowymi regulacjami

W przypadku opieki chodzi o wolną działalność gospodarczą. Podstawa prawna do prowadzenia działalności znajduje się między innymi w kodeksie działalności gospodarczej oraz ustawie o opiece domowej. Ustawa o zdrowiu i opiece nad chorymi lub ustawa lekarska reguluje dodatkowo jakie usługi pielęgniarskie i medyczne mogą być przenoszone na niezależnych opiekunów lub opiekunki w indywidualnych przypadkach.

Wiarygodność i zaufanie

Opieka podlega szeregowi ustaleń poprawiających jakość. Działalność gospodarcza w zakresie opieki nad osobami od 2007 roku została utworzona z bezpiecznymi i pewnymi ramami prawnymi dla szybko rosnącego zapotrzebowania na usługi opieki osobistej i od tego czasu okazała się instrumentem dla zrównoważonego rozwoju jakości. Prawnie potwierdzone reguły, liczne działania i inicjatywy, jak i kompleksowa oferta szkoleniowa przyczyniają się do tego, że poprawiają się warunki wykonywania zawodu jak i jakość usług. Bezpieczeństwo, niezawodność i zaufanie są najważniejszymi filarami tej głęboko osobistej usługi i z tego powodu wymagającej szczególnej wrażliwości 

Firmy pośredniczące podwyższają poziom jakości

W szczególności, ścisła współpraca między opiekunami, a wysoce profesjonalnymi austriackimi firmami opiekuńczymi nadaje jakości, elastyczności i dostępności niezależnym usługom opiekuńczym i gwarantuje trwały dynamiczny rozwój tych trudnych do przecenienia usług. 

Podsumowanie:

Integracja przepisów handlowych, zawartych w przepisach etyki, przejrzyste umowy i jasne ramy prawne i organizacyjne, szereg czynności i inicjatyw szkoleniowych i informacji, produktywne współdziałanie niezależnych opiekunek i opiekunów oraz wykwalifikowane firmy pośrednicze, jak i profesjonalizm i empatia gwarantują ogólnie bardzo wysoki i ciągle rosnący poziom samodzielnie świadczonych usług opiekuńczych.