Osiguranje kvalitete

Transparentnost i jednoznačna pravila

„Zahtjevi etičkog poslovanja za pružanje usluga skrbi“ regulirani su pravilnikom. Time se, uz transparentan ugovor o pružanju usluga i sveobuhvatnu dokumentaciju,  između ostalog, jamči i visoka kvaliteta usluga koje pružaju samostalni skrbnici. Pritom se rad samostalnog skrbnika oslanja na pisani ugovor o pružanju usluga skrbi u kojemu su definirani poslovi koje je skrbnik dužan izvršiti. Ugovor o pružanju skrbi također sadrži i obvezne smjernice za svakodnevne aktivnosti i slučaj nužde, kao što je to pogoršanje zdravlja korisnika skrbi.

 

Ugovor o pružanju skrbi

U ugovoru o pružanju usluga skrbi moraju biti unesene sve usluge koje je potrebno pružiti. 

Smjernice

Smjernice za svakodnevne aktivnosti i hitne slučajeve opisuju funkcije i obveze skrbnika i podrobno
određuju kako se skrbnik mora ponašati u slučaju pogoršanja stanja korisnika skrbi (tj. obavještavanje obitelji, liječnika ili ustanova te primjena mjera prve pomoći).

Dokumentacija

Od samostalnih skrbnika očekuje se da dokumentiraju pružene usluge u pisanom obliku i da ta dokumentacija bude na raspolaganju onima koji su uključeni u skrb i potporu.

Pažnja: Samostalni skrbnici najstrože podliježu obvezi apsolutne diskrecije.


Vođenje dnevnika kućanstva

U dnevnik kućanstva unose se sve zadaće koje je samostalni skrbnik obavio za korisnika i sav novac koji je primio. Dnevnik kućanstva mora se čuvati uz dosje dokumenata dvije godine.

Minimalan opseg grupa troškova mora sadržavati sljedeća područja: stanarina/ troškovi korištenja, hrana, lijekovi, materijal za čišćenje, deterdžent, pranje rublja, odjeća, higijenske potrepštine, potrepštine za kućne ljubimce, novine/časopisi/knjige, namještaj, alati, biljke i pribori.


Minimalan opseg grupa troškova mora sadržavati sljedeća područja: stanarina/ troškovi korištenja, hrana, lijekovi, materijal za čišćenje, deterdžent, pranje rublja, odjeća, higijenske potrepštine, potrepštine za kućne ljubimce, novine/časopisi/knjige, namještaj, alati, biljke i pribori.

Poslovi njege

Delegiranje aktivnosti njege i medicinske skrbi
Delegiranjem njege i medicinske pomoći nazivamo prijenos tih aktivnosti na samostalne skrbnike. Osim pisanog naloga za to je također potrebna uputa i obuka koju pruža stručno medicinsko osoblje.

Preduvjeti za delegiranje njege i medicinske skrbi

U svrhu osiguranja kvalitete i pravne zaštite nužno je osigurati zadovoljenje sljedećih uvjeta prilikom svakog delegiranja njege i zdravstvenih usluga:
Delegiranje poslova njege i zdravstvene njege moguće je samo za pojedinačne slučajeve. To znači da samostalni skrbnici smiju provoditi njima prenesene postupke samo u sklopu skrbi za osobu za koju je delegiranje izričito ustanovljeno. Njegovanje i medicinska pomoć dopušteni su samo ako će samostalni skrbnik biti neprestano, ili u najmanju ruku redovito, prisutan u kućanstvu tijekom duljeg razdoblja. U jednom kućanstvu moguće je brinuti se za najviše 3 osobe koje su u međusobnom srodstvu. Za to je obvezan i pismeni pristanak osobe o kojoj se skrbi ili pristanak člana obitelji.
Zatražene aktivnosti moraju biti sadržane u pisanom nalogu koji izdaje zdravstveni radnik. 
U sastavu uputa i ovlasti mora izričito biti navedena i mogućnost da skrbnik odbija preuzimanje zatraženih aktivnosti.
Profesionalni instruktor ili mentor mora provjeriti raspolaže li osoba koja pruža usluge skrbi vještinama potrebnima za poslove koji su joj povjereni prijenosom.
Delegiranje poslova njege ili medicinske usluge ograničeno je i mora biti gotovo najkasnije pri završetku pružanja usluga skrbi.