Profesjonalne krajowe firmy pośredniczące są idealnym partnerem, jeśli chodzi o organizację i świadczenie wysokiej jakości usług opiekuńczych w domu.

Po pierwsze, działają one jako łącznik między opiekunami pracującymi na własny rachunek a ich klientami. Po drugie, oferują one pochodzącym głównie z Europy Wschodniej opiekunom wsparcie w sprawach organizacyjnych i umownych, jak również w szkoleniach i edukacji. Tak więc odgrywają one kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju i ekspansji wysokiej jakości usług opiekuńczych. Tego wkładu nie można przeceniać ze względu na gwałtowny wzrost popytu na tego typu usługi. 

Firmy pośredniczące wyjaśniają dozwolone usługi zawarte w umowie z opiekunami prowadzącymi własną działalność i informują o cenie za pośrednictwo. 

Firma pośrednicząca stawia się w pozycji organizatora i zawodowego towarzysza przez cały okres trwania umowy i wspierastrony udzielając rad.

RASCHE UND KOMPETENTE UNTERSTÜTZUNG

Jako osoba kontaktowa dla osób wymagających opieki, ich bliskich, jak i partner dla opiekunów, firmy pośredniczące przejmują odpowiedzialność po obydwu stronach. Aby móc wykonywać tę rolę w pełni i zapobiegać konfliktom interesów organizacja i pośrednictwo opieki została zwolniona z działalności opieki nad osobami w 2015 roku. 

Opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw dla Republiki Austrii rozporządzenie dotyczące „Stanu i zasad wykonywania organizacji opieki nad osobami“ zapewnia krajowym firmom pośredniczącym, potrzebującym i ich rodzinom, ale także pracującym na własny rachunek opiekunom i opiekunkom najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności w zakresie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych. Wymagania standardowe zapewniają kompleksowe obowiązki staranności, umowne i dokumentacji, a zatem są ważnym czynnikiem wzrostu jakości.

Doppelte Verantwortung

Firmy pośredniczące zapewniają, że w razie potrzeby jak najszybciej znajdą szybko wykwalifikowaną i odpowiednią opiekę. Istotą usługi jest dostarczenie opiekunów osobom wymagającym opieki. Osoby te działają zawsze jako opiekunowie prowadzący własną działalność gospodarczą.

Przy kompleksowej opice przez dłuższe okresy firma pośrednicząca dba o kontynuację i niezawodność usług opiekuńczych poprzez płynną wymianę opiekunów lub opiekunek i zastępstwo, gdyby doszło do nieobecności obecnych opiekunów.
 

Sicherheit und Verlässlichkeit

Ponadto, firma pośrednicząca dla swoich klientów po obu stronach stosunku umownego zwykle oferuje szereg dodatkowych usług:

Wiele firm pośredniczących oferuje regularne wizyty przez przeszkolony personel w celu kontroli jakości, ewentualnie w innej sytuacji, kiedy jest to konieczne.
Większość firm pośredniczących oferują osobiste wprowadzenie dla opiekunów podczas rozpoczęcia opieki z udziałem krewnych i personelu medycznego.
Wiele firm pośredniczących udziela pomocy na zasadzie dobrowolności oraz jest głosem doradczym po obu stronach przy zakończeniu formalności i szczegółów organizacyjnych, a także ustanowieniu umowy o świadczenie usług.
Usługi opieki często obejmują wsparcie w organizacji pomocy medycznej i lekarstw.
Ponadto wspierają one w uzyskaniu i informują ludzi wymagających opieki i ich krewnych o możliwościach dotacji i dopłat rządowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań profesjonalne, krajowe firmy pośredniczące służą jako wsparcie dla osób potrzebujących i udzielających opieki.
Często firmy pośredniczące udzielają opiekunom/kom informacji możliwościach szkolenia i rozwojowych, aby stale poprawiać jakość opieki i byćw stanie sprostać rosnącemu popytowi.

Breite Palette von Serviceleistungen

Zazwyczaj, ludzie, którzy poszukują odpowiedniego opiekuna zwracają się do jednej z licznych austriackich firm pośredniczących. Udzielają one wsparcia nie tylko w wyszukiwaniu i selekcji opiekunów, ale także w radzeniu sobie z wyzwaniami organizacyjnymi przy załatwianiu biurokracji, aż do pomocy przy składaniu wszelkich wniosków o zapomogi i dotacje. W oparciu o rozbudowaną sieć zawodową, doświadczenie i umiejętności organizacyjne firmy pośredniczące będą mogły bardzo szybko polecić odpowiednio wykwalifikowanego opiekuna. Pula opiekunów, do której dostęp mają pośrednicy, oferuje również możliwość wzięcia pod uwagę kryteriów takich jak sympatia osobista.

SO FINDEN SIE DIE GEEIGNETE PERSONENBETREUERIN BZW. DEN GEEIGNETEN PERSONENBETREUER

Firmy pośredniczące wyjaśniają dozwolone usługi zawarte w umowie z opiekunami i przekazują również cenę za pośrednictwo.

Często poza działalnością mediacyjną firmy pośredniczące kuszą usługami takimi jak dostępność telefoniczna, regularnymi wizytami kontrolnymi i bieżącą dokumentacją opieki - wszystko, aby zapewnić wysoką jakość opieki. Firma pośrednicząca stawia się w pozycji organizatora i zawodowego towarzysza przez cały okres trwania umowy i wspiera strony udzielając rad.

Professionelle Vermittlungsunternehmen

Opieka w domu

Istotna rola w tworzeniu i rozwoju wysokiej jakości usług opiekuńczych opiekunów/ek przypada krajowym firmom pośredniczącym. Ten wkład w zapewnienie niedrogiej opieki jest nie do przecenienia. Firmy należące do Izby Gospodarczej Austrii są łącznikiem między opiekunami prowadzącymi własną działalność a ich klientami, osobą wymagającym opieki i ich krewnymi. Po pierwsze, zapewniają, że w razie potrzeby jak najszybciej jak to tylko możliwe pojawi się wykwalifikowany opiekun na miejscu, a jednocześnie dbają o wszystkie szczegóły umowy.

Versicherungen für pflegende Angehörige

Ubezpieczenia dla opiekunów z rodziny

Dla opiekunów należących do rodziny, którzy zajmują się osobą potrzebującą  co znacznie zmniejsza ich możliwości podjęcia pracy, są dostępne następujące opcje uiszczania składek emerytalnych bez ich bezpośredniej opłaty:

> MINISTERSTWO OPIEKI SPOŁECZNEJ
Demenz

Demencja

Ryzyko wystąpienia demencji zwiększa się z wiekiem. Z punktu widzenia opieki temat demencji ma szczególne znaczenie, zwłaszcza, że ​​większość ludzi z demencją znajduje się w domu pod opieką krewnych.

> MINISTERSTWO OPIEKI SPOŁECZNEJ
Hilfe und finanzielle Unterstützung

Wsparcie i pomoc finansowa

Dla osób wymagających opieki i ich bliskich dostępny jest szereg usług wsparcia, pomocy finansowej i dotacji, które są opisane na następnych stronach.

> MINISTERSTWO OPIEKI SPOŁECZNEJ