Zakonska osnova savršene skrbi:

Ugovor o pružanju skrbi

Uzajamni poslovni odnos korisnika skrbi i njihovih obitelji, tvrtki za posredovanje i samostalnih pružatelja usluga skrbi regulira se putem 3 kategorije ugovora.

 

 

Ugovor o pružanju skrbi 

Između korisnika skrbi odnosno njihovih obitelji, predstavnika ili zastupnika s jedne strane i tvrtke za posredovanje s druge strane sklapa se ugovor o posredovanju.

Poslovni odnos između korisnika skrbi odnosno njihovih obitelji, predstavnika ili zastupnika s jedne strane i samostalnog skrbnika s druge strane uređuje se u pisanom ugovoru o pružanju usluga skrbi.

Postoji još i pisani ugovor o organiziranju koji sklapaju tvrtka za posredovanje i samostalni skrbnik.

Tvrtke za posredovanje i predstavnici struke Austrijskoj gospodarskoj komori i njihovim pokrajinskim organizacijama pripremili su obrasce ugovora u više jezičnih verzija. Moguće ih je preuzeti s internetskih stranica strukovne udruge, kao i s internetskih stranica strukovne grupe.

Općenito su ti ugovori iznimno transparentni. Važno je raspolagati preciznim određenjem opsega usluga, načina plaćanja i otkazivanja ili raskidanja ugovora o pružanju usluga skrbi, naknade za rad, obveze čuvanja tajne, praktičnih uputa za svakodnevne aktivnosti i hitne slučajeve, vođenja dnevnika kućanstva, načina osiguranja zamjene u slučaju bolesti ili spriječenosti te primanje bilo kakvih darova.

Profesionalne domaće tvrtke za posredovanje pokazale su se kao vrlo vrijedna pomoć:
Ne samo zato što se zalažu za jasno definirane ugovore nego i za apsolutno transparentan pristup poslovanju, bez skrivenih troškova, a osiguravaju i to da registracija samostalnog skrbnika i njihova prijava na socijalno osiguranje predstavlja temelj njihova urednog poslovanja. One također pružaju potporu skrbnicima u slučajevima kao što je pribavljanje osiguranja protiv osobne odgovornosti.