Juridiskie priekšnoteikumi ideāla aprūpe

Aprūpes līgums

Daudzpusīgās attiecības starp aprūpējamajiem un viņu piederīgajiem, starpniecības aģentūrām, kā arī pašnodarbinātajiem personu aprūpētājiem un aprūpētājām var iedalīt trīs kategorijās.

Aprūpes līgums

  • Starp aprūpējamu vai viņa piederīgo vai pārstāvības personu tiek noslēgts rakstisks starpniecības līgums.
  • Biznesa attiecības starp aprūpējamajiem vai viņu piederīgajiem, vai pārstāvības personu, un pašnodarbinātajiem personu aprūpētājiem un aprūpētājām tiek regulētas, izmantojot aprūpes  līgumu.
  • Starp starpniecības uzņēmumu un pašnodarbināto personu aprūpētāju tiek noslēgts rakstisks organizācijas līgums.
     

 

Starpnieku uzņēmums, kā arī Austrijas ekonomikas kameras interešu kopiena un piederīgo valstu organizācijas piedāvā pieejamus līgumu paraugus vairākās valodās. Tos var iegūt tirdzniecības apvienības tīmekļa vietnē, kā arī lejupielādējot.
Kopumā šie līgumi panāk maksimālu pārredzamību. Cita starpā, svarīga ir pakalpojumu apjoma skaidra definēšana, apmaksas modalitātes un aprūpes līguma izbeigšanas noteikumi, vadlīnijas ikdienā un nelaimes gadījumiem, saimniecības uzskaites žurnāla papildināšana, aizstāšana, ja kopējs ir slims vai nevar ierasties.
 

Profesionāli vietējie starpniecības uzņēmumi ir atbalsts šajā darbībā: viņi iestājas ne tikai par skaidri definētām vienošanām, taču arī par pilnībā pārredzamiem izdevumiem un norāda, ka pašnodarbinātais personas aprūpētājs vai aprūpētāja ir iesnieguši iesniegumu par komercdarbības un sociālo apbrošināšanas iemaksu veikšanu. Turklāt, tie piedāvā aprūpējamajiem atbalstu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas organizēšanā.