Profesionālās vietējās atlases firmas ir ideāli partneri, ja runa ir par kvalitatīvu mājas aprūpes pakalpojumu organizēšanu.

Pirmkārt, tie darbojas kā vidutājs starp pašnodarbinātiem aprūpētājiem un aprūpētājām un saviem klientēm un klientiem. Otrkārt, tie piedāvā galvenokārt Ausrumeiropas izcelsmes pašnodarbinātiem aprūpētājiem un aprūpētājām atbalstu organizatoriskos un izglītības jautājumos. Tādējādi viņi uzņemas galveno lomu aprūpas uzņēmējdarbības ilgtspējīgā attīštībā un konkurētspējīgā kvalitātē. Šis ieguldījums nevar būt pārāk augsts, ņemot vērā strauji augošo pieprasījumu pēc šāda veida pakalpojumiem. 

Starpniecības uzņēmums izskadro visu ar pašnodarbināto aprūpētāju pakalpojumiem saistīto informāciju aprūpējamajam un viņa piederīgajiem, un noskaidro pieņemamo cenu par pakalpojumu veikšanu. 

Starpniecības uzņēmus ir organizatorisks palīgs klientiem visā aprūpes pakalpojumu laikā, tas piedāvā  viņiem konsultācijas un vienmēr pieejamu atbalstu.
 

RASCHE UND KOMPETENTE UNTERSTÜTZUNG

Kā aprūpējamo personu un viņu piederīgo kontaktpersona, kā arī starpniecības un kvalitātes uzraudzības partneris pašnodarbinātajiem personu aprūpētājiem, starpniecības uzņēmums uzņemas atbildību par abām iesaistītajām pusēm. Lai izpildītu šo lomu kā vidutājs pilnībā un novērstu jebkādu interešu, starpniecības un organizācijas konfliktu 2015. gadā tika nolemta vienošanās aprūpes uzņēmējdarbības atbalstam. 

Garantē noteikumu rīkojuma ētikas normas un organizāciju sniegšanas personīgo palīdzību, kas publicēta Austrijas Republikas Federālajā tiesību, nodrošinot visaugstāko drošības līmeni un uzticamību pakalpojumu organizēšanai un izvietošanai starpniecības uzņēmumiem un viņu apgādājamiem, pašnodarbinātajiem. Šie standarti nodrošina visaptverošu rūpību starpniecības līgumiem un dokumentēšanas pienākumiem, un tādējādi ir nozīmīgs ieguldījums kvalitātes attīstībā.
 

Doppelte Verantwortung

Starpnieku uzņēmums nodrošina, cik ātri vien iespējams atrast atbilstošu atbalstu. Pamata pakalpojumi, ko pašnodarbinātie personu aprūpētāji un aprūpētājas sniedz saviem klientiem. Minētie personu aprūpētāji un aprūpētājas vienmēr darbijas kā neatkarīgi uzņēmumi.

Par aprūpes uzņēmumu visaptverošu aprūpi ilgstošā laika periodā rūpējas starpnieku uzņēmums, kas nodrošina rūpīgu pāreju aprūpētāju rokās. -ja aprūpētāji nevar ierasties, tad tiek nodrošināts aizvietojošais aprūpētājs vai aprūpētāja.
 

Sicherheit und Verlässlichkeit

Turklāt, klientiem pārnākot uz starpnieku uzņēmumu tiek piedāvāta virkne izvēles pakalpojumu:

Daudzi starpniecības uzņēmumi piedāvā regulāras vizītes apmācīta personāla kvalitātes kontrolei uz vietas, arī īpašos gadījumos.
Lielākā daļa starpniecības uzņēmumu piedāvā personisku pašnodarbināto personu aprūpētāju ieviešanu aprūpes sākumā, nodrošinot piederīgo un iesaistīto personu, kā arī medicīnas profesionāļu iesaisti.
Daudzi starpnieku uzņēmumi brīvprātīgi palīdz ar konsultatīvo funkciju, palīdzot abām pusēm nokārtot formalitātes un organizatoriskās detaļas, kā arī sastādot aprūpes līgumu.
Bieži vien pie aprūpes pakalpojumiem tiek pieskaitīts arī atbalsts palīglīdzekļu lietošanai.
Kā arī mēs konsultējam aprūpējamās personas un viņu piederīgos par pabalsta iespējām, kā arī palīdzam sastādīt pieteikumus.
Jautājumu gadījumā, profesionāli starpniecības uzņēmumi kalpo kā konsultatīvās personas abām pusēm.
Bieži vien starpniecības uzņēmumi piedāvā informācijas, apmācības un izglītības iespējas pašnodarbinātiem personu aprūpētājiem plašu, lai pastāvīgi nodrošinātu arvien labāku aprūpes pakalpojumu kvalitāti un apmierinātupieaugošopieprasījumu.
 

Breite Palette von Serviceleistungen

Kā likums, cilvēki, kuri meklē piemērotu pašnodarbinātu aprūpētāju vienā no daudzajiem Austrijas starpnieku uzņēmumiem. Tie palīdz ne tikai ar piemērotu pašnodarbinātu aprūpētāju meklēšanu un izvēli, bet arī konsultē saistībā ar organizatoriskiem jautājumiem un birokrātiskām darbībām, kā arī palīdz sastādīt pieteikumu pabalstiem un piemaksām. Pamatojoties uz plašu profesionālo tīklu, pieredzi un organizatoriskajām zināšanām, starpniecības uzņēmēji ir spējīgi ļoti ātri atrast kvalificētu un atbilstošu personas aprūpētāju. Pašnodarbināto personu aprūpētāju lielā izvēle starpniecības uzņēmumos jums piedāvā iespēju izvēlēties aprūpētāju pēc simpātiju kritārijiem un cilvēciskās saskarsmes spējas.

SO FINDEN SIE DIE GEEIGNETE PERSONENBETREUERIN BZW. DEN GEEIGNETEN PERSONENBETREUER

Starpniecības uzņēmums izskadro visu ar pašnodarbināto aprūpētāju pakalpojumiem saistīto informāciju aprūpējamajam un viņa piederīgajiem, un noskaidro pieņemamo cenu par pakalpojumu veikšanu.

Bieži vien starpniecības uzņēmums informē arī par citiem nozīmīgiem aspektiem, piemēram, telefoniskā sasniedzamība, regulārām kvalitātes pārbaudēm, par visu, kas uztur labā līmenī aprūpētāja kvalitāti. Starpniecības uzņēmumi tiek saprasti kā organizatoriskie un saimnieciskie pavadoņi visā aprūpes perioda laikā, un uzticami atbalsta abas iesaistītās puses.
 

Professionelle Vermittlungsunternehmen

Aprūpe mājās

Starpniecības uzņēmumi ieņem svarīgu lomu pašnodarbinātu personu aprūpētāju augstvērtīgu aprūpes pakalpojumu attīstībā. Viņu ieguldījums pieejamas aprūpes nodrošināšanā nav novērtējams. Austrijas ekonomikas kameras organizētie uzņēmumi strādā kā vidutāji starp pašnodarbinātajiem personu aprūpētājiem un viņu klientiem un klientiem, viņiem tuvajiem cilvēkiem un piederīgajiem. No vienas puses viņi rūpējas par to, lai vajadzības gadījumā iespējami ātri būtu iespējams atrast kvalificētu aprūpētāju, un viņi rūpējas arī par visām izrietošajām detaļām.

Versicherungen für pflegende Angehörige

Aprūpējamo apdrošināšana

Aprūpētājiem, kas ir tuvi ģimenes locekļi, kas smagos apstākļos iegulda darbu tuvinieku aprūpei, ir pieejamas vairākas iespējas, lai bez pastāvīgiem piemaksu maksājumiem, saņemtu pensiju:

> SOCIĀLO LIETU MINISTRIJA
Demenz

Demence

Risks saslimt ar demenci palielinās līdz ar vecuma iestāšanos. No aprūpes viedokļa, demences tēma ieņem īpaši augstu vietu, jo lielākā daļa cilvēku, kas ir saslimuši ar demenci, tiek aprūpēti mājās, par viņiem rūpējas viņu piederīgie.

> SOCIĀLO LIETU MINISTRIJA
Hilfe und finanzielle Unterstützung

Palīdzība un finansiālais atbalsts

Attiecībā uz aprūpētājiem un viņu ģimenēm, ir pieejami dažādas atbalsta iespējas, finanšu palīdzība un dotācijas, kas aprakstīti turpmākajās lappusēs. 

> SOCIĀLO LIETU MINISTRIJA